"Ku myślistwa czci" na dwa rogi par force in Es

Opracowanie: 
Krzysztof Marceli Kadlec
Słowa: 
Bruno Kiciński

Śpiewy o charakterze łowieckim pochodzą z komedioopery „Myśliwy, czyli dwoje oczu za jedno”, Bruno Kicińskiego. Libretto osnute została wokół życia myśliwskiego i nieszczęśliwego wypadku podczas polowania, podobno opartego na prawdziwym wydarzeniu. Autorem wokalnych wstawek był związany z Wielkopolską kompozytor, organista, edytor i litograf - Franciszek Ksawery Zaremba (1841-1923). Z opracowania muzycznego komedioopery zachowały się jedynie trzy myśliwskie „śpiewki”, które w całosci zostały wykorzystane w kompozycji "Ku myślistwa czci".