XXI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „Echo Puszczy Augustowskiej” w Augustowie EW

Organizator:

ZO PZŁ,
ul. 1 Maja 25,
16-400 Suwałki,

Kontakt:

tel./fax 875665724, 516151619,
zo.suwalki@pzlow.pl

Aktualności dotyczące konkursu są publikowane na profilu facebookowym Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach

Zestawy sygnałów

Soliści

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw C

 1. Koniec polowania
 2. Zakaz strzału w miot
 3. Zając na rozkładzie

Klasa B zestaw D

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Jeleń na rozkładzie
 3. Pióro na rozkładzie

Klasa A zestaw A

 1. Powitanie
 2. Pobudka
 3. Łoś na rozkładzie

Zespoły

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw D

 1. Koniec polowania
 2. Rozładuj broń
 3. Królik na rozkładzie

Klasa B zestaw C

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Wilk lub ryś na rozkładzie
 3. Drapieżnik na rozkładzie

Klasa A zestaw E

 1. Powitanie
 2. Niedźwiedź na rozkładzie
 3. Pobudka

Klasa G zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie

Muzyka myśliwska MB, MSH

Zgodnie z regulaminem ogólnopolskim – (3 egzemplarzy partytur dla Jury) – MB nuty dostarczenie komitetowi organizacyjnemu do dnia 29 czerwca 2022 do godziny 12:00, w celu ustalenia dodatkowych punktów wg. katalogu trudności wykonywanych utworów. W przypadku niedostarczenia nut w terminie, za utwory w klasie MB nie będą dodane dodatkowe punkty. W przypadku nut spoza katalogu, punkty dodatkowe również nie będą dodane.