Zespół Trębaczy Leśnych "BÓR"

Kierownik: 
Błażej Chmielewski
Adres: 
78-400 Szczecinek, ul. Jagiełły 56a/9
Telefon: 
791 261 952
Adres e-mail: 

Zespół Trębaczy Leśnych „BÓR” to siedmioosobowa grupa kolegów, których łączy wspólna pasja – gra na rogach myśliwskich. Wszyscy członkowie są leśnikami – pracownikami PGL LP. W maju 2016 roku powołano do życia stowarzyszenie, którego celem jest propagowanie kultury leśnej i łowieckiej wśród leśników i myśliwych, a także wśród społeczeństwa.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. działalność artystyczną – grę sygnałów myśliwskich i utworów muzyki myśliwskiej i leśnej, zgodnych z obowiązującymi w Polsce i historycznymi ceremoniałami łowieckimi i leśnymi, a także religijnymi i patriotycznymi – utrwalającymi dobre imię polskiego leśnictwa i łowiectwa;
 2. tworzenie publikacji, wydawnictw, materiałów prasowych, filmów, dotyczących tradycji leśnych i łowieckich;
 3. organizowanie i udział w szkoleniach, warsztatach, koncertach, spotkaniach, konferencjach, wystawach, pokazach, traktujących o kulturze łowieckiej i leśnej oraz muzyce myśliwskiej w leśnictwie i łowiectwie, a także o instrumentach – rogach myśliwskich;
 4. udział w konkursach sygnalistów myśliwskich;
 5. współpracę w zakresie działalności Stowarzyszenia z jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego;
 6. współpracę w zakresie działalności Stowarzyszenia z państwowymi i społecznymi instytucjami kultury i sztuki.

Zespół prowadzi współpracę z:

 1. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku oraz jednostkami nadzorowanymi RDLP w Szczecinku w tym OHZ i LKP Lasy Środkowopomorskie;
 2. Kołami łowieckimi z ZO PZŁ w Koszalinie i Słupsku, w tym w szczególności z okolic Szczecinka;
 3. Ligą Ochrony Przyrody Koło w Szczecinku;
 4. Towarzystwem Przyjaciół Lasu w Szczecinku;
 5. Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Złotowie;
 6. Placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Pomorza Środkowego.

Zespół tworzą doświadczeni trębacze, grający wcześniej w czołowych polskich zespołach akademickich: „Venator” z Poznania i „Akteon” z Warszawy. Występy zespołu to przede wszystkim okolicznościowe oprawy ceremonii leśnych i łowieckich. Wykonywane są one według wcześniej przygotowanych scenariuszy, zbieżnych z Ceremoniałem Leśnym oraz Zbiorem zasad etyki i tradycji łowieckich. Są nimi m.in.: jubileusze nadleśnictw, kół łowieckich, polowania zbiorowe, msze święte, imprezy edukacyjne organizowane przez jednostki LP i PZŁ, pogrzeby leśników i myśliwych. Zespół bierze udział w konkursach sygnalistów myśliwskich (występy zespołowe i indywidualne) oraz festiwalach.

Aktywność w zespole przekłada się także na indywidualne działania członków zespołu poprzez występy w swoich miejscach pracy i kołach łowieckich. Grane są sygnały myśliwskie podczas polowań zbiorowych, uroczystych narad, szkoleń i prezentacji,
w które komponuje się muzyka lasu. Utwory odgrywane są na rogach myśliwskich naturalnych Pless i Par force in B, a także na rogu prof. Clewinga i rogu bawolim. Sygnaliści występują w galowych mundurach leśnika.

Próby muzyczne odbywają się regularnie raz w tygodniu i skupiają się na grze z nut ćwiczeń oraz repertuaru muzyki myśliwskiej. Członkowie grupy podejmują także własne próby kompozytorskie, a zespół poszukuje utworów autorów w celu rozszerzania repertuaru o polską i zagraniczną muzykę lasu. Stowarzyszenie podejmuje także współpracę z lokalnymi organizacjami społecznymi w celach edukacyjnych i charytatywnych.

Galeria: