XXVII Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej im. Rafała Minicha

Organizator:

ZO PZŁ w Słupsku
ul. Podgórna 1
76-200 Słupsk,
tel./fax 059 8423032