Sprawozdanie z działalności Klubu Sygnlistów Myśliwskich za 2020 rok