XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2021

XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2021
XXV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XXI Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej

Organizator:

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Toruniu,
ul. Świętopełka 26,
87-100 Toruń,

tel./fax 56 623 42 31,
zo.torun@pzlow.pl)