Pamięci tych, którzy odeszli

Z okazji Święta Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, w roku jubileuszu XXV-lecia powstania Klubu Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego pragniemy szczególnie wspomnieć ludzi, którzy pozostają w pamięci i sercach środowiska sygnalistów myśliwskich całego kraju. Poniżej prezentujemy sylwetki osób, których pasja i działalność znacząco przyczyniły się do rozwoju ruchu sygnalistyki myśliwskiej w Polsce.

Cześć ich pamięci! Niech im knieja wiecznie szumi a róg myśliwski niech im wiecznie gra.


Stanisław Cenkier (1891-1978)

Stanisław Cenkier (1891 - 1978)

Zarządca dóbr pszczyńskich oraz kierownik Oddziału Leśnictwa w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w okresie międzywojennym. Po II Wojnie Światowej współorganizator Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Katowicach. Leśnik, myśliwy i propagator sygnalistyki myśliwskiej. Autor rozdziału poświęconego sygnałom myśliwskim w publikacji zatytułowanej „Przewodnik – informator łowiecki”, wydanej w 1955 roku.


Roman Jeleniak (1925-2015)

Roman Jeleniak (1925 - 2015)

Leśnik, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Leśnym w Brynku. Propagator sygnalistyki myśliwskiej wśród młodzieży. Założyciel i opiekun Koła Trębaczy Myśliwskich w Technikum Leśnym w Brynku.


Wiktor Waszkiewicz (1926-1997)

Wiktor Waszkiewicz

Nauczyciel, Dyrektor ds. pedagogicznych Technikum Leśnego w Białowieży. Założyciel i prowadzący chóru w Białowieży. Założyciel drużyny harcerskiej oraz Koła Sygnalistów Myśliwskich w Technikum Leśnym w Białowieży (pierwszego tego typu koła w szkołach leśnych w naszym kraju).


dr. Marcin Kamiński (1913-1990)

dr. Marcin Kamiński (1913-1990)

Pianista, kompozytor, wychowawca młodzieży, pisarz, publicysta, działacz społeczny, myśliwy. Założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Muzycznego w Gliwicach oraz współzałożyciel Operetki Śląskiej. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku, długoletni sekretarz Płockiego Towarzystwa Muzycznego oraz pierwszy dyrektor Płockiej Orkiestry Kameralnej. Członek Powiatowej Rady Łowieckiej w Gliwicach, Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Katowicach, Vice Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Płocku i członek Naczelnej Rady Łowieckiej. Autor wielu artykułów w prasie łowieckiej oraz kompozytor pieśni i hejnałów myśliwskich. Organizator i juror pierwszych konkursów sygnalistów myśliwskich w Polsce.


Jan Konopka (1943-2013)

Jan Konopka (1943-2013)

Myśliwy i aktywny działacz łowiecki. Członek Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Klubu „SAFARI”. Popularyzator ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Jako naczelnik szkolnictwa zawodowego leśnego zainicjował organizację krajowych konkursów sygnałów dla uczniów szkół leśnych połączonych z konkursami psów myśliwskich i łowami z sokołami. Był współorganizatorem pierwszego w Polsce konkursu sygnalistów myśliwskich w 1982 roku. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Ekologicznej dla szkół średnich. Był autorem wielu programów i recenzji programów nauczania dla techników leśnych oraz rolniczych z zakresu leśnictwa oraz gospodarki łowieckiej. Autor ponad 150 publikacji i artykułów problemowych w prasie łowieckiej na temat ochrony zwierzyny ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji komunikacyjnych (popularyzował budowę nowoczesnych dróg i „zielonych mostów” dla zwierzyny).


Eugeniusz Kruszelnicki (1933-1996)

Eugeniusz Kruszelnicki (1933-1996)

Założyciel i opiekun Zespołu Sygnalistów Myśliwskich w Technikum Leśnym w Rogozińcu oraz Zespołu muzycznego „Drzazga” skupiającego uzdolnionych muzycznie uczniów Technikum Leśnego grających na innych instrumentach niż rogi myśliwskie. Organizator i prowadzący kurs gry na rogu myśliwskim we współpracy z Zarządem Okręgowym PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim. Kompozytor fanfar i hejnałów myśliwskich. Członek założyciel Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.


Edmund Sitek (1924-1998)

Edmund Sitek (1924-1998)

Myśliwy i działacz Komisji Kultury i Tradycji Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Bydgoszczy. Założyciel Koła Łowieckiego nr 6 „Złoty Róg” w Bydgoszczy. Wspólnie z Krzysztofem Krykiem, Czesławem Trybusem i Henrykiem Drążkiem założył Zespół Sygnalistów „Złoty Róg” w Bydgoszczy. Autor fanfar i hejnałów myśliwskich w tym „Hejnału Koła Łowieckiego nr 6 „Złoty Róg” w Bydgoszczy” – pierwszego hejnału kół łowieckich w kraju. Członek założyciel Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.


Zbigniew Sidorowicz (1946-2010)

Zbigniew Sidorowicz (1946-2010)

Myśliwy, propagator gry na rogu myśliwskim. Prowadzący kursy gry na rogu myśliwskim przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Legnicy. Założyciel zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy Kole Łowieckim „Wilk” w Głogowie a także nauczyciel Technikum Leśnego w Głogowie gdzie prowadził zajęcia gry na rogach myśliwskich oraz założył uczniowski Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Cietrzew”. Członek założyciel Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.


Andrzej Rokicki (1938-2009)

Andrzej Rokicki (1938-2009)

Dyplomowany artysta, muzyk – trębacz. Wykładowca i prodziekanem Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego  na Akademii Muzycznej w Łodzi.  Autor muzyki do ponad 100 filmów oświatowych i rysunkowych realizowanych przez Wytwórnię Filmów Fabularnych, Wytwórnię Filmów Oświatowych oraz Studio Filmowe „Semafor”, a także do wielu powstałych w Łodzi spektakli Teatru Telewizji. Szczególnie cenił sobie współpracę z Włodzimierzem Puchalskim podczas realizacji dwóch Filmów z cyklu „Rok myśliwego” (1966) tj. „Wielkie łowy” i „Na tropach wielkich drapieżników”, do których napisał i nagrał muzykę opartą na sygnałach myśliwskich. Był także autorem hejnału Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Rabiec” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim pt. „Hymn Piotrkowskich Myśliwych”. Członek założyciel Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ oraz członek Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów.


Zdzisław Dobromirski (1913-2002)

Zdzisław Dobromirski (1913-2002)

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, jeniec oflagu II C Woldenberg. Myśliwy i działacz łowiecki. Organizator szkoleń z zakresu sygnalistyki myśliwskiej w okręgu warszawskim oraz założyciel pierwszego w Warszawie zespołu sygnalistów myśliwskich. Uczestniczył w pracach zespołu, który opracował jednolity zbiór sygnałów myśliwskich obowiązujący w Polskim Związku Łowieckim. Członek założyciel i członek honorowy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.


Piotr Grzywacz (1958-2016)

Piotr Grzywacz (1958-2016)

„Wojski Borów Tucholskich” - pedagog i leśnik. Wybitny znawca sygnalistyki myśliwskiej. Długoletni opiekun, instruktor i kierownik zespołu sygnalistów myśliwskich „Jenot” Technikum Leśnego w Tucholi. Wychowawca wielu pokoleń sygnalistów myśliwskich w kraju. Laureat wielu konkursów w grze na rogu myśliwskim. Inicjator i organizator konkursu sygnalistów myśliwskich z okazji Dni Borów Tucholskich, który w kolejnych latach przerodził się w Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej. W latach 1996 i 2004 organizator Ogólnopolskich Konkursów Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w Tucholi. Działacz Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy. Członek Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach oraz Zakonu Świętego Huberta na Zamku Kuks (w Czechach). Twórca i kustosz jedynego w Polsce Muzeum Sygnałów Myśliwskich. Autor licznych publikacji i kompozycji muzycznych np. pierwszego samodzielnego wydania zapisów nutowych sygnałów myśliwskich w Polsce pt. „Czar myśliwskiego rogu” (trzy części). Kompozytor sygnałów: „Jenot na rozkładzie”, „Bóbr na rozkładzie”, „Marsz Tucholski” i inne („Hejnał Nasielska”). Opracował tzw. tucholską klasyfikację sygnałów myśliwskich. Pomysłodawca i konstruktor drewnianego „Rogu Tucholskiego”. Członek założyciel Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Zastępca Prezesa w pierwszej kadencji zarządu Klubu, członek Komisji Muzycznej i bardzo aktywny członek Kolegium Jurorów KSM PZŁ.


Andrzej Niedźwiedź (1972-2019)

Andrzej Niedźwiedź (1972-2019)

Leśnik i myśliwy. Wirtuoz rogu myśliwskiego i pięciokrotny indywidualny mistrz Polski w grze na tym instrumencie. Absolwent Technikum Leśnym w Tucholi gdzie grał w Zespole Sygnalistów Myśliwskich oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Lasów Państwowych. Następnie w latach studenckich kierownik Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Prowadził zajęcia nauki gry na rogu myśliwskim z uczniami Technikum Leśnego w Białowieży oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Ochota” Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku. Lektor Polskiego Związku Łowieckiego z zakresu tradycji łowieckich, członek komisji szkoleniowej ZO PZŁ w Białymstoku. Organizator kursów gry na rogu myśliwskim w Białymstoku. Współorganizator i juror Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „Echo Puszczy Augustowskiej”. Aktywny członek Kolegium Jurorów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.


Adam Wytykowski (1947-2018)

Adam Wytykowski (1947-2018)

Leśnik i myśliwy. Ceniony brakarz, znawca surowca dębowego Służby Nadzoru Gospodarki Drewnem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Członek założyciel Zespołu Sygnalistów „Darz Bór” przy Kole Łowieckim nr 19 „Jeleń” w Piaskach oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lesznie. Przewodniczący Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich, członek Komisji Strzeleckiej, przewodniczący Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Muflonów oraz członek Komisji Hodowlanej przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Lesznie. Sędzia i Instruktor Strzelectwa Myśliwskiego. Członek Związku Kynologicznego w Polsce oraz Klubu Posokowca. Działał także w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.


Hubert Jurczyszyn (1952-2010)

Hubert Jurczyszyn (1952-2010)

Leśnik, myśliwy. Organizator i pierwszy Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. Członek Komisji Szkoleniowej, Komisji Etyki i Tradycji, Komisji Hodowlanej i Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Muflonów przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Gorzowie Wielkopolskim. Lektor Polskiego Związku Łowieckiego z zakresu gospodarki łowieckiej oraz tradycji i zwyczajów łowieckich. Propagator sygnalistyki myśliwskiej. Członek Zespołu Trębaczy Leśnych „Borus” oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Rodziny Jurczyszynów. Organizator wielu konkursów i przeglądów sygnalistów myśliwskich w okręgu gorzowskim, w tym Gorzowskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich w Przeborowie (organizowanym dalej w Gorzowie Wielkopolskim). Członek Komisji Etyki Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.


Wojciech Bławat (1956-2020)

Wojciech Bławat (1956-2020)

Przedsiębiorca, myśliwy i sygnalista myśliwski. Członek Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i przewodniczący Komisji Rewizyjnej w pierwszej kadencji. Organizator i członek jedynego w Polsce zespołu francuskiej muzyki myśliwskiej „Trompe de Pologne”.