Halali chojnickiego tura

W odległych czasach w Borach Tucholskich zamieszkiwał tur. Na chlubę dawnej puszczy polowali polscy królowie. Z historycznych wzmianek wynika, że przed wojną z Krzyżakami na tego ogromnego zwierza w Borach Tucholskich król Władysław Jagiełło urządzał wielkie łowy. Herbowym symbolem Chojnic jest głowa tura, którego wizerunek znajduje się od początku powstania miasta w XIV wieku. Dla upamiętnienia zamierzchłych chwil Piotr Grzywacz (1958-2016) zwany przez przyjaciół i znajomych „Wojskim Borów Tucholskich” skomponował w 2015 roku zew „Halali chojnickiego tura”. Tą fanfarą-zawołaniem twórca nawiązał do staropolskiej tradycji łowieckiej, kiedy szczwacz mający pieczę nad psiarnią, dozorując zwykle konno podczas łowów pracę psów, oznajmiał dźwiękami wydobywanymi ze zwierzęcego rogu osaczenie zwierza. „Halali chojnickiego tura” Piotra Grzywacza jest jedną z nielicznych współcześnie napisanych fanfar w starym stylu przeznaczoną do wykonywania na tucholskim rogu lub rogu bawolim. W ten sposób twórca oddał hołd dawnym łowcom, tucholskiej puszczy i wymarłemu gatunkowi.

Krzysztof Kadlec