XXIX Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej im. Rafała Minicha w Przechlewie EW

Konkurs za nami. Zapraszamy do galerii zdjęć i zakładki z wynikami konkursowymi.

Program

23 kwietnia 2022 r. (Restauracja „Podano do stołu” w Przechlewie)

09.30 Potwierdzanie przybycia, odbiór znaczków i gadżetów pamiątkowych
10.00 Otwarcie Przeglądu w Restauracji „Podano do stołu” w Przechlewie
10.30 Rozpoczęcie przesłuchań:
- soliści w klasach D, C, B, A
- zespoły w klasach D, C, B, A, G, MB, MSH
- wiersz Rafała Minicha
- twórczość własna (tematyka myśliwska)
- piosenka myśliwska
14.30 zakończenie przesłuchań i obiad
15.00 Koncert Galowy i wręczenie medali i upominków
(Scena Targów Ogrodniczych w Sąpolnie - teren dawnego lotniska wojskowego)

Sędziowie:

Maciej Strawa – przewodniczący
Krzysztof Kadlec - członek
Roman Seta - członek

Telefon kontaktowy do organizatora:

Wiesława Keller 694-347-344

Zestawy sygnałów

Soliści

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw B

 1. Koniec polowania
 2. Naganka naprzód
 3. Całość

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A zestaw C

 1. Powitanie
 2. Pasowanie myśliwskie
 3. Kozica na rozkładzie

Zespoły

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw C

 1. Koniec polowania
 2. Zakaz strzału w miot
 3. Zając na rozkładzie

Klasa B zestaw E

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Daniel na rozkładzie
 3. Posiłek

Klasa A i G zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie

Klasa MB, MSH - trzy dowolne utwory o tematyce myśliwskiej

Kategoria wiersz i Piosenka Myśliwska:
- dwa dowolne utwory (maksymalny czas występu 8 minut)

Przegląd odbywa się zgodnie z Ogólnopolskim Regulaminem Konkursów Sygnałów Myśliwskich

Galeria

Formularz zgłoszeniowy solisty

Formularz zgłoszeniowy zespołu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu wiersza i piosenki