XIX Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej - Sierakowice 2023

  • XIX Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja”
  • XIX Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej - Sierakowice 2022

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach,
ul. Kartuska 27,
83-340 Sierakowice,  
tel. 586816214,
gok.sierakowice@gmail.com