XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2023

XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2023
XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” (mistrzostwa Polski)
XXIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
XX Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej - Radzymin 2023
Krajowy Konkurs Zespołów Rodzinnych Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej
Konkurs na najlepsze wykonanie "Hejnału XXVII OFMM - Radzymin 2023"
IV Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich - Radzymin 2023
Mazowiecki Przegląd Chórów (z repertuarem pieśni myśliwskiej i leśnej)

 

 

Ogłoszenie festiwalu i konkursów

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy w Warszawie oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ogłaszają organizację

XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
– Radzymin 2023

w ramach, którego odbędzie się:

 • XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” (mistrzostwa Polski)
 • XXIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
 • XX Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2023
 • Krajowy Konkurs Zespołów Rodzinnych Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej
 • Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXVII OFMM – Radzymin 2023”
 • IX Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich – Radzymin 2023
 • Mazowiecki Przegląd Chórów (z repertuarem pieśni myśliwskiej i leśnej)

Festiwal organizowany jest w dniach 9-10 czerwca 2023 roku w Radzyminie i Warszawie. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kategorii solistów – klasy D, C, B, A i kategorii zespołów – klasy D, C, B, A, G oraz klasach muzyki myśliwskiej - MB, MEs, MD, MSH. Wprowadza się utwór obowiązkowy – w klasie MB pt. „Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego”. Oryginalny „Hejnał XXVII OFMM Radzymin 2023” został skomponowany przez Lori McLane.

Pełne informacje o festiwalu wraz z obowiązującymi regulaminami i nutami znajdują się na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

Zgłoszenia przyjmuje w terminie nieprzekraczalnym do 15 kwietnia 2023 roku tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.muzyka.mysliwska.pl oraz informacji udziela komitet organizacyjny festiwalu pod adresem:

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Warszawie
01-227 Warszawa, ul. Szymczaka 5
+48 (22) 825 30 03, +48 (22) 825 66 10, +48 (22) 631 25 75
e-mail: zo.warszawa@pzlow.pl https://warszawa.pzlow.pl

oraz
Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
tel. kom. +48 604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl
www.muzyka.mysliwska.pl

Prosimy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniem konkursów i komunikatami organizacyjnymi zamieszczanymi na naszych stronach internetowych.

 

 


Komitet organizacyjny:
 • Wojciech Kowalczyk   
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie

  (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
 • Janusz Gocaliński   
  Przewodniczący komitetu organizacyjnego Mazowieckiego

  Konkursu Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Pasja” w Radzyminie
  (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)
 • Maciej Strawa   
  Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

  (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)
 • Tadeusz Wardakowski    
  Prezes KŁ „Przepiórka” w Radzyminie
 • Wojciech Adamczyk   
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu
 • Krzysztof Szpetkowski   
  Członek Komisji Promocji NRŁ
 • Krzysztof Majewski   
  Prezes WKŁ nr 335 „Przyszłość” w Warszawie
 • Jacek Karp    Koło Łowieckie „Hubert” w Pułtusku
 • Krzysztof Dobrzyniecki   
  Zastępca Burmistrza Radzymina
 • Katarzyna Pazio   
  Kierownik Referatu Promocji i Informacji UMiG Radzymin
 • Cezary Wnuk   
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Artur Delegacz   
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
 • Artur Ostrowski    
  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica
 • Paweł Choina   
  p.o. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Chórów
  i Orkiestr
 • prof. Roman Wójcik   
  Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW
 • Piotr Świda   
  Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
 • Bogdan Balik   
  Członek ZO PZŁ w Warszawie
 • Robert Jarzynka   
  Członek ZO PZŁ w Warszawie
 • Krzysztof Łukasiewicz   
  Członek ZO PZŁ w Warszawie
 • Krzysztof Turowski   
  Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji, Promocji, Kultury
  i Etyki Łowieckiej ZO PZŁ w Warszawie
 • Andrzej Niewiadomski   
  Komisja ds. Komunikacji, Promocji, Kultury

  i Etyki Łowieckiej ZO PZŁ w Warszawie
 • Krzysztof Kadlec   
  Przewodniczący Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Mieczysław Leśniczak   
  Kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
 • Henryk Mąka   
  Kierownik Zespołu Trompes de Pologne
 • Andrzej Zakrzewski   
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Echo” ZO PZŁ
  w Warszawie
 • Hubert Wróblewski   
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Akord” RDLP
  w Warszawie
 • Piotr Kowal   
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Akteon” SGGW
  w Warszawie
 • Lori McLane   
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Chmara” KŁ „Jeleń”
  w Ożarowie Mazowieckim
 • Piotr Orych   
  Członek Komitetu Organizacyjnego MKSiMM w Radzyminie
 • Damian Mogielnicki   
  Dyrektor Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 • Marek Zalewski   
  Zastępca Dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 • Artur Laskowski   
  Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
 • Jolanta Boguszewska   
  Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
 • Jakub Pietrucha   
  Dyrygent Radzymińskiej Orkiestry Dętej   
 • Nina Waniak   
  Główny Księgowy ZO PZŁ w Warszawie
 • Grzegorz Kopeć   
  Biuro ZO PZŁ w Warszawie
 • Jacek Łechtański   
  Biuro ZO PZŁ w Warszawie
 • Izabela Tarkowska   
  Biuro ZO PZŁ w Warszawie

 

Rada artystyczna:
 • Maciej Strawa   
  Prezes KSM PZŁ, Członek Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Krzysztof Kadlec   
  Przewodniczący Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Mieczysław Leśniczak   
  Kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
 • dr Paweł Choina   
  p.o. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • Jakub Pietrucha   
  Dyrygent Radzymińskiej Orkiestry Dętej
 • prof. Jerzy Salwarowski   
  Muzyk zawodowy, dyrygent
 • Maciej Sztor   
  Muzyk zawodowy, dyrygent

Partnerzy:
 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
 • Nadleśnictwo Drewnica
 • Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
 • Radzymińska Orkiestra Dęta
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Warszawie
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

Wykonawcy muzyki

Profesjonalni:

 • Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka
 • Radzymińska Orkiestra Dęta

Amatorscy:

 • Soliści i zespoły sygnalistów myśliwskich – uczestnicy konkursów
 • Zespół Muzyki Myśliwskiej Trompe de Pologne
 • Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Palatium” Nadleśnictwa Grodzisk & Sounds Good
 • Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 • Chóry województwa mazowieckiego
 • Wykonawcy utworu EGYÜTT (muz. Hervé TEKNIA 2021)
  • in B - Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół leśnych w Goraju oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • in Es – Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
  • in D - Zespół Muzyki Myśliwskiej Trompe de Pologne


Komunikaty nr 2/2023/OFMM z dnia 28.02.2023 r.
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 1. Elektroniczne zgłoszenia na festiwal.
  Wszystkie zgłoszenia udziału w konkursach festiwalowych oraz rezerwacja pobytu (wyżywienia i noclegów) przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej www.muzyka.mysliwska.pl.
  W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
 2. Rezerwacja pobytu na festiwalu.
  Po przesłaniu formularza otrzymacie Państwo zwrotny e-mail z informacją o całkowitych kosztach. Jednostkowe koszty poszczególnych posiłków podane są w formularzu zgłoszeniowym.
  Zapłata za zarezerwowane wyżywienie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez dostawców usług (restauracja).
  Więcej na stronie www.muzyka.mysliwska.pl
  Dodatkowych informacji nt. możliwości rezerwacji posiłków, z których zamierzacie Państwo korzystać można uzyskać pod adresem biura ZO PZŁ w Warszawie:
  - zo.warszawa@pzlow.pl
  Organizatorzy proponują wyżywienie, w cenie jednostkowej:
  - Obiad (9.06.2023 i 10.06.2023) – 30 zł
  - Kolacja (9.06.2023) – 20 zł
  - Biesiada (10.06.2023) – 50 zł
  Organizatorzy nie pośredniczą w tym roku w rezerwacji noclegów.
 3. Adres biura festiwalowego.
  Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Warszawie
  01-227 Warszawa, ul. Szymczaka 5
  +48 (22) 825 30 03, +48 (22) 825 66 10, +48 (22) 631 25 75
  e-mail: zo.warszawa@pzlow.pl  https://warszawa.pzlow.pl/
 4. Regulaminy konkursów festiwalowych.
  Wszystkie regulaminy konkursów festiwalowych znajdują się na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl Tam też będą zamieszczane na bieżąco komunikaty festiwalowe.
 5. Sygnaliści myśliwscy z województwa mazowieckiego.
  Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa mazowieckiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa mazowieckiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez ograniczeń ilościowych (w klasyfikacji regionalnej prowadzonej w ramach XX Mazowieckiego Konkursu Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej). Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2023 r.
 6. Zasady eliminacji solistów.
  Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Od 2015 roku nastąpiła zmiana zasad kwalifikacji, zamiast limitów z poszczególnych województw wprowadzono limit uzyskanych punktów. I tak, w konkursie ogólnopolskim w 2023 roku mają prawo wziąć udział soliści: w klasie A , którzy uzyskali minimum 250 pkt. (max 80 osób), a w klasie B – minimum 250 pkt. (max 70 osób) i w klasie C – minimum 250 (max 50 osób) punktów na konkursach regionalnych w swoich województwach oraz wszyscy laureaci I-III miejsca konkursów stanowiących eliminacje wojewódzkie bez względu na ilość zdobytych punktów. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej. Wszystkie zgłoszenia w terminie do 15 kwietnia 2023 r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa mazowieckiego. Bez limitów także „13-latkowie” i klasa D.
 7. XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – kat. solowa kl. A
  W 2023 roku konkurs indywidualnej gry na rogu myśliwskim w klasie mistrzowskiej A zostanie rozstrzygnięty dwustopniowo, podobnie jak w latach 2013-2022. Tradycyjnie w pierwszym stopniu konkursu wezmą udział sygnaliści zakwalifikowani na konkursach regionalnych w 2022 roku zgodnie z rozdz. VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich”. W drugim stopniu konkursu (tzw. dogrywce) weźmie udział pięciu sygnalistów, którzy otrzymali największą liczbę punktów w pierwszym stopniu. Punktacja drugiego stopnia konkursu jest ostateczna dla jego uczestników, bez względu na liczbę otrzymanych punktów (do ostatecznej klasyfikacji nie bierze się już punktacji z pierwszego stopnia). Może w związku z tym np. zdarzyć się, że piąte miejsce będzie miało ostatecznie mniej punktów niż szóste miejsce.
 8. XX Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej.
  Przesłuchania sygnałów myśliwskich odbędą się ramach przesłuchań konkursu ogólnopolskiego. Klasyfikacja regionalna potraktowana zostanie jako przesłuchania w ramach konkursu regionalnego, a więc dotyczyć będzie wyłącznie sygnalistów myśliwskich z województwa mazowieckiego. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2023 r.
 9. Msza święta hubertowska podczas festiwalu.
  W tym roku zaplanowana jest jedna msza święta hubertowska w trakcie ogólnopolskiego festiwalu. Odbędzie się w sobotę o godzinie 16.30 w Kościół pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1 w Radzyminie. Organizatorzy proszą o liczny udział w tej mszy świętej odprawianej w intencjach sygnalistów myśliwskich i wszystkich uczestników festiwalu. Apelujemy o aktywny udział i oprawę muzyczną na rogach myśliwskich.
 10. Koncerty zespołów podczas festiwalu.
  Organizatorzy festiwalu planują udział zespołów w koncertach muzycznych. Poza wspólnym graniem podczas ceremonii otwarcia festiwalu oraz ogłoszenia wyników i koncertu laureatów konkursów, planuje się także inne występy zespołów. Przede wszystkim podczas galowego koncertu muzyki myśliwskiej w piątek wieczorem, a w sobotę – w trakcie zaplanowanej parady myśliwskiej zespołów sygnalistów i pocztów sztandarowych (oczywiście z graniem marszy myśliwskich) i przeglądu musztry paradnej.
 11. Konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego.
  W celu popularyzacji Hejnału XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2023 (muz. Lori McLane) ogłaszamy (wzorem lat poprzednich) dodatkowy konkurs na najlepsze jego wykonanie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty wśród zespołów startujących w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myśliwskiej. Zespoły, które zgłoszą udział w tym dodatkowym konkursie będą prezentowały hejnał festiwalowy jako czwarty (ostatni) utwór. Dla zwycięzcy konkursu organizatorzy przygotowali nagrodę specjalną.
 12. Przegląd musztry paradnej zespołów sygnalistów myśliwskich.
  Przegląd jest nową propozycją aktywnego udziału zespołów sygnalistów myśliwskich w ogólnopolskim festiwalu muzyki myśliwskiej. Po raz pierwszy odbył się w 2014 roku w Człuchowie. Wzięły w nim udział cztery zespoły. W 2015 roku w Koszęcinie wystartowały tylko dwa zespoły, w Brodnicy w 2016 roku – trzy zespoły, w Nowym Sączu w 2017 – trzy zespoły i w Pszczynie w 2018 roku – także trzy zespoły. Podczas przeglądu w 2019 roku w Goraju-Zamku wzięło w nim udział cztery zespoły, a w Brodnicy 2021– dwa zespoły, w Zamościu 2022 – także dwa zespoły. Liczymy, że w tym roku cieszyć się będzie większą popularnością. Zgłoszone zespoły do udziału w przeglądzie prezentują, krótki program muzyczny (do 3 minut) wraz dynamiczną musztrą opracowaną na potrzeby pokazu publicznego. Musztra musi zawierać co najmniej: przemarsz, ruszenie i zatrzymanie się zespołu, chwyty instrumentów oraz wykonywanie myśliwskiej muzyki marszowej podczas przemarszu. Zapraszamy zespoły do udziału w przeglądzie.
 13. Przygotowanie muzyczne do festiwalu.
  Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Radzyminie następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz Bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta, Marsz myśliwski nr 3, Na cześć św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Hejnał XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2023 (muz. Lori McLane), Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego (muz. Karol Kroskowski).
 14. Biesiada myśliwska
  Udział w biesiadzie (sobota 10.06.2023 r. od godz. 21.00) tylko za wcześniejszą opłatą i posiadaniem specjalnego identyfikatora, który będzie do odbioru w sekretariacie festiwalu. Prosimy w tej sprawie o kontakt z organizatorami.
 15. Cisza nocna.
  Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Radzyminie zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejscowości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


 

 

 

Program

Czwartek 08.06.2023 r.
do 20.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników (miejsce zakwaterowania)
20.00-21.00 kolacja (w miejscu zakwaterowania)
21.00-22.00 odprawa techniczna jurorów i członków komitetu organizacyjnego (miejsce do uzgodnienia)
Piątek 09.06.2023 r.
07.00-08.00 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie I dnia XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
09.15-13.00 XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XX
Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej 
kategoria solowa - klasa C i B (Miejska Sala Koncertowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 15)
kategoria solowa - klasa D i A (Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
12.00-14.00 obiad (Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 11 Listopada 2)
14.00-16.30 Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
(Miejska Sala Koncertowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 15)
17.30-18.45 kolacja (Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 11 Listopada 2)
18.00-19.00 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
19.00-19.20 XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria solowa - klasa A - dogrywka 5 najlepszych solistów
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
19.20-20.30 Galowy koncert muzyki myśliwskiej
- w wykonaniu zespołów sygnalistów myśliwskich z całej Polski

(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
Sobota 10.06.2023 r.
07.00-08.00 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie II dnia XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
09.15-12.00 XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XX
Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej 
kategoria zespołowa - klasa D, C, B, A i G
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
12.00-14.00 obiad (Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 11 Listopada 2)
12.00-14.00 XXIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej i Konkurs na najlepsze wykonanie
„Hejnału XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2023”

kategoria zespołowa - klasa MB, MEs, MD, MSH
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
14.00-16.00 Mazowiecki Przegląd Chórów
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
16.00-16.20 Wspólne Przejście z Hali Sportowej ROKiS do kościoła na mszę św. hubertowską
16.30-18.00 Msza Św. Hubertowska
(Kościół pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1 w Radzyminie)
18.00-18.30 Parada myśliwska
(sprzed Kościoła do Hali Sportowej ROKiS)
18.30-19.00 Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
19.00-20.30 Galowy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników
(Hala Sportowa ROKiS przy Al. Jana Pawła II 20)
21.00-24.00 Biesiada myśliwska
(Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 11 Listopada 2)
Niedziela 11.06.2023  r.
08.00-10.00 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
10.00-12.00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy solisty

 

Formularz zgłoszeniowy zespołu