Zespół Trębaczy Myśliwskich "Wilk" Nadleśnictwa Sarbia

Kierownik: 
Maciej Strawa
Adres: 
Sarbka 46, 64-700 Czarnków

Zespół Trębaczy Myśliwskich „Wilk” Nadleśnictwa Sarbia powstał w 2005 roku. Pomysłodawcą organizacji kursu gry na rogu myśliwskim w nadleśnictwie, a następnie zawiązania zespołu i jego pierwszym kierownikiem był ówczesny zastępca nadleśniczego Jacek Kulpiński. Pierwszy kurs ukończyli: Krzysztof Andrzejewski, Michał Standio, Jarosław Spychała, Fabian Jagiełka, Damian Szcześniak oraz spoza pracowników nadleśnictwa Jacek Pszczółka i Bartosz Skowroński. Instruktorem kursu był Maciej Strawa, ówczesny pracownik Nadleśnictwa Krucz.

Debiut konkursowy miał miejsce 20 maja 2006 roku na XII Wielkopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich w Goraju. Zespół wystąpił w klasie C grając w składzie - Jacek Kulpiński, Damian Szcześniak, Michał Standio, Jarosław Spychała, Krzysztof Andrzejewski i Fabian Jagiełka. Później zespół występował każdego roku na konkursie w Goraju, najpierw w klasie C – do 2007 roku, a następnie w klasie B od 2008 roku. W 2011 roku zespół zajął I miejsce w klasie B. Ponadto dwukrotnie – w 2007 i 2010 roku – nadleśnictwo reprezentowały w klasie D dzieci leśników, a w 2013 roku wystąpił jeszcze drugi zespół w klasie początkującej C. Od 2007 zespół także co roku występował na Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” (w 2007 w klasie C, od 2008 w klasie B). W latach 2008-2011 kierownikiem zespołu był Tomasz Szrama, a od 2012 roku - Maciej Strawa przy pomocy muzycznej i organizacyjnej Fabiana Jagiełki i Michała Krzysztofika.

Od 2014 roku zespół dokonał kolejnego postępu muzycznego, a mianowicie w konkursach sygnalistów myśliwskich zaczął występować w najwyższej klasie G, zarówno w konkurach wielkopolskich w Goraju, jak i w konkursach ogólnopolskich „O Róg Wojskiego”. Było to związane z przygotowaniami do uroczystości 120-lecia Nadleśnictwa Sarbia, które odbyły się 28 czerwca 2014 roku. Ponadto zespół wystąpił już trzykrotnie na ogólnopolskich konkursach muzyki myśliwskiej (od 2014 roku) i dwukrotnie w ogólnopolskim przeglądzie musztry paradnej (w 2014 i 2016 roku).

W sezonie 2015/16 skład zespołu tworzą: rogi Pless - Maciej Strawa (kierownik), Jacek Pszczółka (spoza Lasów Państwowych), Michał Standio (od 2013 roku pracownik Nadleśnictwa Krucz), Krzysztof Andrzejewski, Maciej Krzysztofik, Michał Krzysztofik, Tomasz Maliński, Sławomir Sawiński, Michał Bartkowiak, Jakub Pisarek (2015/2016), rogi Par force – Damian Szcześniak, Fabian Jagiełka i Piotr Nowak (od 2013). W minionych latach w zespole grali także śp. Jarosław Spychała (do 2007), Jacek Kulpiński (do 2009), Hubert Nadolny (2010/2011) i Dominik Grams (2014/2015). Spośród pracowników jest jeszcze kilka osób grających na różnym poziomie, w których drzemie potencjał i nadzieja dla kultury muzycznej nadleśnictwa, są to Zenon Jasiński, Roman Sikora, Bartosz Skowroński, Krzysztof Sikora i Mateusz Schubert.

Aktualnie zespół reprezentuje wysoki poziom artystyczny. Repertuar zespołu to wszystkie sygnały myśliwskie grane na polowaniach (klasa C, B i A) oraz utwory muzyczne ceremoniału leśnego, np. Hejnał Lasów Państwowych (K. Kadlec), Hejnał Leśników Polskich (K. Kadlec), Hejnał Nadleśnictwa Sarbia (M. Strawa, opr. K. Kadlec), Świętemu Eustachemu cześć (K. Kadlec), Na cześć św. Huberta (opr. B. Rup), a także utwory muzyki myśliwskiej takie jak, Hejnał XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej - Brodnica 2016 (K. Kadlec), Marsz myśliwych (Cz. Trybus), Marsz myśliwski nr 3 (R. Stief), Fanfara na część psów myśliwskich (R. Stief). Zespół występuje podczas ważnych wydarzeń organizowanych przez nadleśnictwo, podczas polowań zbiorowych odbywających się w miejscowym ośrodku hodowli zwierzyny i zapraszany jest na regionalne i lokalne uroczystości leśne, łowieckie i religijne.