XXI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2016

 

Szanowni Członkowie i Sympatycy
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza XXI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, który odbędzie się w dniach 26-29 maja 2016 roku w Brodnicy. Jego organizatorami są Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiat Brodnicki, Miasto Brodnica i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Fatima” w Brodnicy. W ramach festiwalu odbędą się:

 • XXI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – Brodnica 2016. Konkurs odbędzie się w kategorii solistów – klasy D, C, B, A (27.05.2016 r.) i kategorii zespołów – klasy D, C, B, A i G (28.05.2016 r.) według regulaminu konkursowego KSM PZŁ. W konkursie „O Róg Wojskiego” mogą wziąć udział tylko soliści zakwalifikowani na konkursach regionalnych w 2015 roku. Natomiast udział solistów z województwa kujawsko-pomorskiego w tym konkursie jest bez ograniczeń ilościowych.
 • XVII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2016. Konkurs odbędzie się tylko w kategorii zespołowej w klasach MB, MD, MEs, MSH (28.05.2015 r.). W klasie MB wprowadza się utwór obowiązkowy, którym jest kompozycja Czesława Trybusa pt. „Marsz Myśliwych” (nuty w dwóch opracowaniach muzycznych w załączeniu), natomiast w klasie MEs – utworem obowiązkowym jest kompozycja Karola Kroskowskiego pt. „Leśna fantazja” (nuty w załączeniu).
 • VIII Turniej Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny” – Brodnica 2016 (29.05.2016 r.).
 • Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXI OFMM – Brodnica 2016” (28.05.2016 r.).
 • III Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich - Brodnica 2016 (28.05.2016 r.).
 • Koncerty muzyki myśliwskiej i msza św. hubertowska oraz imprezy towarzyszące.
 • Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

Walne zebranie odbędzie się w piątek 27.05.2016 r. o godz. 14.00 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. W załączeniu program zebrania (Z1-4/16).
Zapraszamy do udziału w festiwalu – sygnalistów, zespoły oraz wszystkich sympatyków muzyki myśliwskiej z kraju i zagranicy.
Zgłoszenia przyjmują (w terminie nieprzekraczalnym wyjątkowo do 15.04.2016 r.) oraz informacji udzielają organizatorzy festiwalu pod adresem:

Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „FATIMA”
87-300 Brodnica, ul. Nowa 36
tel. kom. 602 335 474, 600 802 267,
e-mail: ofmm.brodnica@gmail.com

Załączamy komunikaty KSM PZŁ, kalendarium konkursów, program festiwalu oraz kartę zgłoszenia udziału w konkursach festiwalowych „Brodnica 2016”, kartę rezerwacji pobytu podczas festiwalu w „Brodnica 2016” i kartę udziału w imprezie turystycznej „Brodnica 2016”. Wszelkie informacje, w tym „Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” i „Regulamin konkursu muzyki myśliwskiej” oraz wykaz solistów zakwalifikowanych na konkurs ogólnopolski w Brodnicy dostępne są także na naszej stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl/Wojski2016
Po zgłoszeniu udziału w festiwalu, jako potwierdzenie jego przyjęcia, przesłane zostanie zaproszenie.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Sekretarz Klubu
mgr inż. Karol Grzywacz
Prezes Klubu
dr inż. Maciej Strawa

 


Komunikaty nr 1/2016 z dnia 1.02.2016 r. Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Kalendarium konkursów.

Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2016 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) oraz ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Brodnicy ukaże się w marcowym numerze Łowca Polskiego (3/2016). Ponadto kalendarium zamieszczone jest na portalu internetowym www.muzyka.mysliwska.pl  tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Brodnicy. Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium.

Składki członkowskie.

Dziękujemy członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W 2016 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ: PKO BP S.A. XV O/W-wa 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466 Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35 - z podaniem imienia  nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ  za 2016 rok – imię i nazwisko oraz adres.

Internetowy serwis muzyki myśliwskiej.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania serwisu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl oraz współuczestnictwa w jego tworzeniu, a także zamieszczania w nim swoich artykułów i aktualności oraz wypowiedzi na ogólnopolskim forum. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Adamem Migurskim (webmasterem naszej strony), e-mail: webmaster@mysliwska.pl

VIII Ogólnopolskie Warsztaty Sygnalistów Myśliwskich Garbicz 2016.

W dniach 17-20 marca 2016 roku w Garbiczu k. Torzymia (województwo lubuskie) odbędą się VIII Ogólnopolskie Warsztaty Zespołów Sygnalistów Myśliwskich GARBICZ 2015. Organizatorem warsztatów muzycznych jest Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Przewidziane są wykłady z zakresu techniki gry, a więc poprawnego oddychania, zadęcia, frazowania i innych elementów muzycznego wykonawstwa. Dla chętnych przewidziane są zajęcia indywidualne, korygujące wszelkie błędy aparatu wykonawczego. Podczas warsztatów odbywać się będą również próby zespołów w zakresie bieżącego repertuaru oraz nauka nowych kompozycji, w tym utworu obowiązkowego na ogólnopolskim konkursie muzyki myśliwskiej. Prosimy również o propozycje dotyczące programu spotkania. Całkowity koszt wynosi 260,- zł od osoby (od kolacji 17.03.2016 do obiadu 20.03.2016 – trzy pełne doby). Prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach do 10.03.2016 roku na adres mailowy: robertolejarz@o2.pl Wpłaty prosimy dokonywać w pierwszym dniu warsztatów w administracji hotelu.
Organizator: Robert Olejarz – tel. 68 34 14 763 lub 608 341 673.

Członkostwo w KSM PZŁ.

Zachęcamy kandydatów do składania deklaracji członkowskich do Klubu. Druki „Kart zgłoszenia” indywidualnych i zespołowych dostępne są u organizatorów konkursów i na stronie internetowej w dziale KSM PZŁ.

Terminy zgłoszeń.

Przypominamy o bezwzględnym dostosowaniu się do terminów zgłoszeń uczestnictwa w konkursach sygnalistów myśliwskich. Zasadą jest zgłoszenie udziału w konkursie regionalnym na 2 tygodnie przed imprezą (jeżeli organizator nie wymaga jeszcze wcześniejszego zgłoszenia) i na 6 tygodni przed konkursem ogólnopolskim (w tym roku wyjątkowo wcześniej, bo do 15 kwietnia).

Apel w sprawie konkursów w województwach świętokrzyskim i łódzkim.

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zwraca się z apelem do sygnalistów myśliwskich, działaczy łowieckich, animatorów kultury oraz środowisk średnich i akademickich szkół leśnych z terenu województw świętokrzyskiego i łódzkiego o podjęcie działań mających na celu zorganizowanie w tych województwach konkursów sygnalistów myśliwskich. Świętokrzyskie i Łódzkie są jedynymi województwami w Polsce, w których nie są zaplanowane konkursy sygnalistów myśliwskich w 2016 roku. W związku z tym, indywidualni reprezentanci tych województw nie mają możliwości zakwalifikowania się i wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim. We wszystkich pozostałych czternastu województwach tego typu konkursy odbywają się regularnie, a w niektórych nawet po dwa lub trzy w roku.

Nowe zasady eliminacji solistów.

Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Od 2015 roku nastąpiła zmiana zasad kwalifikacji, zamiast limitów z poszczególnych województw wprowadzono limit uzyskanych punktów. I tak, w konkursie ogólnopolskim w 2016 roku wezmą udział soliści w klasach A i C, którzy uzyskali minimum 245, a w klasie B – minimum 260 punktów na konkursach regionalnych w swoich województwach. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej oraz u organizatorów konkursu ogólnopolskiego. Wszystkie zgłoszenia w terminie do 15 kwietnia 2016 r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego. Bez limitów także „13-latkowie” i klasa D.

Sygnaliści myśliwscy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2016r. 

XXI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – kategoria solowa kl. A

W 2016 roku konkurs indywidualnej gry na rogu myśliwskim w klasie mistrzowskiej A zostanie rozstrzygnięty dwustopniowo, podobnie jak w 2013, 2014 i 2015 roku. Tradycyjnie w pierwszym stopniu konkursu wezmą udział sygnaliści zakwalifikowani zgodnie z rozdz. VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich”. W drugim stopniu konkursu (tzw. dogrywce) weźmie udział pięciu sygnalistów, którzy otrzymali największą liczbę punktów w pierwszym stopniu. Punktacja drugiego stopnia konkursu jest ostateczna dla jego uczestników, bez względu na liczbę otrzymanych punktów (do ostatecznej klasyfikacji nie bierze się już punktacji z pierwszego stopnia). Może w związku z tym np. zdarzyć się, że piąte miejsce będzie miało ostatecznie mniej punktów niż szóste miejsce.

Msza święta podczas festiwalu.

W tym roku zaplanowana jest jedna msza św. w trakcie ogólnopolskiego festiwalu. Odbędzie się ona na zakończenie festiwalu w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy przy ul. Nowej 36. W kościele tym znajduje się kaplica św. Huberta i jest ona siedzibą Porozumienia Kół Łowieckich „Kult św. Huberta”. Organizatorzy proszą uczestników festiwalu o liczny udział w tej mszy świętej odprawianej w intencjach sygnalistów myśliwskich. Apelujemy o aktywny udział i oprawę muzyczną na rogach myśliwskich. Bezpośrednio po mszy św. odbędzie się krótki koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu naszych zespołów sygnalistów myśliwskich oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VIII Turnieju Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny” – Brodnica 2016.

Przygotowanie do festiwalu.

Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Brodnicy następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz Bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Marsz Myśliwych (muz. Czesław Trybus) i Hejnał XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2016.

Koncerty zespołów podczas festiwalu.

Organizatorzy festiwalu planują udział zespołów w koncertach muzycznych. Poza wspólnym graniem podczas ceremonii otwarcia I i II dnia festiwalowego oraz ogłoszenia wyników i koncertu laureatów konkursów, planuje się także inne występy  zespołów. Pierwszego dnia (27.05.2016) – zespoły będą koncertowały przed Pałacem Anny Wazówny w ramach galowego koncertu muzyki myśliwskiej w godzinach 19.15-21.00. Drugiego dnia (28.05.2016) – po przeglądzie musztry paradnej na Dużym Rynku zaplanowana jest parada myśliwska zespołów sygnalistów i pocztów sztandarowych (oczywiście z graniem marszy myśliwskich) i krótki przestrzenny koncert po paradzie a przed finałowym koncertem galowym (pomiędzy sceną główną a Pałacem Anny Wazówny). Na zakończenie festiwalu (29.05.2016 r.) planowane jest wspólne zagranie na rozpoczęcie i zakończenie mszy św. Szczegóły zostaną podane w maju br. na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

VIII Turniej Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny” – Brodnica 2016

Turniej odbędzie podczas ogólnopolskiego festiwalu w niedzielę 29.05.2016 roku w godz. 9.00-10.00. Należy wykonać dwa utwory: „Hejnał Brodnicy” i hejnał innego miasta lub „Hejnał XXI OFMM Brodnica 2016”. Jego regulamin oraz nuty „Hejnału Brodnicy” zamieszczone są na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

Konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego.

W celu popularyzacji Hejnału XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2016 ogłaszamy (wzorem lat poprzednich) dodatkowy konkurs na najlepsze jego wykonanie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty wśród zespołów startujących w XVII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myśliwskiej. Zespoły, które zgłoszą udział w tym dodatkowym konkursie będą prezentowały hejnał festiwalowy jako czwarty (ostatni) utwór. Dla zwycięzcy konkursu organizatorzy przygotowali nagrodę specjalną.

Przegląd musztry paradnej zespołów sygnalistów myśliwskich.

Przegląd jest nową propozycją aktywnego udziału zespołów sygnalistów myśliwskich w festiwalu muzyki myśliwskiej. Po raz pierwszy odbył się w 2014 roku w Człuchowie. Wzięły w nim udział cztery zespoły. W 2015 roku w Koszęcinie wystartowały tylko dwa zespoły. Liczymy, że w tym roku cieszyć się będzie większą popularnością. Zgłoszone zespoły do udziału w przeglądzie prezentują, krótki program muzyczny (3 minuty) wraz dynamiczną musztrą opracowaną na potrzeby pokazu publicznego. Musztra musi zawierać co najmniej: przemarsz, ruszenie i zatrzymanie się zespołu, chwyty instrumentów oraz wykonywanie myśliwskiej muzyki marszowej podczas przemarszu. Zapraszamy zespoły do udziału w przeglądzie.

Cisza nocna.

Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Brodnicy zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejscowości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

Biesiada myśliwska

Udział w biesiadzie (sobota 28.05.2016 r. od godz. 21.00) tylko za wcześniejszą opłatą i posiadaniem specjalnego identyfikatora, który będzie do odbioru w miejscu zakwaterowania lub w sekretariacie festiwalu. Uczestnicy, którzy nie opłacą pobytu mogą wykupić biesiadę za 30 zł od osoby. Prosimy w tej sprawie o kontakt z organizatorami.

Nowe zasady porządkowe.

Organizator konkursu czy festiwalu wobec uczestników, którzy nie przestrzegają zasad porządkowych i za tzw. „niesportowe zachowanie” może zastosować sankcje regulaminowe, tj. wykluczenie solisty lub zespołu z udziału w konkursie (patrz pkt. I.9 regulaminu konkursów).

Zmiany w regulaminie konkursów.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w 2013 roku w regulaminie konkursów sygnalistów myśliwskich, jak i regulaminie muzyki myśliwskiej. Aktualna wersja oznaczona jest datą 9.3.2013.

Apel do wszystkich uczestników konkursów, przeglądów i festiwali sygnalistów myśliwskich.

Spotkania nasze są bardzo radosnymi wydarzeniami w życiu każdego sygnalisty. Szlachetna rywalizacja między uczestnikami konkursów ma za zadanie podniesienie poziomu grania sygnałów i muzyki myśliwskiej, jednak nade wszystko propagowanie szeroko rozumianej kultury łowieckiej.
Niestety zdarzają się przypadki zachowań, co prawda nielicznej, grupy uczestników imprez nie przynoszące nam chwały i tworzące niekorzystną opinię o wszystkich sygnalistach myśliwskich. Konieczność upominania koleżanek i kolegów o zachowanie ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania, zdarzające się również niezbędne interwencje gospodarzy i organów ścigania, nie świadczą o właściwym pojmowaniu kultury. Jako główną przyczynę tego typu zachowań upatrujemy nadużywanie napojów alkoholowych.
Mając na celu podniesienie poziomu kultury zachowań apelujemy do wszystkich uczestników konkursów, a w szczególności do opiekunów grup młodzieży o baczne zwrócenie uwagi na konieczność właściwego zachowania się podczas naszych spotkań, o kulturalne uczestnictwo we wszystkich, przewidzianych programem wydarzeniach konkursów i festiwali, o rezygnację z ponadplanowych, głośnych i zakłócających porządek publiczny biesiad.
Dołóżmy starań, aby pozostawić po sobie w miejscowościach, gdzie odbywają się nasze spotkania, opinię godną propagatorów kultury łowieckiej. Niech spotkania sygnalistów pozostawią dla nas miłe wspomnienia z kulturalnych imprez Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

Zarząd i Komisja Etyki
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 


Biuro XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2016

Czynne będzie:

 • w siedzibie Brodnickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „FATIMA”
  87-300 Brodnica, ul. Nowa 36
  tel. kom. 602 335 474, 600 802 267,
  e-mail: ofmm.brodnica@gmail.com

  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

  poza godzinami urzędowania informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  kom. 602 335 474, 600 802 267

 • podczas festiwalu – w dniach 26-29 maja 2016 roku
  w miejscu odbywania się festiwalu w Brodnicy

 

Dodatkowe informacje uzyskać można także:

 • w biurze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu
  87-100 Toruń, ul. Świętopełka 26
  tel./fax 56 623 42 31,
  e-mail: zo.torun@pzlow.pl
 • w sekretariacie Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
  pod telefonem kom. +48 604 897 107,
  e-mail: klub@mysliwska.pl

 

Oficjalna strona internetowa festiwalu:


Walne Zebranie
Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ działając zgodnie z punktem IV.8. Regulaminu Klubu zwołuje: Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, które odbędzie się w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy przy ulicy Zamkowej 1, w piątek 27.05.2016 r. Rozpoczęcie zebrania o godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarzy walnego zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego walnego zebrania i podjęcie uchwały w sprawie protokołu.
 6. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej, Komisji Etyki i Kolegium Jurorów Klubu za okres od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.
 10. Informacja nt. pracy organów Klubu za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r.
 11. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2017 rok.
 12. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu.
 13. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków walnego zebrania oraz dyskusja nad projektem.
 14. Przyjęcie uchwał walnego zebrania.
 15. Wolne głosy.
 16. Zakończenie walnego zebrania.

Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

 

Sekretarz Klubu
mgr inż. Karol Grzywacz
Prezes Klubu
dr inż. Maciej Strawa

 

Informacje na temat pakietów noclegowych

Drodzy Festiwalowicze, związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi pakietów noclegowych informujemy, że pakiet obejmuje:

 • noclegi
 • opiekę rezydenta w miejscu noclegu
 • pełne wyżywienie
 • biesiadę
 • torbę pełną upominków

W przypadku zgłoszenia się na festiwal bez karty zgłoszeń pobytu, uczestnik ma możliwość wykupienia:

 • wejściówki na biesiadę w kwocie 40,00 / osoba – rezerwacja do 15.04.2016
 • wejściówki na biesiadę w kwocie 50,00 / osoba – w dniu festiwalu
 • obiady w piątek lub w sobotę w kwocie 20,00 / osoba – rezerwacja do 15.04.2016

 

Z poważaniem

Ryszard Konopka

 


 

Organizatorzy Festiwalu

 

Program

Czwartek 26.05.2016 r.
18.45-20.00 Koncert organowy
(Kościół pw. Matli Bożej Fatimskiej, ul. Nowa 36)
do 21.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników
(miejsce zakwaterowania)
20.00-21.00 kolacja (w miejscu zakwaterowania)
21.00-22.00 odprawa techniczna kierowników i opiekunów zespołów oraz jurorów i członków komitetu organizacyjnego („Hotelik Centrum”,  ul. Kamionka 24)
Piątek 27.05.2016 r.
07.00-08.15 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie I dnia Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(Duży Rynek lub w razie niepogody Brodnicki Dom Kultury)
09.15-13.00 XXI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria solowa - klasa C i B (Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43)
kategoria solowa - klasa D i A (Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1)
12.00-14.00 obiad (w miejscu zakwaterowania + namioty cateringowe)
14.00-16.30 Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
(Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1)
17.30-18.45 kolacja (w miejscu zakwaterowania + namioty cateringowe)
18.00-19.00 Wernisaż wystawy kultury leśnej i łowieckiej
(Brama Chełmińska)
19.00-19.15 XXI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria solowa - klasa A - dogrywka 5 najlepszych solistów
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
19.15-22.00 Galowy koncert muzyki myśliwskiej
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
 
 • 19.15-20.30 - Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka
 • 20.30-21.00 - Koncert przestrzenny zespołów sygnalistów myśliwskich pod kierownictwem Krzysztofa Kadleca
 • 21.00-22.00 - Koncert zespołu LEŚNA BRAĆ THE WOODS pod kierownictwem Adama Jażdżewskiego i Macieja Zawiszy
Sobota 28.05.2016 r.
07.00-08.15 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie II dnia Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
09.15-12.00 XXI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria zespołowa - klasa D, C, B, A i G (Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
12.00-18.00 „Przysmaki myśliwego” - wystawa, sprzedaż  i degustacja  produktów myśliwskich i lokalnych
(Park przy fontannie)
12.00-14.00 obiad (w miejscu zakwaterowania + namioty cateringowe)
12.45-17.00 XVIi Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
kategoria zespołowa - klasa MB, MEs, MD, MSH (Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
14.00-18.00 Wielki Turniej Edukacji Leśnej „Miasteczko Leśne”
(Park przy fontannie)
16.30-16.45 Zbiórka pocztów sztandarowych i uformowanie parady myśliwskiej (na Dyżym Rynku)
16.45-17.00 III Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich
(na Dużym Rynku)
17.00-17.15 Parada myśliwska
(z Dużego Rynku przed scenę przy Pałacu Anny Wazówny)
17.15-18.00 Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
17.15-18.20 „Wielka patelnia - dary lasu”
(Przedzamcze)
18.00-18.20 Podsumowanie konkursów edukacyjnych
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
18.20-20.00 Galowy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
20.00-21.10 Koncert zespołu Krzysztofa Krawczyka
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
21.10-22.00 Konkurs wiedzy leśnej
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
22.00-23.00 Koncert zespołu Classic
(Scena przy Pałacu Anny Wazówny)
21.00-24.00 Biesiada myśliwska
(ruiny zamku krzyżackiego, ul. Zamkowa)
Niedziela 29.05.2016 r.
08.00-10.00 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
09.00-10.00 VIII Turniej Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny”
(Wieża zamku krzyżackiego, ul. Zamkowa)
09.00-15.00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników
11.00-12.30 Msza św. Hubertowska i koncert muzyki myśliwskiej oraz
ogłoszenie wyników VIII Turnieju  Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny”

(Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Nowa 36)

Soliści zakwalifikowani do konkursu

Klasa A

kujawsko-pomorskie (Tuchola 2015)

 • Michewicz Tomasz
 • Machel Marcin (zwycięzca klasy B)

Lubelskie (Biłgoraj 2015)

 • Jakubowski Michał`

lubuskie (Przeborowo 2015)

 • Jurczyszyn Karol
 • Jurczyszyn Hubert
 • Wlaźlik Piotr
 • Skrzetuski Jan
 • Chmielewski Karol

małopolskie (Niepołomice 2015)

 • Sołtys Bartłomiej
 • Siuty Jacek
 • Szlachta Bartłomiej
 • Pieprzyca Wojciech
 • Kurzeja Wojciech
 • Ormanty Paweł

mazowieckie (Radzymin 2015)

 • Zakrzewski Andrzej
 • Gocalińska Anna
 • Gocaliński Janusz
 • Domański Michał
 • Pietrzyk Ernest
 • Stępień Justyna
 • McLane Lori

opolskie (Tułowice 2015)

 • Tokarz Arkadiusz
 • Jamrozik Mariusz
 • Sadłoń Barbara
 • Ogaza Łukasz
 • Rogowski Rafał Tomasz

podkarpackie (Lesko 2015)

 • Sowa Maciej

podlaskie (Augustów 2015)

 • Bujnicka Agnieszka

pomorskie (Bytów 2015)

 • Keller Hubert
 • Piankowski Tadeusz
 • Ferenc Alfred
 • Czerwonka Magdalena
 • Dworszczak Piotr
 • Kroskowski Kazimierz

śląskie (Pszczyna 2015)

 • Szatner Luiza
 • Jędrzejewski Jakub
 • Królik Julia
 • Fira Paulina
 • Gorywoda Katarzyna

warmińsko-mazurskie (Spychowo 2015)

 • Jażdżewski Adam
 • Bujnicka Agnieszka
 • Ulewicz Gabriela
 • Gałązka Maciej
 • Mroczkowski Krzysztof
 • Szok Michał
 • Mierzejewski Piotr
 • Szymczyk Andrzej
 • Żukowski Tomasz
 • Porydzaj Emil
 • Brytan Krystian
 • Domian Kamil
 • Rudyk Maciej

wielkopolskie (Goraj 2015)

 • Strawa Jędrzej
 • Koliński Leszek
 • Strawa Paweł
 • Szrama Tomasz
 • Bejga Bartłomiej
 • Śliczner Wojciech
 • Szrama Hubert
 • Sijka Bartłomiej
 • Strawa Jan
 • Pulit Adam
 • Pikulik Szymon
 • Nowak Piotr (Sarbia)
 • Kapuściński Andrzej Michał
 • Kiciński Przemysław
 • Szymański Michał

zachodniopomorskie (Barwice 2015)

 • Dyk Krzysztof
 • Reks Radosław
 • Kapuściński Hubert
 • Banaśkiewicz Tomasz

Klasa B

dolnośląskie (Lądek-Zdrój 2015)

 • Foremnik Kacper
 • Wesołkowski Roman

kujawsko-pomorskie (Tuchola 2015)

 • Machel Marcin

lubuskie (Przeborowo 2015)

 • Kaźmierczak Sławomir
 • Nowicki Remigiusz
 • Bernacki Tomasz
 • Walkowiak Mateusz
 • Walkowiak Wojciech

małopolskie (Niepołomice 2015)

 • Konopka Jakub
 • Pawlik Adam
 • Suder Sylwia
 • Bochenek Andrzej

mazowieckie (Radzymin 2015)

 • Kostka Natalia
 • Gliński Lech
 • Niewiadomski Artur
 • Kozieł Marcin
 • Tyszkiewicz Martyna
 • Pietrzyk Oskar
 • Michalik Andrzej

opolskie (Tułowice 2015)

 • Gomułka Tomasz
 • Mataszewski Stanisław
 • Fujarczuk Mateusz
 • Tokarz Kamil
 • Skiba Mateusz

podkarpackie (Lesko 2015)

 • Dydyński Hubert
 • Pachana Justyna
 • Baran Bartłomiej
 • Lonc Dawid
 • Smyk Arkadiusz
 • Gazda Grzegorz
 • Marciniec Dariusz
 • Słotwiński Hubert
 • Drążek Artur

podlaskie (Augustów 2015)

 • Birycki Łukasz
 • Niedźwiecki Mateusz

pomorskie (Bytów 2015)

 • Wroński Beniamin Hubert
 • Szymanowski Kacper
 • Czelewicz Hubert
 • Kujawski Szymon
 • Wilma Szymon
 • Czapiewski Michał
 • Freda  Bartłomiej

śląskie (Pszczyna 2015)

 • Sinicyn Oskar
 • Sadowski Artur
 • Żak Maciej
 • Domogała Lesław
 • Dolniak Adam
 • Górka Bartosz
 • Kucharski Wiesław
 • Bus Kamil

warmińsko-mazurskie (Spychowo 2015)

 • Twarowski Kamil
 • Szot Marek
 • Brytan Wioleta
 • Borowski Bartłomiej

wielkopolskie (Goraj 2015)

 • Kaczmarek Jakub (Poznań)
 • Kaczmarek Hubert
 • Rybicki Mikołaj
 • Hein Łukasz

zachodniopomorskie (Barwice 2015)

 • Plaskacz Paweł
 • Wójcik Leszek Bartosz
 • Makoś Justyna
 • Makoś Grzegorz

Klasa C

dolnośląskie (Lądek-Zdrój 2015)

 • Rzepecki Andrzej
 • Gołda Artur

kujawsko-pomorskie (Tuchola 2015)

 • Machel Mikołaj
 • Linetty Maksym
 • Cemka Jagoda
 • Wasilewski Jarosław 

lubelskie (Biłgoraj 2015)

 • Bucior Szymon
 • Kamińska Kinga
 • Steciuk Patryk
 • Butryn Aleksandra
 • Litwin Jakub
 • Jakubowski Emil

lubuskie (Przeborowo 2015)

 • Sołtruk Jakub
 • Sadowski Szczepan
 • Wócik Dominik
 • Posyniak Maciej
 • Wielgus Wojciech
 • Najda Łukasz

małopolskie (Niepołomice 2015)

 • Patrzałek Michał
 • Tokarz Mateusz
 • Siuty Maciej
 • Steczowicz Lidia
 • Przybycień Szymon
 • Król Dorota
 • Rotko Dariusz
 • Fecko Dawid

mazowieckie (Radzymin 2015)

 • Smulski Jacek
 • Stankiewicz Piotr
 • Orych Piotr
 • Gocaliński Krzysztof

opolskie (Tułowice 2015)

 • Mataszewski Jan
 • Kubas Mateusz
 • Kokott Sebastian

podlaskie (Augustów 2015)

 • Markowski Rafał
 • Wardecki Łukasz

podlaskie (Augustów 2015)

 • Birycki Łukasz
 • Niedźwiecki Mateusz

pomorskie (Bytów 2015)

 • Pluto Prądzinska Marta
 • Należyty Hubert
 • Wojtyła Natan
 • Wrzesiński Borys
 • Mielewczyk Jonasz
 • Kamrowski Jacek
 • Godlewski Paweł
 • Formella Mateusz
 • Grabowski Łukasz

śląskie (Pszczyna 2015)

 • Musiolik Mariusz
 • Kołek Jacek
 • Kuźmicz Michał
 • Chlebowski Gabriel
 • Szendzielorz Tomasz

wielkopolskie (Goraj 2015)

 • Tomaszewska Anna
 • Goździejewski Tomasz
 • Wylegała Hubert
 • Szulc Magdalena
 • Kociński Jakub
 • Jegier Agnieszka
 • Napora Natalia
 • Górecki Stanisław
 • Olszewicz Karolina

zachodniopomorskie (Barwice 2015)

 • Galus Przemysław
 • Sobolewski Filip

Zestawy sygnałów

Soliści:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw C

 1. Koniec polowania
 2. Zakaz strzału w miot
 3. Zając na rozkładzie

Klasa B zestaw C

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Wilk lub ryś na rozkładzie
 3. Drapieżnik na rozkładzie

Klasa A zestaw C

 1. Powitanie
 2. Pasowanie myśliwskie
 3. Kozica na rozkładzie

Zespoły:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw D

 1. Koniec polowania
 2. Rozładuj broń
 3. Królik na rozkładzie

Klasa B zestaw D

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Jeleń na rozkładzie
 3. Pióro na rozkładzie

Klasa A zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie

Klasa G zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie

Klasa MB

 • Marsz Myśliwych komp. Czesław Trybus (utwór obowiązkowy) i dwa utwory dowolne

Klasa MEs

 • Leśna fantazja komp. Karol Kroskowski (utwór obowiązkowy) i dwa utwory dowolne

Klasa MD i MSH

 • trzy utwory dowolne

Konkurs na najlepsze wykonanie Hejnału XXI OFMM - Brodnica 2016


Jurorzy

 • soliści-klasa D i A: Artur Kanawka (przewodniczący),  Andrzej Niedźwiedź, Agnieszka Woźniak, Michał Wojtyła, Krzysztof Kadlec
 • soliści-klasa C i B: Wiesław Keller (przewodniczący), Roman Seta, Agnieszka Rybicka, Robert Olejarz,    Adam Migurski
 • zespoły-klasy D, C, B, A i G: Adam Migurski (przewodniczący), Andrzej Niedźwiedź, Agnieszka Rybicka, Agnieszka Woźniak, Wiesław Keller
 • zespoły-klasy MB, MEs, MD i MSH + konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego: Krzysztof Kadlec (przewodniczący), Artur Kanawka, Robert Olejarz, Roman Seta, Michał Wojtyła
 • Przegląd musztry paradnej: Adam Migurski (przewodniczący), Andrzej Niedźwiedź, Agnieszka Rybicka, Agnieszka Woźniak, Wiesław Keller
 • Turniej fanfar i hejnałów: Krzysztof Kadlec (przewodniczący), Artur Kanawka, Robert Olejarz, Roman Seta, Michał Wojtyła

 

Wyniki

 • Solowym Mistrzem Polski został po raz kolejny Adam Jażdżewski reprezentujący Nadleśnictwo Spychowo,
 • Zdobywcą Rogu Wojskiego po raz pierwszy w historii tego konkursu został zespół nie reprezentujący średniej lub wyższej szkoły leśnej, a jest nim "Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy Nadleśnictwie Spychowo i Strzałowo".
 • Muza Wojskiego powędrowała do zespołu "Marzenia o Dubaju" występującego w Salonie Hubertowskim. Zespół ten otrzymał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich zespołów występujących w Konkursie Muzyki Myśliwskiej

 

Soliści

Klasa D (dzieci do lat 12)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1 1     Michał Machel KŁ Chełmińskie 207
2       Piotr Musiolik KŁ Raróg Katowice 195
3       Kacper Olszewski GOK Sierakowice 187
4       Gracjan Bulczak GOK Sierakowice 185
5       Patrycja Węsierska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 185
6       Alicja Szymańska KŁ nr 45 Myśliwiec Biskupice 184
7       Jędrzej Rybicki KŁ Żuraw Brójce 177
8       Hubert Kowalski KŁ nr 45 Myśliwiec Biskupice 173

Klasa C (dla początkujących)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Magdalena Szulc KŁ Żuraw Brójce 295
2       Marta Pluto Prądzinska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 294
3       Anna Tomaszewska Gimnazjum w Kaźmierzu 289
4       Hubert Należyty TL w Warcinie 288
5 1     Mikołaj Machel KŁ Chełmińskie 287
  2     Łukasz Murawski Nadleśnictwo Skrwilno 285
6   1   Mariusz Musiolik KŁ Raróg Katowice 285
7   2   Jacek Smulski ZSM Echo ZO PZŁ w Warszawie 284
8       Natan Wojtyła SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 283
9       Marcin Godlewski SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 280
10       Michał Patrzałek ZSM Hetmańscy Tarnów 279
11       Szymon Kiżewski SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 279
12       Jonasz Mielewczyk GOK Sierakowice 279
13       Gabriel Chlebowski TL w Brynku 276
14       Mateusz Formella TL w Warcinie 276
        Patrycja Domogała KŁ Cyranka Knurów 274
15       Mateusz Kubas TL w Brynku 273
16       Borys Wrzesiński SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 270
17       Aleksandra Modrzejewska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 270
18       Jakub Kociński Nadleśnictwo Grodzisk 269
19   3   Przemysław Galus KŁ Knieja Szczecin 269
20       Łukasz Grabowski GOK Sierakowice 267
21       Natalia Napora KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach 267
22       Agnieszka Jegier KŁ nr 45 Myśliwiec Biskupice 265
23       Paweł Godlewski SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 264
24 3 4   Maksym Linetty UW-M w Olsztynie 260
25     1 Lidia Steczowicz Nadleśnictwo Nawojowa 259
26   5   Piotr Orych KŁ Przepiórka w Radzyminie 251
27       Filip Sobolewski TL w Tucholi 250
28 4 6   Jarosław. Wasilewski Porozumienie KŁ Brodnica 234
  5     Patryk Sosiński Nadleśnictwo Skrwilno 201

Klasa B (dla średniozaawansowanych)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Sylwia Suder ZSM Królewscy Niepołomice 295
2       Martyna Jamrozik N-ctwo Zawadzkie 295
3       Beniamin Wroński SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 294
4   1   Oskar Sinicyn ZSLiE w Brynku 293
5       Artur Sadowski ZSLiE w Brynku 292
6   2   Lesław Domogała KŁ Cyranka Knurów 286
7   3 1 Roman Wesołkowski KŁ Lis Bystrzyca Kłodzka 285
8       Szymon Kujawski TL w Warcinie 284
9       Oskar Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 283
10       Mateusz Walkowiak KŁ Żuraw Brójce 282
11       Hubert Czelewicz TL Warcino 280
12   4   Kamil Twarowski WL SGGW w Warszawie 279
13       Wojciech Walkowiak ZSL Rogoziniec 277
14       Remigiusz Nowicki ZTM Venator WL UP Poznań 277
15   5   Marek Szot WKŁ 112 Dzik w Ornecie 277
16       Mikołaj Rybicki KŁ Żuraw Brójce 276
17       Hubert Kaczmarek ZSL Rogoziniec 276
18       Kacper Szymanowski TL w Warcinie 275
19       Kamil Bus ZSLiE w Brynku 275
  1     Paweł Suski N-ctwo Skrwilno 274
20       Adam Dolniak ZSLiE w Brynku 273
21       Maciej Żak TL w Brynku 273
22   6   Lech Gliński ZSM Echo prz ZO PZŁ w Warszawie 273
23   7   Paweł Plaskacz KŁ Knieja Szczecin 272
PK       Michał Hołub TL Tułowice 271
  2     Artur Fischer N-ctwo Skrwilno 271
  3 8   Radosław Koprowski Porozumienie KŁ Brodnica 270
24       Szymon Wilma TL w Warcinie 266
25   9 2 Tomasz Gomułka N-ctwo Zawadzkie 265
26       Stanisław Mataszewski ZTM Venator WL UP Poznań 264
27   10   Grzegorz Makoś KŁ Knieja Szczecin 264
28       Bartosz Górka ZSLiE w Brynku 263
29       Jakub Kaczmarek ZTM Venator WL UP Poznań 263
30       Bartłomiej Freda TL Warcino 255
31   11   Justyna Makoś KŁ Knieja Szczecin 253
32     3 Andrzej Bochenek Nadleśnictwo Nawojowa 251
33     4 Andrzej Michalik PZMMiKŁ w Pułtusku 250
PK       Maciej Szendel KŁ nr 24 Jeleń Ujście 249
  4 12 5 Mikołaj Romanowski N-ctwo Skrwilno 247
34       Łukasz Birycki ZSM Ochota Białystok 242

Klasa A (mistrzowska)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   1 1 Adam Jażdżewski N-ctwo Spychowo 290
2   2 2 Karol Jurczyszyn SITLiD Szczecin 289
3       Magdalena Czerwonka SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 284
4       Hubert Keller TL w Warcinie 282
5   3 3 Arkadiusz Tokarz N-ctwo Zawadzkie 282
6   4   Jędrzej Strawa ZTM Venator WL UP Poznań 282
7   5 4 Wojciech Śliczner Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. 282
8   6   Ernest Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 281
9       McLane Lori ZSM Echo przy ZO PZŁ w Warszawie 281
10   7 5 Gabriela Ulewicz Nadleśnictwo Spychowo 281
11   8   Andrzej Zakrzewski ZSM Echo ZO PZŁ w Warszawie 280
12   9   Anna Gocalińska KŁ Przepiórka Radzyminie 280
13   10   Hubert Jurczyszyn SITLiD Szczecin 279
14       Bartłomiej Szlachta ZSLiE w Brynku 279
15     6 Julia Królik UR Kraków 279
16   11 7 Leszek Koliński N-ctwo Durowo 276
17 1 12   Marcin Machel KŁ Chełmińskie 275
18   13 8 Mariusz Jamrozik N-ctwo Zawadzkie 272
19   14 9 Bartłomiej Sołtys N-ctwo Nawojowa 272
20   15   Tadeusz Piankowski ZTM Venator UP Poznań 272
21   16   Paweł Strawa ZSL Goraj 272
22       Luiza Szatner ZSLiE w Brynku 270
23   17   Jan Strawa ZSL Goraj 269
24     10 Stanisław Skrzetuski UP Poznań 269
25   18 11 Michał Domański N-ctwo Parciaki 268
26   19   Maciej Gałązka N-ctwo Strzałowo 267
27   20 12 Krzysztof Mroczkowski N-ctwo Strzałowo 265
28   21 13 Przemysław Kiciński ZTM Venator UP Poznań 264
29   22 14 Michał Szymański ZTM Venator UP Poznań 262
30   23   Bartłomiej Sijka ZTM Venator UP Poznań 258
31   24   Karol Chmielewski SITLiD Szczecin 257
32       Rafał Rogowski UR Kraków 257
33   25 15 Katarzyna Gorywoda N-ctwo Rybnik 256
34   26   Alfred Ferenc KŁ Gwardia Słupsk 256
35   27   Wojciech Pieprzyca KŁ Ostoja w Krakowie 255
36       Bartłomiej Bejga ZSL Rogoziniec 255
37   28   Kazimierz Kroskowski RZSM Żurawie Kościerzyna 254
38   29   Andrzej Michał Kapuściński KŁ nr 23 Knieja w Koninie 254
  2     Mirosław Murawski Nadleśnictwo Skrwilno 253
39       Maciej Sowa UR Kraków 253
40   30 16 Kamil Domian N-ctwo Strzałowo 253
41 3 31   Tomasz Michewicz Porozumienie KŁ Brodnica 252
42   32   Janusz Gocaliński KŁ Przepiórka Radzyminie 251
43     17 Wojciech Kurzeja Nadleśnictwo Nawojowa 248
44   33 18 Hubert Kapuściński Nadleśnictwo Kalisz Pomorski 247
45       Michał Szok N-ctwo Strzałowo 246
46       Maciej Rudyk N-ctwo Spychowo 246
47   34 19 Tomasz Żukowski N-ctwo Strzałowo 245
48     20 Agnieszka Bujnicka Nadleśnictwo Miłomłyn 237
  4 36   Tomasz Szałkowski KŁ Ponowa Lisnowo 227
49   35   Piotr Dworszczak TL Warcino 227

KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
M - Klasyfikacja myśliwych
L - Klasyfikacja leśników

 

Zespoły

Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego Przepiórka w Radzyminie KŁ Przepiórka w Radzyminie 274
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Knieja przy SPMiK na Zamku w Bytowie SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 270
3 II Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Złocieniec Nadleśnictwo Złocieniec 260
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ryś przy SPMiKŁ na Zamku w Bytowie SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 251
5 Sygnaliści Myśliwscy Porozumienia Kół Łowieckich Kult Św. Huberta w Brodnicy Kult Św. Huberta Brodnica 249
6 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Tryton ZO PZŁ we Wrocławiu   247
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice Niedźwiedzie GOK w Sierakowicach 242
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Stobrawski Róg-II PGL LP N-ctwo Kluczbork 242

Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark Welski N-ctwo Lidzbark Welski 284
2 Bracia Machel - Chełmno Rodzina Machel Chełmno 282
3 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Skrwilno Nadleśnictwo Skrwilno 278
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa   276
5 Zespół Sygnalistów Vschovienses przy Stowarzyszeniu PPSM we Wschowie BIS   274
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie UWM w Olsztynie 273
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ogar Zarządu Okręgowego PZŁ Konin ZO PZŁ Konin 268
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Fanfara   267
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głos Kniei ZSL Rogoziniec ZSL Rogoziniec 266
10 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Palatium Nadleśnictwa Grodzisk Wielkopolski Nadleśnictwo Grodzisk 266
11 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Waltornia Nadleśnictwa Zawadzkie Nadleśnictwo Zawadzkie 265
12 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Złocieniec Nadleśnictwo Złocieniec 264
13 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Stobrawski Róg PGL LP N-ctwo Kluczbork 264
14 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głuszec przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 261
15 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Trąbale ZO PZŁ Olsztyn ZO PZŁ Olsztyn 256
16 Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu RDLP w Radomiu 254
17 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Silvarum TL Tułowice ZSL Tułowice 250
18 II Zespół Trębaczy Myśliwskich Goraj ZSL Goraj 246
19 Sygnaliści Koła Łowieckiego  Knieja Szczecin - Dobrzański Złoty Szpon  KŁ Knieja Szczecin 233
20 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ochota ZO PZŁ w Białymstoku   229
21 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Brzuchowa Góra 208 Koła Łowieckiego nr 45 Myśliwiec w Debrznie KŁ Myśliwiec w Biskupicach 222

Klasa A (dla zaawansowanych - mistrzowska - tylko małe rogi myśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja KŁ Przepiórka w Radzyminie 292
2 Zespół Sygnalistów Mysliwskich Venator Secundus WL UP w Poznaniu WL UP w Poznaniu 267
3 Zespół Hejnalistów Myśliwskich z N-ctwa Pisz Sylwanowe Echo N-ctwo Pisz 260
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie ZSL Ruciane - Nida 233

Klasa G (dla zaawansowanych - mistrzowska - małe i duże rogi myśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 293
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków UR Kraków 287
3 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu WL UP w Poznaniu 284
4 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 280
5 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie Zespół Szkół Leśnych - Warcino 279
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Polano   279
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku  278
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja Stowarzyszenie GorzowskaKnieja 278
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia N-ctwa Sarbia 246

Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków UR Kraków 285
2 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu WL UP w Poznaniu 285
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku  285
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja Stowarzyszenie GorzowskaKnieja 278
PK Zespół Sygnalistek Myśliwskich Szpilki na Wojskim PL   274
5 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie Zespół Szkół Leśnych - Warcino 269
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 262
7 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Skrwilno Nadleśnictwo Skrwilno 260
8 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 257
9 Zespół Sygnalistów Vschovienses przy Stowarzyszeniu PPSM we Wschowie BIS   257
10 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa   251
11 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie UWM w Olsztynie 237
12 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia N-ctwa Sarbia 234

Najlepsze wykonanie Hejnału Festiwalowego

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu WL UP w Poznaniu 119
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku  118
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja Stowarzyszenie GorzowskaKnieja 115
4 Zespół Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark Welski N-ctwo Lidzbark Welski 114
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 112
6 Bracia Machel - Chełmno Rodzina Machel Chełmno 112
7 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie Zespół Szkół Leśnych - Warcino 112
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie UWM w Olsztynie 108
9 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Skrwilno Nadleśnictwo Skrwilno 107
10 I Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych Goraj ZSL Goraj 105
11 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia N-ctwa Sarbia 101

Klasa MEs (muzyka myśliwska - duże rogi myśliwskie w stroju Es)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Waltornia Nadleśnictwa Zawadzkie Nadleśnictwo Zawadzkie 272
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Stobrawski Róg PGL LP N-ctwo Kluczbork 272
3 Świętokrzyski Zespół Sygnalistów Leśna Eufonia RDLP w Radomiu 254

Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Marzenia o Dubaju WKŁ 335 Przyszłość 294
2 Zespół Muzyki Myśliwskiej DeLuxe przy Kole Łowieckim Żuraw Brójce KŁ Żuraw Brójce 290
3 Zespół Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark Welski N-ctwo Lidzbark Welski 288
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zarządu Okręgowego w Wałbrzychu Odgłosy Kniei ZO PZŁ w Wałbrzychu 279
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Trąbale ZO PZŁ Olsztyn ZO PZŁ Olsztyn 254

Przegląd musztry paradnej

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Marzenia o Dubaju WKŁ 335 Przyszłość 120
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia N-ctwa Sarbia 111
3 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 104

 

VIII Turniej Fanfar i Hejnałów o Statuetkę Anny Wazówny

Miejsce Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1 Ernest Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 208
2 Sławomir Murawski Nadleśnictwo Skrwilno 203
3 Mirosław Murawski Nadleśnictwo Skrwilno 200
4 Oskar Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 193
5 Paweł Suski N-ctwo Skrwilno 187
6 Paweł Strawa ZSL Goraj 186
7 Beniamin Wroński SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 185
8 Marta Pluto Prądzinska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 182
9 Mikołaj Romanowski N-ctwo Skrwilno 181
10 Alojzy Brylewski KŁ nr 45 Myśliwiec w Debrznie 166
11 Jan Maciejewski ZSL Goraj 141

Galeria

Zdjęcia: Krzysztof Szpetkowski