XXVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI MYŚLIWSKIEJ Zamość 2022

XXVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Zamość 2022
XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” (mistrzostwa Polski)
XXII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
XXI Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich (eliminacje wojewódzkie)
Kresowy Przegląd Chórów

 

 

Ogłoszenie festiwalu i konkursów

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy w Zamościu oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ogłaszają organizację

XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
– Zamość 2022

w ramach, którego odbędzie się:

 • XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” (mistrzostwa Polski)
 • XXII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
 • XXI Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
 • Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXVI OFMM – Zamość 2022”
 • VIII Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich – Zamość 2022

Festiwal organizowany jest w dniach 17-18 czerwca 2022 roku w Zamościu. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kategorii solistów – klasy D, C, B, A i kategorii zespołów – klasy D, C, B, A, G oraz klasach muzyki myśliwskiej - MB, MEs, MD, MSH. Wprowadza się utwór obowiązkowy – w klasie MB pt. „Łowy na Zamechskiej Ziemi – Epizod z życia hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego” (muz. Krzysztof. M. Kadlec). Oryginalny „Hejnał XXVI OFMM Zamość 2022” został skomponowany przez Krzysztofa M. Kadleca.

Pełne informacje o festiwalu wraz z obowiązującymi regulaminami i nutami znajdują się na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

Zgłoszenia przyjmuje w terminie nieprzekraczalnym do 15 kwietnia 2022 roku tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.muzyka.mysliwska.pl oraz informacji udziela komitet organizacyjny festiwalu pod adresem:

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Jasna 7
tel. 84 638 47 52, e-mail: zo.zamosc@pzlow.pl www.pzl-zamosc.pl 

oraz

Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
tel. kom. +48 604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl
www.muzyka.mysliwska.pl

Informujemy, że festiwal odbędzie się z zachowaniem obowiązujących w tym czasie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i ograniczeń. W przypadku dużych trudności niektóre punkty programu festiwalu mogą zostać odwołane lub przeprowadzone zdalnie lub hybrydowo. Ostateczna decyzja zostanie ogłoszona na co najmniej dwa tygodnie przed festiwalem. Prosimy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniem konkursów i komunikatami organizacyjnymi zamieszczanymi na naszych stronach internetowych.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Sekretarz Klubu
mgr inż. Karol Grzywacz
Prezes Klubu
dr inż. Maciej Strawa

Organizatorzy:
 • Polski Związek Łowiecki:
  • Zarząd Główny PZŁ
  • Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu
  • Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
  • Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZł
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe:
  • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lulinie i nadleśnictwa
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Samorząd Województwa Lubelskiego
 • Miasto Zamość
 • Powiat Zamojski
 • Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

Komitet organizacyjny:
 • Wojciech Adamczyk    
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu
  (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
 • Maciej Strawa    
  Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
  (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)
 • Leszek Dmitroca    
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów
  (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)
 • Maciej Wójcik    
  Przedstawiciel Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
  Państwowych w Lublinie, Kierownik Zespołu ds. Gospodarki  Łowieckiej RDLP
 • Zdzisław Kurys    
  Członek ZO PZŁ w Zamościu
 • Mirosław Kaleniuk    
  Członek ZO PZŁ w Zamościu
 • Jerzy Tyrka    
  Członek ZO PZŁ w Zamościu
 • Piotr Olszówka    
  Członek ZO PZŁ w Zamościu
 • Henryk Studnicki    
  Emerytowany Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu
 • Jan Szulc    
  Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury i Etyki Łowieckiej
  Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu
 • Monika Zawiślak    
  Z-ca Przewodniczącego Komisji Promocji, Kultury i Etyki
  Łowieckiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu
 • Janusz Siek    
  Redaktor naczelny „Myśliwca Kresowego”
 • Tomasz Sak
  Przewodniczący Zamojskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ
 • Jolanta Mroczkowska    
  Prezes Koła Łowieckiego nr 11 "Bażant" w Lubyczy Królewskiej
 • Krzysztof Kadlec
  Przewodniczący Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Mieczysław Leśniczak
  Kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
 • Edward Kanikuła    
  Dyrygent Chóru Myśliwskiego „Knieja” ZO PZŁ w Zamościu
 • Władysław Rataj    
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ZO PZŁ w Zamościu
 • Mariusz Podleśny    
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Lublinie
 • Kamila Zięba    
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ZSL w Biłgoraju
 • Sławomir Dudziak
  Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich KŁ "Lis" w Lubartowie
 • Radosław Rola
  Zespół Trompes de Polognes
 • Maria Krzyżanowska
  Działaczka Forum Obywatelskiego Zamojszczyzny, ZDI Sp. z o.o.
 • Piotr Orzechowski    
  Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość
 • Barbara Godziszewska    
  Dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość
 • Marek Gajewski    
  Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość
 • Janusz Nowosad    
  Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu   
 • Adrian Gański
  p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
 • Tomasz Mizura
  Kierownik Oddziału Modernizacji Rolnictwa UMWL w Lublinie
 • Monika Mielko-Remiszewska
  Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • Tadeusz Wicherek
  Dyrektor Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
 • prof. Jerzy Salwarowski
  Muzyk zawodowy, dyrygent
 • Maciej Sztor
  Muzyk zawodowy, dyrygent
 • Paweł Smyk
  Biuro ZO PZŁ w Zamościu
 • Iwona Działa
  Biuro ZO PZŁ w Zamościu
 • Katarzyna ARtymiak
  Biuro ZO PZŁ w Zamościu

 

Rada artystyczna:
 • Maciej Strawa   
  Prezes KSM PZŁ, Członek Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Krzysztof Kadlec   
  Przewodniczący Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Mieczysław Leśniczak   
  Kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
 • Monika Mielko-Remiszewska
  Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • Tadeusz Wicherek   
  Dyrektor Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
 • prof. Jerzy Salwarowski
  Muzyk zawodowy, dyrygent
 • Maciej Sztor   
  Muzyk zawodowy, dyrygent

Partnerzy:
 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
 • Nadleśnictwo Tomaszów
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu
 • Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
 • Zamojski Dom Kultury w Zamościu
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu
 • Parafia Katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

 

Wykonawcy muzyki

Profesjonalni:

 • Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka
 • Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka

Amatorscy:

 • Soliści i zespoły sygnalistów myśliwskich – uczestnicy konkursów
 • Zespół Muzyki Myśliwskiej Trompe de Pologne pod kierunkiem Henryka Mąki
 • Wykonawcy utworu EGYÜTT (muz. Hervé TEKNIA 2021)
 • Chóry województwa lubelskiego
 • Orkiestra dęta

 
Patronat medialny:

Branżowe:

Ogólne:

 • TVP Lublin
 • Polskie Radio Lublin
 • TV Trwam
 • Katolickie Radio Zamość
 • Kronika Tygodnia
 • Prasa regionalna i lokalna
 • Portale internetowe
 • Media społecznościowe

 

Uwagi organizacyjne:
 • Informujemy, że festiwal odbędzie się z zachowaniem obowiązujących w tym czasie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i ograniczeń. W przypadku dużych trudności niektóre punkty programu festiwalu mogą zostać odwołane lub przeprowadzone zdalnie lub hybrydowo.
 • Prosimy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniem konkursów i komunikatami organizacyjnymi zamieszczanymi na naszych stronach internetowych.
 • Wstęp na wszystkie przesłuchania konkursowe i koncerty jest bezpłatny.
 • Posiłki ujęte w programie wyłącznie dla zgłoszonych uczestników festiwalu za wcześniejszą rezerwacją i opłatą.
 • Dla pozostałych osób gastronomia ogólnodostępna odpłatnie w miejscu imprezy.
 • Transport w czasie festiwalu samochodami prywatnymi.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania zostaną przekazane po dokonaniu rezerwacji.

 

 

Komunikaty 2/2022 Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 1. Elektroniczne zgłoszenia na festiwal.Wszystkie zgłoszenia udziału w konkursach festiwalowych oraz rezerwacja pobytu (wyżywienia i noclegów) przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej www.muzyka.mysliwska.pl
  W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
 2. Rezerwacja pobytu na festiwalu.
  Po przesłaniu formularza otrzymacie Państwo zwrotny e-mail z informacją o całkowitych kosztach. Jednostkowe koszty poszczególnych posiłków i noclegów podane są w formularzu zgłoszeniowym.
  Zapłata za zarezerwowane wyżywienie i noclegi nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez dostawców usług (hotele i restauracje). Najczęściej będą to dwie faktury.
  Więcej na stronie www.muzyka.mysliwska.pl
  Dodatkowych informacji nt. możliwości rezerwacji noclegów i posiłków, z których zamierzacie Państwo korzystać można uzyskać pod adresem biura ZO PZŁ w Zamościu:
  • Iwona Działa, tel. 84 6384752, mail: i.dziala@pzlow.pl (preferowany kontakt e-mail)
  Organizatorzy proponują zakwaterowanie i wyżywienie, w cenie jednostkowej:
  • Nocleg - 50 zł
  • Śniadanie 20 lub 25 zł
  • Obiad – 30 zł
  • Kolacja – 20 zł
  • Biesiada (18.06.2022) – 80 zł
  Wykaz proponowanych miejsc zakwaterowania dla uczestników festiwalu:
  • Bursa Międzyszkolna nr 2, ul. Szczebrzeska 41, http://bursa2zamosc.pl/
  • OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, http://osir.zamosc.pl/
  Uwaga:
  • Hotel Zamojski przy ul. Kołłątaja 2/4/6 został zarezerwowany dla obsługi i gości festiwalu.
  • Uczestnicy, którzy chcieliby skorzystać z jeszcze tańszej lub droższej oferty noclegowej proszeni są o bezpośredni kontakt z organizatorami.
 3. Adres biura festiwalowego.
  Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Zamościu
  22-400 Zamość, ul. Jasna 7,
  tel. 84 638 47 52, e-mail: zo.zamosc@pzlow.pl
  www.pzl-zamosc.pl
 4. Regulaminy konkursów festiwalowych.
  Wszystkie regulaminy konkursów festiwalowych znajdują się na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl Tam też będą zamieszczane na bieżąco komunikaty festiwalowe.
 5. Sygnaliści myśliwscy z województwa lubelskiego.
  Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa lubelskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa lubelskiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez ograniczeń ilościowych (w klasyfikacji regionalnej prowadzonej w ramach XXI Kresowego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich). Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2022 r.
 6. Zasady eliminacji solistów.
  Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Od 2015 roku nastąpiła zmiana zasad kwalifikacji, zamiast limitów z poszczególnych województw wprowadzono limit uzyskanych punktów. I tak, w konkursie ogólnopolskim w 2022 roku mają prawo wziąć udział soliści: w klasie A , którzy uzyskali minimum 250 pkt. (max 70 osób), a w klasie B – minimum 240 pkt. (max 60 osób) i w klasie C – minimum 230 (max 50 osób) punktów na konkursach regionalnych w swoich województwach oraz wszyscy laureaci I-III miejsca konkursów stanowiących eliminacje wojewódzkie bez względu na ilość zdobytych punktów. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej. Wszystkie zgłoszenia w terminie do 15 kwietnia 2022 r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa lubelskiego. Bez limitów także „13-latkowie” i klasa D.
 7. XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – kat. solowa kl. A
  W 2022 roku konkurs indywidualnej gry na rogu myśliwskim w klasie mistrzowskiej A zostanie rozstrzygnięty dwustopniowo, podobnie jak w latach 2013-2021. Tradycyjnie w pierwszym stopniu konkursu wezmą udział sygnaliści zakwalifikowani na konkursach regionalnych w 2021 roku zgodnie z rozdz. VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich”. W drugim stopniu konkursu (tzw. dogrywce) weźmie udział pięciu sygnalistów, którzy otrzymali największą liczbę punktów w pierwszym stopniu. Punktacja drugiego stopnia konkursu jest ostateczna dla jego uczestników, bez względu na liczbę otrzymanych punktów (do ostatecznej klasyfikacji nie bierze się już punktacji z pierwszego stopnia). Może w związku z tym np. zdarzyć się, że piąte miejsce będzie miało ostatecznie mniej punktów niż szóste miejsce.
 8. XXI Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
  Przesłuchania sygnałów myśliwskich odbędą się ramach przesłuchań konkursu ogólnopolskiego. Klasyfikacja regionalna potraktowana zostanie jako przesłuchania w ramach konkursu regionalnego, a więc dotyczyć będzie wyłącznie sygnalistów myśliwskich z województwa lubelskiego. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2021 r.
 9. Msza święta hubertowska podczas festiwalu.
  W tym roku zaplanowana jest jedna msza święta hubertowska w trakcie ogólnopolskiego festiwalu. Odbędzie się w sobotę o godzinie 16.30 w Katedrze pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła przy ulicy Kolegiackiej 1A w Zamościu. Organizatorzy proszą o liczny udział w tej mszy świętej odprawianej w intencjach sygnalistów myśliwskich i wszystkich uczestników festiwalu. Apelujemy o aktywny udział i oprawę muzyczną na rogach myśliwskich.
 10. Koncerty zespołów podczas festiwalu.
  Organizatorzy festiwalu planują udział zespołów w koncertach muzycznych. Poza wspólnym graniem podczas ceremonii otwarcia festiwalu oraz ogłoszenia wyników i koncertu laureatów konkursów, planuje się także inne występy zespołów. Przede wszystkim podczas galowego koncertu muzyki myśliwskiej w piątek wieczorem, a w sobotę – w trakcie zaplanowanej parady myśliwskiej zespołów sygnalistów i pocztów sztandarowych (oczywiście z graniem marszy myśliwskich) i przeglądu musztry paradnej.
 11. Konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego.
  W celu popularyzacji Hejnału XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Zamość 2022 (muz. Krzysztof Kadlec) ogłaszamy (wzorem lat poprzednich) dodatkowy konkurs na najlepsze jego wykonanie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty wśród zespołów startujących w XXII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myśliwskiej. Zespoły, które zgłoszą udział w tym dodatkowym konkursie będą prezentowały hejnał festiwalowy jako czwarty (ostatni) utwór. Dla zwycięzcy konkursu organizatorzy przygotowali nagrodę specjalną.
 12. Przegląd musztry paradnej zespołów sygnalistów myśliwskich.
  Przegląd jest nową propozycją aktywnego udziału zespołów sygnalistów myśliwskich w ogólnopolskim festiwalu muzyki myśliwskiej. Po raz pierwszy odbył się w 2014 roku w Człuchowie. Wzięły w nim udział cztery zespoły. W 2015 roku w Koszęcinie wystartowały tylko dwa zespoły, w Brodnicy w 2016 roku – trzy zespoły, w Nowym Sączu w 2017 – trzy zespoły i w Pszczynie w 2018 roku – także trzy zespoły. Podczas przedostatniego przeglądu w 2019 roku w Goraju-Zamku wzięło w nim udział cztery zespoły, a podczas ostatniego w Brodnicy – dwa zespoły. Liczymy, że w tym roku cieszyć się będzie większą popularnością. Zgłoszone zespoły do udziału w przeglądzie prezentują, krótki program muzyczny (do 3 minut) wraz dynamiczną musztrą opracowaną na potrzeby pokazu publicznego. Musztra musi zawierać co najmniej: przemarsz, ruszenie i zatrzymanie się zespołu, chwyty instrumentów oraz wykonywanie myśliwskiej muzyki marszowej podczas przemarszu. Zapraszamy zespoły do udziału w przeglądzie.
 13. Przygotowanie muzyczne do festiwalu.
  Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Zamościu następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz Bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta, Marsz myśliwski nr 3, Na cześć św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Hejnał XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Zamość 2022 (muz. Krzysztof Kadlec), Hejnał Lasów Państwowych (muz. Krzysztof Kadlec), Hejnał Leśników Polskich (muz. Krzysztof Kadlec).
 14. Biesiada myśliwska.
  Udział w biesiadzie (sobota 18.06.2021 r. od godz. 21.00) tylko za wcześniejszą opłatą i posiadaniem specjalnego identyfikatora, który będzie do odbioru w sekretariacie festiwalu. Prosimy w tej sprawie o kontakt z organizatorami
 15. Cisza nocna.
  Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Zamościu zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejscowości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.
  Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 
Komunikaty nr 5/2022 z dnia 10.06.2022 r. Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ przed XXVI Ogólnopolskim Festiwalem Muzyki Myśliwskiej - Zamość 2022
 1. Zespoły startujące w konkursie muzyki myśliwskiej, które nie dostarczyły nut (oprawionych i podpisanych nazwą zespołu) w 5 egzemplarzach zobowiązujemy do wypełnienia tego obowiązku w piątek 17.06.2022 r. lub ewentualnie w sobotę 18.06.2022 r. do godz. 9.00 w sekretariacie festiwalu w miejscu odbywania konkursu.
 2. Zabrania się ćwiczenia na rogach myśliwskich w czasie przesłuchań konkursowych w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca odbywania się konkursów.
 3. Przypominamy o utworze obowiązkowym w klasie MB dostępnym w dwóch wersjach (na instrumenty jednorodne i na instrumenty mieszane) na stronie internetowej.
 4. Wprowadza się zasadę oceny konkursowej polegającą na nie przyznaniu punktów dodatkowych za trudność utworu w przypadku jeżeli podczas jego wykonania nie zostaną zagrane wszystkie głosy zgodnie z partyturą opisaną w katalogu utworów muzyki myśliwskiej.
 5. Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkich uczestników festiwalu:
  •    do udziału we wszystkich oficjalnych punktach programu oraz wysłuchania do końca wszystkich przemówień i koncertów,
  •    uczestniczenia w biesiadzie myśliwskiej z rogiem myśliwskim,
  •    kulturalnego zachowania się podczas całego festiwalu i przestrzegania zasad ciszy nocnej w miejscach zakwaterowania.
 6. Wspólne granie planowe jest:
  •    w piątek na rozpoczęcie I dnia festiwalu oraz podczas koncertu przestrzennego (scenariusz koncertu przestrzennego wg uzgodnień z Mariuszem Podleśnym),
  •    w sobotę na rozpoczęcie II dnia festiwalu oraz podczas mszy św. oraz parady myśliwskiej.
 7. Prosimy o przygotowanie następujących utworów do wspólnego wykonania: Zbiórka myśliwych, Powitanie, Apel na łowy, Darz Bór, Hejnał KSM PZŁ, Hejnał Lasów Państwowych, Hejnał XXVI OFMM, Marsz myśliwski nr 3.
 8. Prosimy o udział we mszy św. i wspólne zagranie na wprowadzenie i odprowadzenie sztandarów. Muzykę do mszy św. hubertowskiej w Zamościu wykonuje w tym roku Trompes de Pologne.
 9. Parada myśliwska po mszy św. ustawia się w następującej kolejności: zespół werblistów, poczty sztandarowe, goście, chóry, zespoły sygnalistów i publiczność. Podczas przemarszu werbliści grają na zmianę z sygnalistami. Po dojściu na Rynek Wielki ustawiamy się kolejno zespołami wg wskazań organizatorów i tak pozostajemy do końca musztry paradnej (podobnie jak w Nowym Sączu, Pszczynie czy Goraju-Zamku). Gramy wspólnie na koniec tego koncertu kilka utworów. Później na część dotyczącą ogłoszenia wyników i koncert laureatów siadamy swobodnie przed sceną. O wszystkim będą informowali organizatorzy.
 10. Festiwal odbywa się w dużej części na otwartej przestrzeni (zgodnie z programem) bez względu na pogodę. Proszę zabezpieczyć się w płaszcze przeciwdeszczowe i parasole.
 11. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu i Zarząd KSM PZŁ informuje o nie rozstrzygnięciu konkursów kompozytorskich na „Hymn Myśliwych Polskich” oraz „Hejnał Zamojskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego”.
 12. Zarząd Klubu i Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu życzą wszystkim sygnalistom wiele przyjemności z udziału w festiwalu i satysfakcji z występów konkursowych.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu
i Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Program

Czwartek 16.06.2022 r.
do 21.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników (miejsce zakwaterowania)
20.00-21.00 kolacja (w miejscu zakwaterowania)
21.00-22.00 odprawa techniczna jurorów i członków komitetu organizacyjnego (miejsce do uzgodnienia)
Piątek 17.06.2022 r.
07.00-08.15 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie I dnia XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(Scena na Rynku Wielkim)
09.15-13.00 XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XXI
Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
kategoria solowa - klasa D, C, B (sala koncertowa Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki 5)
kategoria solowa - klasa A (scena na Rynku Wielkim)
12.00-14.00 obiad (miejsce do uzgodnienia)
14.00-16.30 Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
(sala koncertowa Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki 5)
17.30-18.45 kolacja (miejsce do uzgodnienia)
18.00-18.50 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
(scena na Rynku Wielkim)
19.00-19.20 XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria solowa - klasa A - dogrywka 5 najlepszych solistów
(scena na Rynku Wielkim)
19.20-21.30 Galowy koncert muzyki myśliwskiej
- Koncert zespołów sygnalistów myśliwskich z całej Polski
- Koncert Trompes de Pologne
- Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

(scena na Rynku Wielkim)
Sobota 18.06.2022 r.
07.00-08.15 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie II dnia XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(scena na Rynku Wielkim)
09.15-12.00 XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XXI
Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
kategoria zespołowa - klasa D, C, B, A i G
(scena na Rynku Wielkim)
12.00-14.00 obiad (miejsce do uzgodnienia)
12.00-14.00 XXII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej i Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Zamość 2022”
kategoria zespołowa - klasa MB, MEs, MD, MSH
(scena na Rynku Wielkim)
14.00-16.00 Kresowy Przegląd Chórów
(scena na Rynku Wielkim)
16.30-18.00 Msza Św. Hubertowska
(Katedra w Zamościu przy ul. Kolegiackiej 1A)
18.00-18.30 Parada myśliwska
(sprzed Katedry na Rynek Wielki)
18.30-19.00 Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich
(Rynek Wielki)
19.00-20.30 Galowy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników
(scena na Rynku Wielkim)
21.00-24.00 Biesiada myśliwska
(miejsce do uzgodnienia)
Niedziela 19.06.2022  r.
08.00-10.00 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
10.00-12.00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników

Soliści zakwalifikowani do konkursu

Klasa A 

dolnośląskie Komar-Gacki Michał
dolnośląskie Majewski Paweł
dolnośląskie Walkowiak Mateusz
lubelskie Brodziak Sławomir
lubelskie Dąbrowski Nikodem
lubelskie Jakubowski Michał
lubelskie Kopacz Robert
lubelskie Śliwiński Łukasz
lubelskie Wołkowicz Andrzej
lubuskie Jurczyszyn Karol
lubuskie Walkowiak Mateusz
lubuskie Walkowiak Wojciech
łódzkie Borowiecki Seweryn
łódzkie Humieniuk Jakub
łódzkie Stępień Tomasz
mazowieckie Kowal Barbara
mazowieckie Kowal Piotr
mazowieckie Makoś Michał
mazowieckie McLane Lori
mazowieckie Pietrzyk Ernest
mazowieckie Pietrzyk Oskar
mazowieckie Rawiak Jan
mazowieckie Smulski Jakub
mazowieckie Wejda Anna
mazowieckie Wróblewski Hubert
opolskie Jamrozik Martyna
opolskie Tokarz Arkadiusz
pomorskie Czerwonka Magdalena
pomorskie Ferenc Alfred
pomorskie Kroskowski Kazimierz
pomorskie Lewicki Filip
pomorskie Piankowski Tadeusz
pomorskie Pluto Prądzinska Marta
pomorskie Wroński Beniamin
śląskie Dobrowolska Dominika
śląskie Domogała Lesław
śląskie Hussarek Karol
śląskie Lison Grzegorz
śląskie Musiolik Mariusz
śląskie Musiolik Piotr
śląskie Nawrot Karol
śląskie Potempa Paweł
śląskie Rudnicka Barbara
śląskie Szatner Luiza
śląskie Zimny Mateusz
warmińsko-mazurskie Domian Kamil
warmińsko-mazurskie Gałązka Maciej
warmińsko-mazurskie Jażdżewski Adam
warmińsko-mazurskie Kownacki Przemysław
warmińsko-mazurskie Lendzion Jerzy
warmińsko-mazurskie Mierzejewski Paweł
warmińsko-mazurskie Mroczkowski Krzysztof
warmińsko-mazurskie Szok Michał
warmińsko-mazurskie Twarowski Kamil
warmińsko-mazurskie Ulewicz Gabriela
warmińsko-mazurskie Żukowski Tomasz
wielkopolska Kiciński Przemysław
wielkopolska Niezgódka Wojciech
wielkopolska Nowak Piotr
wielkopolska Strawa Jędrzej
wielkopolska Strawa Paweł
wielkopolska Szrama Hubert
wielkopolska Szrama Kamil
zachodniopomorskie Bukowski Bartosz
zachodniopomorskie Kotowicz Dawid

Klasa B 

dolnośląskie Bętlewski Kazimierz
dolnośląskie Bigos Karolina
dolnośląskie Bojkowski Piotr
dolnośląskie Liszczyńska Elżbieta
dolnośląskie Świerzowska Anna
dolnośląskie Wojtaczka Agnieszka
dolnośląskie Zbrzeźniak Wojciech
kujawsko-pomorskie Antczak Jakub
kujawsko-pomorskie Skwiercz Andrzej
lubelskie Dudziak Sławomir
lubelskie Gryglak Mateusz
lubelskie Siwek Grzegorz
lubuskie Fiedorowicz Diana
lubuskie Mania Piotr
lubuskie Musialski Remigiusz
lubuskie Pociecha Radosław
lubuskie Walkowiak Stanisław
łódzkie Dacko Michał
łódzkie Gawron Bartłomiej
łódzkie Lewandowski Kacper
łódzkie Matusiak Michał
łódzkie Piotrowski Patryk
mazowieckie Darkowski Sławomir
mazowieckie Gliński Lech
mazowieckie Gocaliński Janusz
mazowieckie McLane Richard
mazowieckie Michalik Andrzej
mazowieckie Orych Piotr
mazowieckie Wróblewska Sylwia
opolskie Dwojak Jerzy
opolskie Gonior Julia
opolskie Gonsior Justyna
opolskie Jaskólski Mateusz
opolskie Kowalczyk Mariusz
opolskie Krasoń Damian
opolskie Krzyżostyniak Wojciech
opolskie Litner Maciej
opolskie Pietrzak Barbara
opolskie Ptak Dominika
opolskie Spika Łukasz
opolskie Tymków Piotr
opolskie Zawadzki Michał
opolskie Zmorawski Paweł
pomorskie Bednarek Wiktoria
pomorskie Czapiewski Michał
pomorskie Kaźmierczak Jonasz
pomorskie Pomostowski Piotr
pomorskie Rojowski Kacper
pomorskie Węsierska Patrycja
śląskie Bieniek Tomasz
śląskie Domogała Patrysja
śląskie Szendzielorz Tomasz
śląskie Żukowska Izabela
warmińsko-mazurskie Bączek Daniel
warmińsko-mazurskie Ciesielski Mikołaj
warmińsko-mazurskie Deptuła Magdalena
warmińsko-mazurskie Lendzion Barbara
warmińsko-mazurskie Nowak Jakub Patryk
warmińsko-mazurskie Stupienko Maria
wielkopolska Koszny Kacper
wielkopolska Łabusińska-Malec Martyna
wielkopolska Nadolny Jakub
wielkopolska Pszczółka Jacek
wielkopolska Sobański Mateusz
wielkopolska Szeląg Norbert
zachodniopomorskie Nadarzyński Eryk
zachodniopomorskie Wysocki Grzegorz

Klasa C 

dolnośląskie Hnatyszyn Jakub
dolnośląskie Hnatyszyn Marcin
lubelskie Gawron Hubert
lubelskie Klępka Michał
lubelskie Paradowski Karol
lubelskie Skrzypiec Andrzej
lubelskie Skrzypiec Paweł
lubelskie Wiechnik Krystian
lubuskie Czepiżak Paweł
lubuskie Reszczyński Kamil
lubuskie Wencel Oliwier
łódzkie Łączny Piotr
łódzkie Siatkowska Julita
mazowieckie Gerej Waldemar
mazowieckie Segieda Jan
opolskie Bąk Cezary
opolskie Jagoda Denis
pomorskie Pluto Prądzinska Natalia
pomorskie Strzelecki Franciszek
pomorskie Wenta Tomasz
śląskie Jaromin Sylwia
śląskie Kucznik Oliver
śląskie Kurczyk Bartosz
śląskie Nowakowska Anna
śląskie Pluta Weronika
śląskie Popanda Julia
warmińsko-mazurskie Bączek Bartłomiej
warmińsko-mazurskie Ciesielska Alicja
warmińsko-mazurskie Fura Marcin
warmińsko-mazurskie Goj Krzysztof
warmińsko-mazurskie Sołtys Mateusz
warmińsko-mazurskie Stupienko Klaudia
wielkopolska Judek Filip
wielkopolska Oktawiusz Poznań
wielkopolska Stanisław Walkowiak
wielkopolska Strawa Natalia
wielkopolska Walkowiak Łucja
zachodniopomorskie Kaczmarek Krzysztof
zachodniopomorskie Łosek Jakub

Zestawy sygnałów

Wylosowane zestawy sygnałów myśliwskich

Soliści:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw D

 1. Koniec polowania
 2. Rozładuj broń
 3. Królik na rozkładzie

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie

Zespoły:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw E

 1. Koniec polowania
 2. Zbiórka myśliwych
 3. Apel na łowy

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A i G zestaw B

 1. Powitanie
 2. Darz Bór
 3. Muflon na rozkładzie

Klasa MB - "Łowy na Zamechskiej Ziemi" komp. Krzysztof Kadlec (utwór obowiązkowy) i dwa utwory dowolne

Klasa MEs, MD i MSH - trzy utwory dowolne

Konkurs na najlepsze wykonanie "Hejnału XXVI OFMM - Zamość 2022

VIII Przegląd Musztry Paradnej ZSM - utwory dowolne

Powołane komisje jurorów sygnalistyki myśliwskiej

soliści-klasy D, C i B        

 1. Wiesław Keller (przewodniczący)
 2. Roman Seta
 3. Krzysztof Kadlec
 4. Józef Czerniak
 5. Andrzej Sumliński

soliści-klasa A + dogrywka:

 1. Marcin Nowak (przewodniczący)
 2. Artur Kanawka
 3. Andrzej Kulka
 4. Michał Wojtyła
 5. Tomasz Kacprzak

zespoły-klasy D, C, B, A i G:   

 1. Michał Wojtyła (przewodniczący)
 2. Marcin Nowak
 3. Kacprzak Tomasz
 4. Seta Roman
 5. Andrzej Sumliński

zespoły-klasy MB, MEs, MD i MSH + konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego:

 1. Krzysztof Kadlec (przewodniczący)
 2. Jerzy Salwarowski
 3. Andrzej Kulka
 4. Artur Kanawka
 5. Józef Czerniak

zespoły-chóry:

 1. Jerzy Salwarowski (przewodniczący)
 2. Krzysztof Kadlec
 3. Józef Czerniak
 4. Andrzej Kulka
 5. Artur Kanawka

zespoły-przegląd musztry paradnej:   

 1. Andrzej Sumliński (przewodniczący)
 2. Michał Wojtyła
 3. Seta Roman
 4. Marcin Nowak
 5. Tomasz Kacprzak

Wyniki

Soliści

Klasa D (dzieci do lat 12)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   Adam Goluch KM Leśnik w Górowie Iławieckim 210
2   Rosanna Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 196
3   Barbara Szyszko KŁ Leśnik Lidzbark Warmiński 195
4   Stanisław Wenta KŁ Kulik Gdańsk 190
5   Aleksander Sztylc Nadleśnictwo Strzałowo 179

Klasa C (dla początkujących)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   Jan Segieda WKŁ 331 Cietrzew 279
2   Denis Jagoda UR Kraków 277
3   Oliver Kucznik TL w Brynku 275
4   Krzysztof Goj KŁ Leśnik Górowo Iławeckie 270
5   Oktawiusz Poznań ZSL w Goraju 269
6 1 Krzysztof Pilniak TL w Biłgoraju 268
7   Gabriela Cedzidło TL w Biłgoraju 268
8   Bartłomiej Bączek Nadleśnictwo Jedwabno 267
9   Leonard Zacharski UR Kraków 265
10   Emilia Wilk TL w Brynku 265
11   Sylwia Jaromin TL w Brynku 263
12   Natalia Strawa ZS im. P. Skargi w Szamotułach 260
13   Marcin Fura Nadleśnictwo Maskulińskie 260
14 2 Krystian Wiechnik TL w Biłgoraju 260
15 3 Michał Klępka TL w Biłgoraju 256
16 4 Bartłomiej Baran Technikum Leśne w Biłgoraju 256
17   Weronika Pluta TL w Brynku 255
18   Paweł Smogór ZSM Królewscy w Niepołomicach 255
19 5 Andrzej Skrzypiec KŁ 33 Lis w Lubartowie 252
20 6 Maciej Fuks ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 252
21 7 Jakub Wojtanowski ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 250
22 8 Mirosław Lisek KŁ 33 Lis w Lubartowie 250
23 9 Bartosz Watras TL w Biłgoraju 250
24   Tomasz Wenta KŁ Kulik Gdańsk 248
25   Julia Popanda TL w Brynku 246
26   Jakub Wardęga ZSL w Goraju 245
27   Maciej Bysiek UR Kraków 245
28   Gracjan Dąbkowski ZSL w Goraju 243
29   Anna Nowakowska TL w Brynku 240
30   Filip Judek ZSL w Goraju 240
31 10 Sylwia Portka ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 238
32 11 Paweł Skrzypiec KŁ 33 Lis w Lubartowie 237
33 12 Dariusz Topyła KŁ 37 Knieja w Lubartowie 234
34   Waldemar Gerej WKŁ 311 Jarząbek 223

Klasa B (dla średniozaawansowanych)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   Wiktoria Bednarek TL w Warcinie 279
2   Lidia Steczowicz Nadleśnictwo Nawojowa 275
3   Sławomir Darkowski ZSM Pasja 274
4   Kopeć Magdalena UR Kraków 274
5   Kacper Koszny ZSL w Goraju 274
6   Tomasz Bieniek TL w Brynku 274
7   Mateusz Sobański ZSL w Goraju 273
8   Andrzej Skwiercz TL im. A. Loreta w Tucholi 273
9   Daniel Bączek Nadleśnictwo Wielbark 271
10   Bartłomiej Gawron ZO PZŁ Piotrków Trybunalski 270
11 1 Szymon Bucior ZSM Hagard 270
12   Maksymilian Zacharek ZSL w Goraju 269
13   Przemysław Nosal Nadleśnictwo Nawojowa 267
14   Michał Czapiewski N-ctwo Cewice 267
15   Piotr Orych KŁ Przepiórka w Radzyminie 265
16   Karolina Bigos Nadleśnictwo Zdroje 264
17   Radosław Pociecha BULiGL oddział w Gorzowie Wlkp. 261
18   Jan Polaczek UR Kraków 261
19   Jakub Nadolny ZSL w Goraju 260
20   Mateusz Biniek UR Kraków 260
21   Dominik Józefczyk UR Kraków 259
22   Lech Gliński KŁ nr 42 Jarząbek Warszawa 258
23 2 Mateusz Gryglak Nadleśnictwo Strzelce 257
24 3 Grzegorz Siwek KŁ 33 Lis w Lubartowie 254
25   Ignacy Trzebiatowski ZSL w Goraju 254
26   Michał Popiela Nadleśnictwo Nawojowa 251
26 4 Sławomir Dudziak KŁ 33 Lis w Lubartowie 251
27   Agieszka Wojtaczka Nadleśnictwo Złotoryja 251
28   Bartłomiej Nowobilski UR Kraków 250
29   Mikołaj Ewert ZSL w Goraju 249
30 5 Dominika Staromiejska ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 249
31 6 Władysław Rataj WKŁ 110 Orlik Hrubieszów 246
32   Stanisław Walkowiak ZSL w Goraju 244
33   Wojciech Krzyżostaniak N-ctwo Zawadzkie 242
34   Robert Nadolny ZSL w Goraju 241
35 7 Łukasz Szachnowski ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 240
36   Adam Ficner ZSL w Goraju 234
37 8 Waldemar Kulbaka ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 232
38 9 Andrzej Furlepa KŁ nr 42 Cichy Bór w Modryńcu 224
39 10 Szymon Patro KŁ 58 Zamość 216

Klasa A (mistrzowska)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   Karol Jurczyszyn KŁ Knieja w Strzelcach Krajeńskich 298
2   Beniamin Wroński TL Warcino 291
3   Jędrzej Strawa ZTM Venator Poznań 281
4   Artur Sadowski ZSM Venandi 275
5   Arkadiusz Tokarz N-ctwo Zawadzkie 251

(punktacja pięciu najlepszych sygnalistów w klasie A po dogrywce)

6   Ernest Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 283
7   Tadeusz Piankowski Nadleśnictwo Choczewo 281
8   Gabriela Ulewicz Nadleśnictwo Mrągowo 281
9   Adam Jażdżewski N-ctwo Spychowo 280
10   Karol Hussarek Nadleśnictwo Ustroń 276
11   Karol Chmielewski Nadleśnictwo Lubniewice 275
12   Marta Pluto Prądzinska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 275
13   Oskar Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 273
14   Jacek Smulski KŁ Jeleń w Ożarowie Mazowieckim 271
15   Barbara Rudnicka UR Kraków 267
16   Karol Nawrot N-ctwo Siewierz 266
17   Adam Kupś ZTM Venator UP w Poznaniu 266
18 1 Nikodem Dąbrowski Nadleśnictwo Strzelce 264
19   Lori Mclane ZSM Chmara 263
20   Paweł Strawa ZSL w Goraju 262
21   Filip Lewicki TL w Warcinie 261
22   Krzysztof Mroczkowski N-ctwo Strzałowo 261
23   Grzegorz Lison Nadleśnictwo Rudziniec 259
24   Wojciech Kurzeja N-ctwo Nawojowa 259
25 2 Andrzej Wołkowicz Nadleśnictwo Parczew 254
26   Przemysław Kownacki KŁ Hubertus Olsztyn 253
27   Tomasz Stępień ZO PZŁ Piotrków Trybunalski 253
28 3 Michał Jakubowski Nadleśnictwo Chełm 252
29   Tadeusz Dybaś N-ctwo Okonek 250
30   Paweł Ormanty Nadleśnictwo Nawojowa 250
31   Mateusz Zimny Nadleśnictwo Chrzanów 249
32   Michał Szok N-ctwo Strzałowo 248
33   Dominika Dobrowolska Nadleśnictwo Herby 247
34 4 Robert Kopacz Nadleśnictwo Chotyłów 246
35 5 Dyonizy Sadurski ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 241
36   Gabriel Chlebowski UR Kraków 241
37   Paweł Mierzejewski Nadleśnictwo Maskulińskie 236
38 6 Sławomir Brodziak Nadleśnictwo Józefów 232
39   Andrzej Bochenek Nadleśnictwo Nawojowa 231
40   Kamil Twarowski Nadleśnictwo Jedwabno 216
41 7 Krzysztof Kosik ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 215
42 8 Witold Dąbrowski ZSM Nigdy Nie Zagaśnie 203

KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna

Zespoły

Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Wojskowego Koła Łowieckiego 335 Przyszłość WKŁ 335 Przyszłość 256
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Darz Bór przy ZSL w Biłgoraju TL w Biłgoraju 251
3 II Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod zawołaniemNigdy Nie Zagaśnie przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie   250
4 RZSM Kuliki przy KŁ Kulik Gdańsk KŁ Kulik Gdańsk 244
5 Lisie-Echo 2   227

Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Chmara przy KŁ Jeleń w Ożarowie Maz.   286
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku 280
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rabiec Piotrków Trybunalski   265
4 II Zespół Trębaczy Myśliwskich Goraj ZSL Goraj 260
5 Lisie Echo KŁ 33 Lis w Lubartowie 259

Klasa A (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły jednorodne - małe lub duże rogi myśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja KŁ Przepiórka w Radzyminie 288
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa Nadleśnictwo Nawojowa 248

Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Venandi ZSM Venandi 295
2 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów WL i TD UP w Poznaniu WL i TD UP w Poznaniu 295
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 295
PK Zespół Trębaczy Leśnych Bór RDLP w Szczecinku 292
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jantar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku RDLP w Gdańsku 291
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja SITLiD Oddz. Szczecin 287
6 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 274
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków 274
8 Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Polesia Czar RDLP w Lublinie 274
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Galindowe Rogi   262
10 Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod zawołaniem Nigdy Nie Zagaśnie przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie   242

PK - Występ pozakonkursowy


XXII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej

Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Trębaczy Leśnych Bór RDLP w Szczecinku 315
2 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów WL i TD UP w Poznaniu WL i TD UP w Poznaniu 304
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jantar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku RDLP w Gdańsku 294
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja SITLiD Oddz. Szczecin 289
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Venandi ZSM Venandi 284
6 Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Polesia Czar RDLP w Lublinie 283
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja KŁ Przepiórka w Radzyminie 279
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków 271
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Galindowe Rogi   263
10 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 259
11 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa Nadleśnictwo Nawojowa 249
12 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Chmara przy KŁ Jeleń w Ożarowie Maz.   244
13 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 243
14 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rabiec Piotrków Trybunalski   233

Klasa MEs (muzyka myśliwska - duże rogi myśliwskie w stroju Es)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach   266

 

Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXVI OFMM – Zamość 2022”

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów WL i TD UP w Poznaniu WL i TD UP w Poznaniu 120
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jantar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku RDLP w Gdańsku 119
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Chmara przy KŁ Jeleń w Ożarowie Maz.   116
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 112
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja SITLiD Oddz. Szczecin 111
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków 110
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku 108
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja KŁ Przepiórka w Radzyminie 107
8 Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Polesia Czar RDLP w Lublinie 107
9 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie Technikum Leśne w Warcinie 105
10 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa Nadleśnictwo Nawojowa 103
11 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 100
12 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rabiec Piotrków Trybunalski   93
13 Lisie Echo KŁ 33 Lis w Lubartowie 87

 

VIII Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich – Zamość 2022

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Wojskowego Koła Łowieckiego 335 Przyszłość WKŁ 335 Przyszłość 210
2 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 198

Galeria

fot.: Krzysztof Szpetkowski

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy solisty

Formularz zgłoszeniowy zespołu