Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ obradował w Czempiniu

W dniach 30 listopada i 1 grudnia  br. w stacji badawczej PZŁ w Czempiniu odbyło się XIX posiedzenia zarządu V kadencji Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. W posiedzeniu zarządu udział wzięli  członkowie Komisji Muzycznej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki oraz na zaproszenie zarządu klubu redaktor naczelny biuletynu Z ZIELONOGÓRSKIEJ KNIEI Marek Busz. Uczestnicy spotkania, wszyscy obecni członkowie klubu ,,na dzień dobry’’ wykonali sygnał POWITANIE po czym prezes Maciej Strawa przywitał przybyłych do Czempinia. Otwierając zebranie prezes przedstawił porządek obrad,  omówił kolejne zawarte w nim punkty.

Zatwierdzono protokół ostatniego lipcowego zebrania, rozpatrzono ( pozytywnie ) podania/deklaracje nowych członków, omówiona zastała nadesłana korespondencja, aktualizowano funkcjonowanie portalu internetowego. Prezes Strawa omówił stan realizacji planu działalności klubu w mijającym 2019 roku na podstawie dokumentacji dotyczącej odbytych  konkursów sygnalistów w 2019 roku a poszczególni członkowie zarządu złożyli informacje z zakresu pracy i realizacji swoich obowiązków.
Na podstawie złożonych  sprawozdań przedstawiono i przyjęto projekt preliminarza budżetowego na 2020 rok.

Podjęto uchwały w sprawach;

  • składki członkowskiej na 2010 rok  
  • limitu solistów na konkurs ogólnopolski
  • programu na III Mistrzostwa Europy Sygnalistów Myśliwskich Pszczyna 2020
  • programu na XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej Pszczyna 2020
  • kalendarium konkursów w 2020 roku
  • programu artystycznego III MESM i XXV OFMM
  • nominowania polskich zespołów SM do udziału w III MESM

Prezes Maciej Strawa zapoznał zebranych o przygotowaniach i stanie organizacji w/w wydarzeń, o przeprowadzonych rozmowach i spotkaniach, o stanowisku Zarządu Głównego PZŁ w kwestii zagwarantowania środków finansowych na wydarzenia zaplanowane na 2020 rok  przez KSM.

Rok 2020 to rok jubileuszu XXV-lecia powstania KSM i temu wydarzeniu prezes poświęcił w sposób szczególny kilka zdań. Podjęto przedsięwzięcia dla uczenia tego jubileuszu m.in. wydanie publikacji poświęconej działalności klubu na przestrzeni minionych 25 lat.
Wydarzenia oraz uroczystości jakie czekają nas w 2020 roku omówione zostały niezwykle skrupulatnie a zadania wynikające z przygotowań podzielone zostały pośród poszczególnych członków zarządu oraz członków komisji.

Przerwy w realizowanym porządku obrad wyznaczał czas posiłków a to z kolei było okazją do wspólnego grania sygnałów i muzyki myśliwskiej. O wszystkich poruszanych tematach nie sposób zdać sprawozdanie. Ale udział w obradach zarządu z udziałem członków komisji klubu pokazuje jak ważna rolę odgrywa  KSM w propagowaniu wartości Kultury Łowieckiej we wszystkich regionach naszego kraju. Coraz bardziej także poza jego granicami. Uczestnicząc w prestiżowych konkursach czy festiwalach organizowanych przez wiodące europejskie klubu muzyki myśliwskiej promujemy naszą, bogatą również w swym dorobku , muzykę myśliwską . Kolejne spotkanie zarządu KSM wyznaczono w połowie marca 2020 r.  w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Marek Busz