Zmarł Wojciech Bławat

Z głębokim bólem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela Wojciecha Bławata z Kościerzyny.
Śp. Wojciech Bławat był członkiem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

Pogrzeb odbędzie 10 lipca 2020 roku i rozpocznie się mszą św. o godzinie 10.00
w kościele Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie
przy placu Jana Pawła II 1.

Cześć Jego pamięci.

Głebokie wyrazy współczucia Rodzinie składa zarząd KSM PZŁ i wszyscy
polscy sygnaliści myśliwscy.

 

 


 

WOJCIECH BŁAWAT

Przedsiębiorca, myśliwy i sygnalista myśliwski.

Urodził się 9 maja 1956 roku w Kościerzynie. Z wykształcenia technik – rolnik. Był absolwentem Technikum Rolniczego w Bolesławowie.

W 1981 roku  wstępuje w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego. O tego też roku jest myśliwym i członkiem Koła Łowieckiego „Nemrod” w Kościerzynie. W latach 2004-2013 pełnił w kole funkcję skarbnika.

Od 1996 roku członek Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. W pierwszej kadencji, w latach 1998-2000 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KSM PZŁ. Grał na rogu myśliwskim na polowaniach oraz uczestniczył w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach sygnalistów myśliwskich.

W szczególny sposób zafascynowany był francuską muzyką myśliwską. Wielką  jego zasługą w tym czasie było aktywne i materialne wspieranie zagranicznych szkoleń, które w konsekwencji doprowadziło do powstania pierwszego polskiego zespołu francuskiej muzyki myśliwskiej. Był on też w początkowym okresie funkcjonowania zespołu jego członkiem.

W 2010 roku odznaczony został Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz medalem „Za zasługi dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej”.
Ciężka choroba, która dotknęła go w 2013 roku,  zmusiła niestety też do znaczącego ograniczenia aktywności na ulubionym przez niego polu  sygnalistyki  i muzyki myśliwskiej.

Zmarł 4 lipca 2020 roku.