XVI Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich im. Tomka Napiórkowskiego – Spychowo 2020