XXXI Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej im. Rafała Minicha w Przechlewie

Program

22 kwietnia 2023 r. (Restauracja „Podano do stołu” w Przechlewie)

09.30 Potwierdzanie przybycia, odbiór znaczków i gadżetów pamiątkowych
10.00 Otwarcie Przeglądu w Restauracji „Podano do stołu” w Przechlewie
10.30 Rozpoczęcie przesłuchań:
- soliści w klasach D, C, B, A
- zespoły w klasach D, C, B, A, G, MB, MSH
- wiersz Rafała Minicha
- twórczość własna (tematyka myśliwska)
- piosenka myśliwska
14.30 zakończenie przesłuchań i obiad
15.00 Koncert Galowy i wręczenie medali i upominków
(Scena Targów Ogrodniczych w Sąpolnie - teren dawnego lotniska wojskowego)

Sędziowie:

Ewa Żurawska-Seta – przewodnicząca
Karol Kroskowski - członek
Roman Seta - członek

Telefon kontaktowy do organizatora:

Wiesława Keller 694-347-344

 

Formularz zgłoszeniowy solisty

Formularz zgłoszeniowy zespołu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu wiersza i piosenki