XX Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „Echo Puszczy Augustowskiej” w Augustowie