II Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Łowieckiej i Leśnej w Ząbkowicach Śląskich

Zasady
Ogólnopolskiego Przeglądu
Zespołów Muzyki Łowieckiej i Leśnej

Ząbkowice Śląskie
27 maja  2023 roku

 1. Cel przeglądu: upowszechnianie muzyki i kultury łowieckiej i leśnej
 2. Miejsce: Ząbkowice Śląskie
 3. Uczestnicy: amatorskie zespoły muzyki łowieckiej i leśnej z Polski i z zagranicy
 4. Organizatorzy:
  PZŁ - Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu
  Koła Łowieckie z Powiatu Ząbkowickiego
  Lasy Państwowe
  Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki.
 5. Cykliczność: Przegląd odbywa się raz w roku
 6. Zasady szczegółowe:
  1. Przegląd jest jednodniowy
  2. uczestnicy przybywają na koszt własny
  3. zespół biorący udział w Przeglądzie nie może liczyć mniej jak 4 osoby wraz z kierownikiem.  Nie ma górnego limitu liczebności zespołu.
  4. zespół biorący udział w Przeglądzie wykonuje trzy utwory z kategorii muzyka łowiecka i leśna.
   Czas łączny ich wykonania nie powinien być dłuższy jak 10 minut. Sygnały nie mogą być wykonywane.
  5. preferowany jest strój łowiecki, leśny lub stylizowany
  6. zgłoszenia zespołów  - wyłącznie w formie elektronicznej - do udziału w Przeglądzie należy przysłać na adres e-mail kultura@zckit.pl na 20 dni przed dniem przeglądu, tj. do 7 maja 2023 roku. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszych zasad.
  7. celem ewent. wspólnego występu zobowiązuje się zespoły grające na rogach myśliwskich w stroju B do przygotowania n/w sygnałów myśliwskich i utworów:  „Zbiórka myśliwych”, „Powitanie”, „Koniec Polowania”, „Pożegnanie” , Marsz nr 3 R. Stiefa,
  8. występy zespołów oceniać będzie jury.  
  9. organizatorzy zapewniają jeden gorący posiłek dla wszystkich zespołów, lecz przez cały czas przeglądu będzie możliwość skorzystania z potraw z dziczyzny przygotowanych przez koła łowieckie, za niewielką odpłatnością.
  10. oprócz przesłuchań zespołów planowany jest uroczysty przemarsz ulicami miasta
 7.  Nagrody i wyróżnienia
  1. - za zajęcie pierwszego miejsca – 4.000 zł
   - za zajecie drugiego miejsca – 3.000 zł
   - za zajęcie trzeciego miejsca – 2.000 zł
   Podane kwoty są kwotami brutto.
  2. przewidziane są wyróżnienia i nagrody specjalne
  3. ze względu na punktację dopuszcza się inny podział nagród
  4. każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom i upominki

Oficjalne ogłoszenie i program Przeglądu ukaże się na stronach internetowych Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki (www.zckit.pl), miasta Ząbkowice Śląskie (www.zabkowiceslaskie.pl) oraz stronie internetowej „muzyka myśliwska”,  nie później jak na 30 dni przed terminem określonym w pkt. 6f, tj. do dnia 07.04.2023 roku

Uwaga: zespoły, zainteresowane przyjazdem i noclegiem mogą to zrobić wyłącznie na koszt własny korzystając z bazy noclegowej pod adresem http://www.zckit.pl/baza-noclegowa-gastronomiczna/

 

Program

27 maja 2023 r.
08.00 – 08.45 odprawa kierowników, rejestracja zespołów wydawanie znaczków, folderów, talonów na posiłki itp.
(parter Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, ul. Rynek 24)
08.50 wspólne wykonanie przez wszystkie zespoły fanfar „Zbiórka myśliwych”, oraz „Powitanie”, w Rynku
9.00 – 10.15 msza hubertowska w kościele pw. Św. Anny
10.30 – 10.45 przemarsz z kościoła do Zamku
11.00 – 16.00 przesłuchania zespołów w Zamku
16.30 – 17.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród; koncert laureatów
17.30 – 20.30 koncerty zawodowych zespołów muzyki łowieckiej

W godzinach 13.00 do 14.30 – na tarasach zamkowych będzie wydawany obiad dla jurorów i uczestników – również zespołów zawodowych - (na podstawie talonów).