XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017

 

Szanowni Członkowie i Sympatycy
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, który odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2017 roku w Nowym Sączu. Jego organizatorami są Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, Samorząd Województwa Małopolskiego, Powiat Nowosądecki i Miasto Nowy Sącz. W ramach festiwalu odbędą się:

 • XXII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – Nowy Sącz 2017. Konkurs odbędzie się w kategorii solistów – klasy D, C, B, A (16.06.2017 r.) i kategorii zespołów – klasy D, C, B, A i G (17.06.2017 r.) według regulaminu konkursowego KSM PZŁ. W konkursie „O Róg Wojskiego” mogą wziąć udział tylko soliści zakwalifikowani na konkursach regionalnych w 2016 roku. Natomiast udział solistów z województwa małopolskiego w tym konkursie jest bez ograniczeń ilościowych.
 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017. Konkurs odbędzie się tylko w kategorii zespołowej w klasach MB, MD, MEs, MSH (17.06.2017 r.). W klasie MB wprowadza się utwór obowiązkowy, którym jest kompozycja Krzysztofa Kadleca pt. „Na cześć Adama hrabiego Stadnickiego” (nuty w dwóch opracowaniach muzycznych w załączeniu), natomiast w klasie MEs – utworem obowiązkowym jest kompozycja Karola Kroskowskiego pt. „Leśna fantazja - część III Andante” (nuty w załączeniu).
 • Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXII OFMM – Nowy Sącz 2017” (17.06.2017 r.) - (nuty w załączeniu).
 • IV Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich - Nowy Sącz 2017 (17.06.2017 r.).
 • Koncerty muzyki myśliwskiej i msza św. hubertowska oraz imprezy towarzyszące.
 • Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ (w piątek 16.06.2017 r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Sączu przy ul. Rynek 1. W załączeniu program zebrania (Z1-6/17).

Zapraszamy do udziału w festiwalu – sygnalistów, zespoły oraz wszystkich sympatyków muzyki myśliwskiej z kraju i zagranicy.
Zgłoszenia przyjmują (w terminie nieprzekraczalnym do 15.04.2017 r.) wyłącznie poprzez stronę internetową www.muzyka.mysliwska.pl oraz informacji udzielają organizatorzy festiwalu pod adresem:

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kusocińskiego 47
Tel. 18 449 04 10, fax 18 449 04 11
e-mail: kontakt@pzlownowysacz.pl

Załączamy komunikaty KSM PZŁ, kalendarium konkursów, program festiwalu. Wszelkie informacje, w tym „Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” i „Regulamin konkursu muzyki myśliwskiej” oraz wykaz solistów zakwalifikowanych na konkurs ogólnopolski w Nowym Sączu dostępne są także na naszej stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl/Wojski2017
Po zgłoszeniu udziału w festiwalu, jako potwierdzenie jego przyjęcia, przesłane zostanie zaproszenie.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Sekretarz Klubu
mgr inż. Karol Grzywacz
Prezes Klubu
dr inż. Maciej Strawa

Organizatorzy:

 • Polski Związek Łowiecki:
  • Zarząd Główny
  • Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu
  • Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe:
  • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz z nadleśnictwami
 • Samorząd Województwa Małopolskiego
 • Powiat Nowosądecki
 • Miasto Nowy Sącz

Komitet honorowy:

 • Jan Szyszko
  Minister Środowiska
 • Andrzej Gdula                        
  Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej
 • Lech Bloch                             
  Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ
 • Konrad Tomaszewski             
  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Piotr Ćwik                               
  Wojewoda Małopolski
 • Jacek Krupa                            
  Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jan Kosiorowski                     
  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
 • Tadeusz Kubacki                    
  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu
 • Marek Pławiak                        
  Starosta Nowosądecki
 • Ryszard Nowak                      
  Prezydent Nowego Sącza

 

Komitet organizacyjny:

 • Bogusław Rataj                       
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu
  (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
 • Roman Graj                            
  Członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
  Członek Komisji Szkoleniowej NRŁ
 • Maciej Strawa                         
  Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Antoni Papież                         
  Członek Komisji Kultury NRŁ
  Przewodniczący Komisji Kultury ORŁ w Nowym Sączu,
 • Marian Świerz                         
  Przewodniczący Komisji Promocji Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu
 • Józef Sojka                             
  Członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu
 • Krzysztof Łazowski                
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie
 • Tomasz Ciepły                        
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie
 • Tomasz Romanowski             
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa
 • Leszek Skowron
  Wójt Gminy Korzenna
 • Grzegorz Skalski                     
  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
 • Krzysztof Kadlec                    
  Przewodniczący Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Wacław Gosztyła                    
  Komisja Kultury i Komisja Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu
 • Hanna Karczmarska               
  Przedstawiciel Dyrektora RDLP w Krakowie
 • Karol Szlachta                        
  Przedstawiciel Dyrektora RDLP w Krakowie
 • Bartłomiej Sołtys                    
  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa, Kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa
 • Antoni Malczak                      
  Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
 • Józef Kantor                           
  Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza
 • Andrzej Zarych                       
  Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Stanisław Sułkowski               
  Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego
 • Ks. Marian Chełmecki            
  Kapelan myśliwych okręgu nowosądeckiego
 • Renata Stawiarska                   
  Rzecznik prasowy festiwalu

Komunikaty nr 1/2017 z dnia 01.02.2017 r. Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Kalendarium konkursów

Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2017 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) ukazało się w lutowym numerze Łowca Polskiego (2/2017). Ponadto kalendarium zamieszczone jest na portalu internetowym www.muzyka.mysliwska.pl  tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Nowym Sączu. Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium.

Składki członkowskie

Dziękujemy członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W 2017 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ: PKO BP S.A. XV O/W-wa 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466 Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35 - z podaniem imienia  nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ  za 2017 rok – imię i nazwisko oraz adres.

Internetowy serwis muzyki myśliwskiej

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania serwisu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl oraz współuczestnictwa w jego tworzeniu, a także zamieszczania w nim swoich artykułów i aktualności oraz wypowiedzi na ogólnopolskim forum. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Adamem Migurskim (webmasterem naszej strony), e-mail: webmaster@mysliwska.pl

IX Ogólnopolskie Warsztaty Sygnalistów Myśliwskich Garbicz 2017

W dniach 6-9 kwietnia 2017 roku w Garbiczu k. Torzymia (województwo lubuskie) odbędą się IX Ogólnopolskie Warsztaty Zespołów Sygnalistów Myśliwskich GARBICZ 2017. Organizatorem warsztatów muzycznych jest Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Przewidziane są wykłady z zakresu techniki gry, a więc poprawnego oddychania, zadęcia, frazowania i innych elementów muzycznego wykonawstwa. Dla chętnych przewidziane są zajęcia indywidualne, korygujące wszelkie błędy aparatu wykonawczego. Podczas warsztatów odbywać się będą również próby zespołów w zakresie bieżącego repertuaru oraz nauka nowych kompozycji, w tym utworu obowiązkowego na ogólnopolskim konkursie muzyki myśliwskiej. Prosimy również o propozycje dotyczące programu spotkania. Całkowity koszt wynosi 260,- zł od osoby (od kolacji 6.04.2017 do obiadu 9.04.2017 – trzy pełne doby). Prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach do 31.03.2017 roku na adres mailowy:robertolejarz@o2.pl Wpłaty prosimy dokonywać w pierwszym dniu warsztatów w administracji hotelu.
Organizator: Robert Olejarz – tel. 734 144 970.

Członkostwo w KSM PZŁ

Zachęcamy kandydatów do składania deklaracji członkowskich do Klubu. Druki „Kart zgłoszenia” indywidualnych i zespołowych dostępne są u organizatorów konkursów i na stronie internetowej w dziale KSM PZŁ.

Terminy zgłoszeń

Przypominamy o bezwzględnym dostosowaniu się do terminów zgłoszeń uczestnictwa w konkursach sygnalistów myśliwskich. Zasadą jest zgłoszenie udziału w konkursie regionalnym na 2 tygodnie przed imprezą (jeżeli organizator nie wymaga jeszcze wcześniejszego zgłoszenia) i na 6 tygodni przed konkursem ogólnopolskim (w tym roku wyjątkowo wcześniej, bo do 15 kwietnia).

Apel w sprawie konkursów w województwie świętokrzyskim

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zwraca się z apelem do sygnalistów myśliwskich, działaczy łowieckich, animatorów kultury oraz środowisk średnich i akademickich szkół leśnych z terenu województwa świętokrzyskiego o podjęcie działań mających na celu zorganizowanie w tym województwie konkursu sygnalistów myśliwskich. Świętokrzyskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym nie jest zaplanowany konkurs sygnalistów myśliwskich w 2017 roku. W związku z tym, indywidualni reprezentanci tego województwa nie mają możliwości zakwalifikowania się i wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim. We wszystkich pozostałych piętnastu województwach tego typu konkursy odbywają się regularnie, a w niektórych nawet po dwa lub trzy w roku.

Konkurs w województwie łódzkim

Po kilku latach starań udało się zaplanować konkurs sygnalistów myśliwskich w województwie łódzkim. Zarząd klubu zachęca wszystkich sygnalistów do licznego udziału w konkursie, który odbędzie się 29 kwietnia 2017 roku w Kleszczowie (powiat bełchatowski). Dołóżmy starań, aby nie zawieść organizatorów.

Zasady eliminacji solistów

Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Od 2015 roku nastąpiła zmiana zasad kwalifikacji, zamiast limitów z poszczególnych województw wprowadzono limit uzyskanych punktów. I tak, w konkursie ogólnopolskim w 2017 roku wezmą udział soliści w klasach A , którzy uzyskali minimum 265, a w klasie B i C – minimum 255 punktów na konkursach regionalnych w swoich województwach. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej oraz u organizatorów konkursu ogólnopolskiego. Wszystkie zgłoszenia w terminie do 15 kwietnia 2017 r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa małopolskiego. Bez limitów także „13-latkowie” i klasa D.

Sygnaliści myśliwscy z województwa małopolskiego

Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa małopolskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa małopolskiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2017 r.   

XXII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – kategoria solowa kl. A

W 2017 roku konkurs indywidualnej gry na rogu myśliwskim w klasie mistrzowskiej A zostanie rozstrzygnięty dwustopniowo, podobnie jak w latach 2013 - 2016. Tradycyjnie w pierwszym stopniu konkursu wezmą udział sygnaliści zakwalifikowani zgodnie z rozdz. VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich”. W drugim stopniu konkursu (tzw. dogrywce) weźmie udział pięciu sygnalistów, którzy otrzymali największą liczbę punktów w pierwszym stopniu. Punktacja drugiego stopnia konkursu jest ostateczna dla jego uczestników, bez względu na liczbę otrzymanych punktów (do ostatecznej klasyfikacji nie bierze się już punktacji z pierwszego stopnia). Może w związku z tym np. zdarzyć się, że piąte miejsce będzie miało ostatecznie mniej punktów niż szóste miejsce

Msza święta podczas festiwalu

W tym roku zaplanowana jest jedna msza św. w trakcie ogólnopolskiego festiwalu. Odbędzie się ona w sobotę w Bazylice św. Małgorzaty przy Placu Kolegiackim 1. Organizatorzy proszą uczestników festiwalu o liczny udział w tej mszy świętej odprawianej w intencjach sygnalistów myśliwskich. Apelujemy o aktywny udział i oprawę muzyczną na rogach myśliwskich. Bezpośrednio po mszy św. odbędzie się parada myśliwska z udziałem naszych zespołów sygnalistów myśliwskich oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz koncert galowy laureatów konkursów.

Przygotowanie do festiwalu

Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Nowym Sączu następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz Bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Na cześć Adama hrabiego Stadnickiego (muz. Krzysztof Kadlec) i Hejnał XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017

Koncerty zespołów podczas festiwalu

Organizatorzy festiwalu planują udział zespołów w koncertach muzycznych. Poza wspólnym graniem podczas ceremonii otwarcia I i II dnia festiwalowego oraz ogłoszenia wyników i koncertu laureatów konkursów, planuje się także inne występy  zespołów. Pierwszego dnia (16.06.2017) – zespoły będą koncertowały na Rynku w ramach galowego koncertu muzyki myśliwskiej w godzinach 19.15-21.00. Drugiego dnia (17.06.2017) – po mszy św. hubertowskiej, a przed finałowym koncertem galowym, zaplanowana jest parada myśliwska zespołów sygnalistów i pocztów sztandarowych (oczywiście z graniem marszy myśliwskich) i przegląd musztry paradnej. Szczegóły zostaną podane w maju br. na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

Konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego

W celu popularyzacji Hejnału XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017 ogłaszamy (wzorem lat poprzednich) dodatkowy konkurs na najlepsze jego wykonanie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty wśród zespołów startujących w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myśliwskiej. Zespoły, które zgłoszą udział w tym dodatkowym konkursie będą prezentowały hejnał festiwalowy jako czwarty (ostatni) utwór. Dla zwycięzcy konkursu organizatorzy przygotowali nagrodę specjalną.

Przegląd musztry paradnej zespołów sygnalistów myśliwskich

Przegląd jest nową propozycją aktywnego udziału zespołów sygnalistów myśliwskich w festiwalu muzyki myśliwskiej. Po raz pierwszy odbył się w 2014 roku w Człuchowie. Wzięły w nim udział cztery zespoły. W 2015 roku w Koszęcinie wystartowały tylko dwa zespoły, a w Brodnicy w 2016 roku – trzy zespoły. Liczymy, że w tym roku cieszyć się będzie większą popularnością. Zgłoszone zespoły do udziału w przeglądzie prezentują, krótki program muzyczny (do 3 minut) wraz dynamiczną musztrą opracowaną na potrzeby pokazu publicznego. Musztra musi zawierać co najmniej: przemarsz, ruszenie i zatrzymanie się zespołu, chwyty instrumentów oraz wykonywanie myśliwskiej muzyki marszowej podczas przemarszu. Zapraszamy zespoły do udziału w przeglądzie.

Cisza nocna

Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Brodnicy zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejscowości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

Biesiada myśliwska

Udział w biesiadzie (sobota 17.06.2017 r. od godz. 21.00) tylko za wcześniejszą opłatą i posiadaniem specjalnego identyfikatora, który będzie do odbioru w miejscu zakwaterowania lub w sekretariacie festiwalu. Uczestnicy, którzy nie opłacą pobytu mogą wykupić biesiadę za 36 zł od osoby. Prosimy w tej sprawie o kontakt z organizatorami.

Nowe zasady porządkowe

Organizator konkursu czy festiwalu wobec uczestników, którzy nie przestrzegają zasad porządkowych i za tzw. „niesportowe zachowanie” może zastosować sankcje regulaminowe, tj. wykluczenie solisty lub zespołu z udziału w konkursie (patrz pkt. I.9 regulaminu konkursów).

Zmiany w regulaminie konkursów

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w 2013 roku w regulaminie konkursów sygnalistów myśliwskich, jak i regulaminie muzyki myśliwskiej. Aktualna wersja oznaczona jest datą 9.3.2013.

Apel do wszystkich uczestników konkursów, przeglądów i festiwali sygnalistów myśliwskich

Spotkania nasze są bardzo radosnymi wydarzeniami w życiu każdego sygnalisty. Szlachetna rywalizacja między uczestnikami konkursów ma za zadanie podniesienie poziomu grania sygnałów i muzyki myśliwskiej, jednak nade wszystko propagowanie szeroko rozumianej kultury łowieckiej.
Niestety zdarzają się przypadki zachowań, co prawda nielicznej, grupy uczestników imprez nie przynoszące nam chwały i tworzące niekorzystną opinię o wszystkich sygnalistach myśliwskich. Konieczność upominania koleżanek i kolegów o zachowanie ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania, zdarzające się również niezbędne interwencje gospodarzy i organów ścigania, nie świadczą o właściwym pojmowaniu kultury. Jako główną przyczynę tego typu zachowań upatrujemy nadużywanie napojów alkoholowych.
Mając na celu podniesienie poziomu kultury zachowań apelujemy do wszystkich uczestników konkursów, a w szczególności do opiekunów grup młodzieży o baczne zwrócenie uwagi na konieczność właściwego zachowania się podczas naszych spotkań, o kulturalne uczestnictwo we wszystkich, przewidzianych programem wydarzeniach konkursów i festiwali, o rezygnację z ponadplanowych, głośnych i zakłócających porządek publiczny biesiad.
Dołóżmy starań, aby pozostawić po sobie w miejscowościach, gdzie odbywają się nasze spotkania, opinię godną propagatorów kultury łowieckiej. Niech spotkania sygnalistów pozostawią dla nas miłe wspomnienia z kulturalnych imprez Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

Zarząd i Komisja Etyki
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Komunikaty nr 5/2017 z dnia 12.06.2017 r. zarządu KSM PZŁ przed XXII Ogólnopolskim Festiwalem Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017:

 1. Zespoły startujące w konkursie muzyki myśliwskiej, które nie dostarczyły nut (oprawionych i podpisanych nazwą zespołu) w 5 egzemplarzach zobowiązujemy do wypełnienia tego obowiązku najlepiej w piątek 16.06.2017 r., a ewentualnie w terminie do soboty 17.06.2017 r. godz. 10.00 w sekretariacie festiwalu (sekretariat KSM PZŁ) w miejscu odbywania konkursu (dokładnie w hallu ratusza).
 2. Zabrania się ćwiczenia na rogach myśliwskich w czasie przesłuchań konkursowych w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca odbywania się konkursów.
 3. Przypominamy o utworze obowiązkowym w klasie MB dostępnym w dwóch wersjach (na instrumenty jednorodne i na instrumenty mieszane) na stronie internetowej.
 4. Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkich uczestników festiwalu:
  • do  udziału we wszystkich punktach programu oraz wysłuchania do końca wszystkich przemówień i koncertów,
  • uczestniczenia w biesiadzie myśliwskiej z rogiem myśliwskim,
  • kulturalnego zachowania się podczas całego festiwalu i przestrzegania zasad ciszy nocnej w miejscach zakwaterowania.
 5. Wspólne granie planowe jest:
  • w piątek na rozpoczęcie I dnia festiwalu oraz podczas koncertu przestrzennego (scenariusz koncertu przestrzennego wg uzgodnień z Krzysztofem Kadlecem),
  • w sobotę na rozpoczęcie II dnia festiwalu oraz podczas mszy św., parady myśliwskiej i koncertu na rynku.
 6. Prosimy o przygotowanie następujących utworów: Zbiórka myśliwych, Powitanie, Apel na łowy, Hejnał KSM PZŁ, Na cześć Adama hrabiego Stadnickiego, Hejnał XXII OFMM, Marsz myśliwski nr 3.
 7. Prosimy o udział we mszy św. i wspólne zagranie na wprowadzenie i odprowadzenie sztandarów. Muzykę do mszy św. hubertowskiej wykonuje w tym roku Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej RDLP w Katowicach.
 8. Parada myśliwska po mszy św. ustawia się w następującej kolejności: prowadzący, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, poczty sztandarowe, goście, zespoły sygnalistów i publiczność. Podczas przemarszu orkiestra gra na zmianę z sygnalistami. Po dojściu na rynek ustawiamy się kolejno zespołami naprzeciw pocztów sztandarowych i tak pozostajemy do końca koncertu i musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Gramy wspólnie na początek i na koniec tego koncertu. Później na część dotyczącą ogłoszenia wyników i koncert laureatów stajemy swobodnie przed sceną. Na wszystko będą komendy ze sceny.
 9. Festiwal odbywa się w dużej części na otwartej przestrzeni (zgodnie z programem) bez względu na pogodę. Proszę zabezpieczyć się w płaszcze przeciwdeszczowe i parasole.
 10. Zarząd Klubu życzy wszystkim sygnalistom wiele przyjemności z udziału w festiwalu i satysfakcji z występów konkursowych.

 

 


Biuro XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017

Czynne będzie:

 • w biurze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu
  do 31.03.2017 r.: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 25
  od 01.04.2017 r.: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kusocińskiego 47
  tel. 18 449 04 10, fax 18 449 04 11
  e-mail: kontakt@pzlownowysacz.pl

  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

  poza godzinami urzędowania informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  kom. 606 720 912, 728 542 251
   

 • podczas festiwalu – w dniach 15-18 czerwca 2017 roku
  w miejscu odbywania się festiwalu w Nowym Sączu

 

Dodatkowe informacje uzyskać można także:

 • w sekretariacie Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
  pod telefonem kom. +48 604 897 107,
  e-mail: klub@mysliwska.pl

 

Oficjalna strona internetowa festiwalu:


Walne Zebranie
Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ działając zgodnie z punktem IV.8. Regulaminu Klubu zwołuje: Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, które odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowym Sączu przy ulicy Rynek 1, w piątek 17.06.2017 r. Rozpoczęcie zebrania o godz. 14.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarzy walnego zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego walnego zebrania i podjęcie uchwały w sprawie protokołu.
 6. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej, Komisji Etyki i Kolegium Jurorów Klubu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.
 10. Informacja nt. pracy organów Klubu za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.
 11. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2018 rok.
 12. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu.
 13. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków walnego zebrania oraz dyskusja nad projektem.
 14. Przyjęcie uchwał walnego zebrania.
 15. Wolne głosy.
 16. Zakończenie walnego zebrania.

Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

 

Sekretarz Klubu
mgr inż. Karol Grzywacz
Prezes Klubu
dr inż. Maciej Strawa

 

 

Program

Czwartek 15.06.2017 r.
do 21.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników
20.00-21.00 kolacja (w miejscu zakwaterowania)
21.00-22.00 odprawa techniczna kierowników i opiekunów zespołów oraz jurorów i członków komitetu organizacyjnego (Restauracja Panorama, ul. Romanowskiego 6)
Piątek 16.06.2017 r.
06.30-07.30 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie I dnia Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(Rynek)
09.15-13.00 XXII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria solowa - klasa D, C, B (sala sesyjna Starostwa Powiatowego, ul. Jagiellońska 33)
kategoria solowa - klasa A (sala sesyjna Urzędu Miasta, ul. Rynek 1)
12.00-14.00 obiad (Restauracja Panorama, ul. Romanowskiego 6)
14.00-16.30 Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
(sala sesyjna Urzędu Miasta, ul. Rynek 1)
17.30-18.45 kolacja (Restauracja Panorama, ul. Romanowskiego 6)
19.00-19.15 XXII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria solowa - klasa A - dogrywka 5 najlepszych solistów
(scena na Rynku)
19.15-20.30 Galowy koncert muzyki myśliwskiej Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
(scena na Rynku)
20.30-21.00 Koncert przestrzenny zespołów sygnalistów myśliwskich
(scena na Rynku)
21.00-22.00 Koncert zespołu Lachersi (scena na Rynku)
Sobota 17.06.2017 r.
06.30-07.30 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
08.30-09.00 Otwarcie II dnia Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
(scena na Rynku)
09.15-12.00 XXII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
kategoria zespołowa - klasa D, C, B, A i G
(scena na Rynku lub MCK Sokół przy ul. Długosza 3)
12.00-16.00 XVIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
kategoria zespołowa - klasa MB, MEs, MD, MSH
(scena na Rynku lub MCK Sokół przy ul. Długosza 3)
12.00-14.00 obiad (Restauracja Panorama, ul. Romanowskiego 6)
16.00-17.00 Msza Św. Hubertowska
(Bazylika św. Małgorzaty, Pl. Kolegiacki 1)
17.00-18.00 Parada myśliwska
(z Bazyliki na Rynek)
18.00-18.15 Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich
(Rynek)
18.15-19.00 Koncert i musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
(Rynek)
19.00-20.30 Galowy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników
(scena na Rynku)
21.00-24.00 Biesiada myśliwska
(Hotel Litwiński, Tęgoborze 336)
Niedziela 18.06.2017 r.
08.00-10.00 śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
10.00-12.00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników

Soliści zakwalifikowani do konkursu

Klasa A

dolnośląskie (Lądek-Zdrój 2016)

 • Wesołkowski Roman

kujawsko-pomorskie (Tuchola 2016)

 • Murawski Mirosław
 • Machel Marcin
 • Murawski Sławomir

lubelskie (Biłgoraj 2016)

 • Brodziak Sławomir
 • Filipczak Dariusz
 • Śliwiński Łukasz

lubuskie (Przeborowo 2016)

 • Jurczyszyn Karol
 • Jurczyszyn Hubert
 • Hamczyk-Walkowiak Natalia
 • Walkowiak Grzegorz
 • Walkowiak Marcin
 • Chmielewski Karol
 • Skrzetuski Stanisław
 • Nowicki Remigiusz

małopolskie (Niepołomice 2016)

 • Szlachta Bartłomiej
 • Sołtys Bartłomiej
 • Siuty Jacek
 • Suder Sylwia (Zwyciężczyni klasy B)

mazowieckie (Radzymin 2016)

 • Anna Gocalińska
 • Zakrzewski Andrzej
 • Pietrzyk Ernest
 • Domański Michał
 • Kowal Barbara
 • Kowal Piotr
 • Gocaliński Janusz

opolskie (Tułowice 2016)

 • Sadłoń Barbara

podkarpackie (Lesko 2016)

 • Sowa Maciej
 • Czech Mateusz
 • Cebula Tomasz

pomorskie (Przechlewo 2016)

 • Piankowski Tadeusz
 • Czerwonka Magdalena
 • Keller Hubert
 • Czelewicz Hubert

śląskie (Pszczyna 2016)

 • Sadowski Artur
 • Szatner Luiza
 • Królik Julia
 • Domogała Lesław
 • Lison Grzegorz
 • Giemza Piotr

warmińsko-mazurskie (Spychowo 2016)

 • Jażdżewski Adam
 • Ulewicz Gabriela
 • Szymczyk Andrzej
 • Mroczkowski Krzysztof
 • Bujnicka Agnieszka
 • Szok Michał
 • Gałązka Maciej
 • Morawski Grzegorz
 • Porydzaj Emil

wielkopolskie (Goraj 2016)

 • Bejga Bartłomiej
 • Koliński Leszek
 • Strawa Jędrzej
 • Strawa Paweł
 • Szrama Hubert
 • Zamelek Michał
 • Szrama Tomasz
 • Strawa Jan
 • Kaczmarek Hubert
 • Szymański Michał
 • Kupś Adam
 • Sijka Bartłomiej
 • Pulit Adam
 • Śliczner Wojciech
 • Maciejewski Jan Roman
 • Kaczmarek Jakub
 • Kiciński Przemysław
 • Tomaszewski Błażej

zachodniopomorskie (Barwice 2016)

 • Chmielewski Błażej
 • Reks Radosław
 • Winnicki Piotr

Klasa B

kujawsko-pomorskie (Tuchola 2016)

 • Machel Mikołaj
 • Suski Paweł
 • Fischer Artur
 • Rząsowski Paweł

lubelskie (Biłgoraj 2016)

 • Kopacz Robert
 • Wołkowicz Andrzej
 • Kusiak Damian Wiesław
 • Bronikowski Adam

lubuskie (Przeborowo 2016)

 • Walkowiak Wojciech
 • Walkowiak Mateusz
 • Czekalski Patryk
 • Dominikowski Błażej
 • Kaźmierczak Sławomir
 • Chmielewski Mariusz
 • Sywiec Tomasz
 • Najda Łukasz

małopolskie (Niepołomice 2016)

 • Konopka Jakub
 • Włosiak Grzegorz
 • Pawlik Adam
 • Szlachta Stanisław
 • Steczowicz Lidia

mazowieckie (Radzymin 2016)

 • Pietrzyk Oskar
 • Sienkiewicz Natalia
 • Gliński Lech
 • Smulski Jacek
 • Darkowski Sławomir

opolskie (Tułowice 2016)

 • Jamrozik Martyna
 • Wieczorek Ewelina
 • Figas Bogdan
 • Fujarczuk Mateusz
 • Tokarz Damian
 • Jasiński Eryk
 • Kubas Kamil
 • Kubas Mateusz

podkarpackie (Lesko 2016)

 • Dydyński Hubert
 • Gilewski Paweł

podlaskie (Augustów 2016)

 • Osipiński Rafał
 • Niedźwiecki Mateusz

pomorskie (Przechlewo 2016)

 • Szymanowski Kacper
 • Wroński Beniamin Hubert
 • Pluto Prądzinska Marta
 • Kujawski Szymon
 • Wilma Szymon
 • Krawczak Maciej

śląskie (Pszczyna 2016)

 • Dolniak Adam
 • Żak Maciej
 • Chlebowski Gabriel
 • Kucharski Wiesław
 • Musiolik Mariusz

warmińsko-mazurskie (Spychowo 2016)

 • Borowski Bartłomiej
 • Szweda Mateusz
 • Kondracki Jakub
 • Żywica Dawid

wielkopolskie (Goraj 2016)

 • Tomaszewska Anna
 • Szulc Magdalena (Zwyciężczyni klasy C)
 • Rolnik Jakub
 • Standio Michał

zachodniopomorskie (Barwice 2016)

 • Wielgórka Dominik
 • Bukowski Bartosz
 • Wójcik Leszek Bartosz

Klasa C

dolnośląskie (Lądek-Zdrój 2016)

 • Pichnar Aleksander
 • Sioch Filip

kujawsko-pomorskie (Tuchola 2016)

 • Machel Michał

lubelskie (Biłgoraj 2016)

 • Steciuk Patryk
 • Jadwiżuk Konrad
 • Butryn Aleksandra
 • Cebula Łukasz
 • Litwin Jakub
 • Wójtowicki Łukasz
 • Bucior Szymon

lubuskie (Przeborowo 2016)

 • Kuźmiński Jan
 • Kubiszyn Marcin

małopolskie (Niepołomice 2016)

 • Tobiasz Bartłomiej
 • Patrzałek Michał
 • Król Dorota
 • Bednarczyk Sławomir
 • Chrabąszcz Robert
 • Tokarz Mateusz
 • Nowak Liliana

mazowieckie (Radzymin 2016)

 • Medyńska Julia
 • Pasteczka Rafał
 • Orych Piotr
 • Gumowski Patryk

opolskie (Tułowice 2016)

 • Pokracka Magdalena

podkarpackie (Lesko 2016)

 • Staromiejska Dominika
 • Niemiec Artur
 • Polaczek Jan
 • Siembida Hubert
 • Kłys Kinga

pomorskie (Przechlewo 2016)

 • Wojtyła Natan
 • Formella Mateusz
 • Modrzejewska Aleksandra
 • Godlewski Marcin
 • Hołosiewicz Maciej
 • Mielewczyk Jonasz
 • Kiżewski Szymon
 • Godlewski Paweł
 • Należyty Hubert
 • Mazur Kacper
 • Mazur Błażej

śląskie (Pszczyna 2016)

 • Musiolik Piotr
 • Domogała Patrycja
 • Kołek Jacek
 • Kulak Patrycja
 • Czogała Izabela
 • Kurzawski Maciej

warmińsko-mazurskie (Spychowo 2016)

 • Klach Marcin
 • Peć Szymon

wielkopolskie (Goraj 2016)

 • Goździejewski Tomasz
 • Jegier Agnieszka
 • Wylegała Hubert
 • Kociński Jakub
 • Szalińska Aleksandra
 • Miłosz Krystian

Zestawy sygnałów

Soliści

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw C

 1. Koniec polowania
 2. Zakaz strzału w miot
 3. Zając na rozkładzie

Klasa B zestaw B

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Król polowania
 3. Jenot na rozkładzie

Klasa A zestaw A

 1. Powitanie
 2. Pobudka
 3. Łoś na rozkładzie

Zespoły:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw D

 1. Koniec polowania
 2. Rozładuj broń
 3. Królik na rozkładzie

Klasa B zestaw E

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Daniel na rozkładzie
 3. Posiłek

Klasa A i G zestaw A

 1. Powitanie
 2. Pobudka
 3. Łoś na rozkładzie

Klasa MB

Na cześć Adama hrabiego Stadnickiego komp. Krzysztof Kadlec (utwór obowiązkowy) i dwa utwory dowolne

Klasa MEs

Leśna fantazja - część II Andante komp. Karol Kroskowski (utwór obowiązkowy) i dwa utwory dowolne

Klasa MD i MSH

Trzy utwory dowolne

Konkurs na najlepsze wykonanie  Hejnału XXII OFMM - Nowy Sącz 2017

Przegląd musztry paradnej

Utwory dowolne


Powołane komisje Jurorów sygnalistyki myśliwskiej

soliści-klasy D, C i B

 1. Wiesław Keller (przewodniczący)
 2. Marcin Nowak
 3. Agnieszka Rybicka
 4. Robert Olejarz
 5. Adam Migurski

soliści-klasa A:            

 1. Agnieszka Woźniak (przewodniczący)
 2. Artur Kanawka
 3. Andrzej Niedźwiedź
 4. Andrzej Kulka
 5. Krzysztof Kadlec

zespoły-klasy D, C, B, A i G:    

 1. Krzysztof Kadlec (przewodniczący)
 2. Andrzej Niedźwiedź
 3. Agnieszka Rybicka
 4. Agnieszka Woźniak
 5. Adam Migurski

zespoły-klasy MB, MEs, MD i MSH + konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego + przegląd musztry paradnej:

 1. Artur Kanawka (przewodniczący)
 2. Robert Olejarz
 3. Roman Seta
 4. Andrzej Kulka
 5. Marcin Nowak

Wyniki

 • Solowym Mistrzem Polski została Julia Królik z Zespołu Sygnalistek Myśliwskich Klangor,
 • Zdobywcą Rogu Wojskiego został "Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa".
 • Muza Wojskiego powędrowała do Zespołu Trębaczy Leśnych "Bór" reprezentującego RDLP w Szczecinku występującego w klasie MB.

 

Soliści

Klasa D (dzieci do lat 12)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Wojciech Niezgódka Nadleśnictwo Okonek 201
2       Patrycja Węsierska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 187
3       Jędrzej Rybicki KŁ Żuraw Brójce 184
4 1     Paweł Smogór MCDiS w Niepołomicach 183
5       Szymon Giemza Nadleśnictwo Kluczbork 172

Klasa C (dla początkujących)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Natan Wojtyła SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 298
2       Piotr Musiolik KŁ Raróg Katowice 297
3       Jakub Kociński Nadleśnictwo Grodzisk 285
4       Izabela Czogała KŁ Cyranka Knurów 281
5       Paweł Kubiszyn ZS TL Starościn 281
6       Patrycja Domogała KŁ Cyranka Knurów 280
7       Aleksandra Modrzejewska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 273
8       Błażej Mazur TL Warcino 272
9       Jan Kuźmiński TL Starościn 270
10       Krystian Mikosz ZSL w Rogozińcu 270
11       Hubert Należyty TL w Warcinie 268
  1     Agnieszka Zębol MCD i Słowa 266
12       Patrycja Kulak ZSLiE w Brynku 266
13   1   Rafał Pasteczka KŁ Jedność w Bolesławiu 263
14       Piotr Orych KŁ Przepiórka w Radzyminie 262
  2     Szymon Kurzeja ZSP w Starym Sączu 259
15       Kacper Mazur SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 253
  3 2   Teresa Setlak - Dula KM Głuszec Nowy Targ 250
16   3   Jacek Kołek KŁ Lis Pszów 229
  4     Hubert Rogóż ZSP w Starym Sączu 227
  5     Franciszek Zając ZSP w Starym Sączu 225
17   4   Maciej Kurzawski KŁ Szarak Myszków 215
  6     Kordian Bukowski ZSP w Starym Sączu 201
  7 5 1 Miłosz Dobrowolski Nadleśnictwo Piwniczna 164

Klasa B (dla średniozaawansowanych)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Martyna Jamrozik Nadleśnictwo Zawadzkie 300
2       Anna Tomaszewska ZTM Venator WL UP Poznań 291
3       Mateusz Walkowiak KŁ Żuraw Brójce 289
4       Beniamin Wroński SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 284
5       Wojciech Walkowiak ZSL w Rogozińcu 283
6       Kacper Szymanowski TL w Warcinie 281
7       Patryk Czekalski ZSL Rogoziniec 280
8       Oskar Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 278
9       Jakub Rolnik ZSL w Goraju 278
10       Marta Pluto Prądzinska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 277
11   1   Mariusz Musiolik KŁ Raróg Katowice 276
12       Kamil Kubas N-ctwo Kluczbork 274
13       Maciej Żak ZSLiE w Brynku 274
14   2   Jacek Smulski ZSM Echo Warszawa 274
15       Szymon Kujawski TL w Warcinie 267
16       Magdalena Szulc KŁ Żuraw Brójce 265
  1 3 2 Piotr Kowalik Nadleśnictwo Piwniczna 263
17     1 Adam Dolniak Nadleśnictwo Gidle 263
18       Paweł Gilewski ZSM Akteon WL SGGW 263
19       Mariusz Chmielewski ZTM Venator WL UP Poznań 263
20   4   Mateusz Kubas ZSLiE w Brynku 263
21   5   Sławomir Darkowski ZSM Echo Warszawa 262
22   6   Lech Gliński ZSM Echo Warszawa 262
23   7   Tomasz Sywiec ZTM Venator WL UP Poznań 261
24 2   3 Lidia Steczowicz Nadleśnictwo Nawojowa 260
25 3 8   Stanisław Szlachta KŁ Szarak w Jerzmanowicach 258
  4     Dorota Król ZSP w Starym Sączu 254
26       Błażej Dominikowski ZSM TL Starościn 254
  5 9 4 Tomasz Romanowski Nadleśnictwo Nawojowa 253
  6 10   Leszek Węgrzyn MCDiS w Niepołomicach 250

Klasa A (mistrzowska)

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Julia Królik ZSM Klangor 296
2   1 1 Karol Jurczyszyn KŁ Knieja w Strzelcach Krajeńskich 293
3   2 2 Adam Jażdżewski N-ctwo Spychowo 288
4   3   Jędrzej Strawa ZTM Venator WL UP Poznań 287
5   4   Andrzej Zakrzewski ZSM Echo Warszawa 280
6   5   Luiza Szatner ZSLiE w Brynku 287
7   6 3 Gabriela Ulewicz Nadleśnictwo Spychowo 286
8 1     Bartłomiej Szlachta Rodzina Szlachtów 286
9   7   Bartłomiej Bejga ZTM Venator WL UP Poznań 286
  2 8   Jakub Konopka ZSM Królewscy Niepołomice 283
10   9 4 Piotr Winnicki Nadleśnictwo Miastko 283
11       Magdalena Czerwonka SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 280
12       Sławomir Brodziak ZSM Akteon WL SGGW 280
13       Ernest Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 279
14   10   Piotr Kowal ZSM Akteon WL SGGW 278
15     5 Przemysław Kiciński ZTM Venator UP Poznań 274
16       Tadeusz Piankowski ZSM Jantar RDLP Gdańsk 274
17       Grzegorz Lison UR Kraków 274
18   11 6 Hubert Jurczyszyn KŁ Knieja w Strzelcach Krajeńskich 274
19   12   Paweł Strawa ZSL Goraj 272
20   13   Adam Kupś ZTM Venator WL UP Poznań 271
21   14 7 Marcin Walkowiak Nadleśnictwo Chojna 271
22       Stanisław Skrzetuski ZTM Venator WL UP Poznań 270
  3 15   Piotr Gawełek LZD Krynica-Zdrój 269
23     8 Błażej Chmielewski RDLP w Szczecinku 269
24   16 9 Maciej Gałązka N-ctwo Strzałowo 266
25       Hubert Keller TL Warcino 265
26   17 10 Piotr Giemza Nadleśnictwo Kluczbork 265
27   18 11 Wojciech Śliczner Nadleśnictwo Grodzisk 265
28       Hubert Kaczmarek ZSL w Rogozińcu 264
  4   12 Andrzej Bochenek Nadleśnictwo Nawojowa 263
29   19 13 Karol Chmielewski KŁ Wilk Gorzów Wlkp. 261
30     14 Barbara Kowal ZSM Akteon WL SGGW 260
31   20   Roman Wesołkowski KŁ Lis Bystrzyca Kłodzka 259
32       Artur Sadowski ZSLiE w Brynku 258
33   21 15 Michał Domański N-ctwo Parciaki 257
34       Michał Szok N-ctwo Strzałowo 255
35   22   Remigiusz Nowicki ZTM Venator WL UP Poznań 254
36 5 23 16 Bartłomiej Sołtys N-ctwo Nawojowa 253
  6   17 Wojciech Kurzeja ZSM N-ctwo Nawojowa 251
37   24 18 Krzysztof Mroczkowski N-ctwo Strzałowo 250
38 7     Sylwia Suder Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 248
39   25   Mateusz Czech ZSM Akteon WL SGGW 247
40       Łukasz Śliwiński ZSM Akteon WL SGGW 247
  8     Paweł Ormanty UR Kraków 245
  9 26   Michał Dobosz UR Kraków 244
41       Jan Maciejewski ZSL Goraj 243
42   27   Jakub Kaczmarek KŁ Przylesie Poznań 238
43   28   Janusz Gocaliński KŁ Przepiórka Radzyminie 229
  10     Krystian Szewczyk UR Kraków 225

KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
M - Klasyfikacja myśliwych
L - Klasyfikacja leśników

 

Zespoły

Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Marczaki przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach MCDiS w Niepołomicach 264
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Technikum Leśnym w Starościnie Technikum Leśne w Starościnie 258
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich reprezentujący KŁ Raróg Katowice KŁ Raróg Katowice 254
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Gidle Nadleśnictwo Gidle 250
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśne Stary Sącz ZSP Stary Sącz 244
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Knieja przy SPMiK na Zamku w Bytowie SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 239

Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głuszec przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 279
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Stobrawski Róg Nadleśnictwo Kluczbork 275
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Żurawie przy KŁ Żuraw Brójce KŁ Żuraw Brójce 272
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Fanfara   271
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa   267
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Palatium Nadleśnictwa Grodzisk Wielkopolski Nadleśnictwo Grodzisk 263
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Waltornia Nadleśnictwa Zawadzkie Nadleśnictwo Zawadzkie 256
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego Przepiórka w Radzyminie KŁ Przepiórka w Radzyminie 255
9 II Zespół Trębaczy Myśliwskich Goraj ZSL Goraj 239
10 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Królewscy przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach MCDiS w Niepołomicach 231

Klasa A (dla zaawansowanych - mistrzowska - tylko małe rogi myśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistek Myśliwskich Klangor Brak 287
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja KŁ Przepiórka w Radzyminie 278
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie UWM w Olsztynie 276
PK Zespół Trębaczy Myśliwskich Skrzydlate szaraki Gajówka Koziołówka 263

Klasa G (dla zaawansowanych - mistrzowska - małe i duże rogi myśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
PK Zespół Trębaczy Leśnych Bór RDLP w Szczecinku 295
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa  WL SGGW Warszawa 289
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 287
3 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu WL UP w Poznaniu 285
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jantar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku RDLP w Gdańsku 280
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja SITLiD Oddz. Szczecin 278
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku  274
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków  UR Kraków 274
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głos Kniei ZSL Rogoziniec ZSL w Rogozińcu 272
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo przy ZO PZŁ w Warszawie ZO PZŁ Warszawa 270
10 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 270
11 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie Technikum Leśne w Warcinie 258
12 Zespół Trębaczy Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia Nadleśnictwo Sarbia 246

Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Trębaczy Leśnych Bór RDLP w Szczecinku 290
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków  UR Kraków 288
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja SITLiD Oddz. Szczecin 286
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa  WL SGGW Warszawa 283
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku  282
6 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu WL UP w Poznaniu 279
7 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jantar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku RDLP w Gdańsku 274
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 273
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa   269
10 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 268
11 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo przy ZO PZŁ w Warszawie ZO PZŁ Warszawa 265
PK Zespół Sygnalistek Myśliwskich Szpilki na Wojskim PL   263
12 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie UWM w Olsztynie 262
13 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pomorskie Rogi przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 255
14 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie Technikum Leśne w Warcinie 255
15 Zespół Trębaczy Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia Nadleśnictwo Sarbia 240

Najlepsze wykonanie Hejnału Festiwalowego

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu WL UP w Poznaniu 118
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku ZSLiE w Brynku  113
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo N-ctwa Spychowo i Strzałowo 112
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja SITLiD Oddz. Szczecin 112
5 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie UWM w Olsztynie 111
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo przy ZO PZŁ w Warszawie ZO PZŁ Warszawa 111
7 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 109
8 Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie Technikum Leśne w Warcinie 107
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa   104
10 Zespół Trębaczy Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia Nadleśnictwo Sarbia 103
11 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głos Kniei ZSL Rogoziniec ZSL w Rogozińcu 102

Klasa MEs (muzyka myśliwska - duże rogi myśliwskie w stroju Es)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Waltornia Nadleśnictwa Zawadzkie Nadleśnictwo Zawadzkie 279
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Stobrawski Róg Nadleśnictwo Kluczbork 263

Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Marzenia o Dubaju WKŁ 335 Przyszłość 296
2 Zespół Muzyki Myśliwskiej DeLuxe przy Kole Łowieckim Żuraw Brójce KŁ Żuraw Brójce 289
3 Zespół Muzyki Myśliwskiej Stobrawski Róg Brass Nadleśnictwa Kluczbork Nadleśnictwo Kluczbork 272
4 Zespół Muzyki Myśliwskiej Pieśń Głuszca Nadleśnictwa Nawojowa   246
PK Reprezentant Koła Łowieckiego Raróg Katowice Piotr Musiolik KŁ Raróg Katowice 91

Przegląd musztry paradnej

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Marzenia o Dubaju WKŁ 335 Przyszłość 120
2 Zespół Trębaczy Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia Nadleśnictwo Sarbia 110
3 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja ZSL w Goraju 105

PK - Występ pozakonkursowy


Galeria

Fot. Krzysztof Szpetkowski

XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017

Idea organizacji ogólnopolskich konkursów sygnalistów myśliwskich „O Róg Wojskiego” powstała ponad dwadzieścia lat temu. Została ona podjęta i zrealizowana przez założony w 1995 roku Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego. W 1996 roku zorganizowano w Tucholi pierwszą edycję konkursu „O Róg Wojskiego”, jako najważniejszego wydarzenia z zakresu myśliwskiej kultury muzycznej w Polsce. Od początku formuła imprezy wykraczała poza ramy konkursu, więc z czasem zaczęto używać nazwy festiwalu. Jednak do dzisiaj głównym elementem Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej pozostał Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”. Konkurs „O Róg Wojskiego” rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej, w kilku klasach podzielonych zasadniczo według kryterium trudności sygnałów myśliwskich. W konkursie wyłaniany jest indywidualny i zespołowy mistrz Polski w graniu sygnałów na rogach myśliwskich. Róg Wojskiego, czyli nagrodę główną i jednocześnie przechodnią, ufundowaną i wręczaną przez prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej otrzymuje najlepszy polski zespół.

W ramach festiwalu organizowany jest ponadto Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej, w którym z kolei biorą udział wyłącznie zespoły występujące z repertuarem muzyki nie sygnałowej. Grand Prix konkursu muzyki myśliwskiej, czyli „Muzę Wojskiego” ufundowaną i wręczaną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  otrzymuje najlepszy zespół tego konkursu. Czasami odbywa się także regionalny konkurs sygnalistów myśliwskich, który stanowi eliminacje wojewódzkie dla solistów do konkursu ogólnopolskiego w następnym roku. Ważnym elementem festiwalu są także codzienne koncerty, msza św. hubertowska, warsztaty muzyczne, seminaria i konferencje, walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ oraz wystawy, pokazy i różne prezentacje myśliwskie.

W ciągu tych lat ogólnopolski festiwal muzyki myśliwskiej odbywał się w wielu miejscach Polski popularyzując muzykę myśliwską w różnych regionach kraju. Czasami wraca do miejsc, gdzie już się odbywał, jednak każdy następny jest nieco inny od poprzedniego. Każdy wniósł do naszego dorobku nowe rozwiązania zarówno muzyczne, jak i organizacyjne. Poprzednie edycje festiwalu odbywały się już w województwie kujawsko-pomorskim (Tuchola 1996 i 2004, Ciechocinek 2001 i 2005, Brodnica 2016), wielkopolskim (Poznań 1997 i Goraj-Zamek 2007), warmińsko-mazurskim (Olsztyn 1998 i 2009), łódzkim (Sieradz 1999), dolnośląskim (Wałbrzych 2002, Złotoryja 2010), śląskim (Pszczyna 2000 i 2003, Brynek-Koszęcin 2015), pomorskim (Kwidzyn 2006, Warcino 2008 i Człuchów 2014), opolskim (Brzeg 2011), podkarpackim (Łańcut-Rzeszów 2012), małopolskim (Niepołomice-Kraków 2013).

XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017, odbywający się w Małopolsce, zapisze się w historii naszej kultury z kilku powodów. Otóż, wymienić należy przede wszystkim wysoki poziom muzyczny festiwalu. Prezentacje zespołowe osiągnęły najwyższy europejski poziom. Wrażenie muzyczne w konkursie sygnałów i w konkursie muzyki zapewne na długo zapadnie w pamięci jego uczestników. W kategorii solowej wzięło udział 109 sygnalistów (D5, C24, B30, A50) zakwalifikowanych na konkurs ogólnopolski po eliminacjach wojewódzkich. W kategorii zespołowej konkursu sygnałów myśliwskich wzięły udział 33 zespoły (C6, B10, A4, G13), w konkursie muzyki myśliwskiej – 23 zespoły (MB16, MEs2, MSH5), w konkursie na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego – 11 zespołów, a w przeglądzie musztry paradnej – 3 zespoły. Zwycięzcami poszczególnych konkursów zostali:

- Julia Królik z Zespołu Sygnalistek Myśliwskich „Klangor” – zajmując I miejsce w klasie A i uzyskując tytuł indywidualnego mistrza Polski XXII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”

- Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Akteon” Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – zajmując I miejsce w klasie G, uzyskując tytuł zespołowego mistrza Polski i zdobywając Róg Wojskiego (nagrodę główną w konkursie sygnałów myśliwskich) XXII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii zespołowej,

- Zespół Trębaczy Myśliwskich „Bór” reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku – zajmując I miejsce w Klasie MB i zdobywając Muzę Wojskiego (nagrodę główną w konkursie muzyki myśliwskiej) XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej,

- Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zajmując I miejsce w konkursie na najlepsze wykonanie „Hejnału XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017”,

- Zespół „Marzenia o Dubaju” z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w Warszawie – zajmując I miejsce w IV Przeglądzie Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich. Wszystkie wyniki zamieszczone są na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

W koncertach artystycznej muzyki myśliwskiej zaprezentował się Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka oraz Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach pod kierunkiem Marusza Jamrozika, który grając na rogach w stroju Es wykonał utwory podczas mszy św. hubertowskiej. Walorem muzycznym imprezy było skomponowanie na tę okazję przez Stanisława Dąbrowskiego – muzyka z Technikum Leśnego w Starym Sączu,  specjalnego utworu, a mianowicie „Hejnału XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Nowy Sącz 2017” oraz utworu napisanego przez Krzysztofa Kadleca upamiętniającego postać wybitnego leśnika „Na cześć Adama hrabiego Stadnickiego”, który był utworem obowiązkowym w konkursie muzyki. Utwory te na trwałe wpisują się do muzycznej literatury myśliwskiej.

Bardzo ciekawym pomysłem było zaproszenie do udziału w festiwalu zespołów muzycznych z Nowego Sącza. W piątkowym koncercie udział wziął zespół folkowy Lachersi z Nowego Sącza promujący muzykę regionalną Lachów we współcześnie brzmiących aranżacjach. W koncercie zaśpiewali także dwie piosenki myśliwskie („Pojechał myśliwy w pole na zające”, „Jedziemy na polowanie”) i była to szczególna niespodzianka dla uczestników festiwalu. W koncercie sobotnim natomiast udział wzięła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją ppłk. SG Stanisława Strączka, rozpoczynając swój występ od poprowadzenia przemarszu myśliwskiego ulicami miasta a na mustrze paradnej skończywszy. Orkiestra w koncercie zaprezentowała m.in. utwory myśliwskie w opracowaniu na orkiestrę dętą takie jak sygnał „Powitanie”, utwór „Na cześć Adama hrabiego Stadnickiego” oraz „Marsz” z polskiej mszy myśliwskiej skomponowanej przez Lecha Głowickiego. Orkiestra ponadto wspólnie ze wszystkimi sygnalistami wykonała „Hejnał XXII OFMM – Nowy Sącz 2017” i sygnał „Koniec polowania”. Dorobkiem festiwalu będzie więc włączenie utworów myśliwskich do swojego repertuaru przez zespoły niemyśliwskie. Udział tych zespołów, a zwłaszcza Orkiestry Reprezentacyjna Straży Granicznej nadał wyjątkowego charakteru festiwalowi muzyki myśliwskiej podnosząc wyraz artystyczny do najwyższego poziomu. Pozostaje także nadzieja, że po pokazie musztry paradnej orkiestry więcej zespołów sygnalistów myśliwskich zainteresuje się tą formą prezentacji artystycznej.

Festiwal odbył się w centrum miasta Nowy Sącz, głównie na rynku, ale także w Bazylice pw. św. Małgorzaty oraz w dwóch salach – sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i sali reprezentacyjnej zabytkowego ratusza, w którym mieści się Urząd Miasta Nowy Sącz. Na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza organizacja festiwalu na sądeckim rynku, gdzie ogromna scena pięknie udekorowana i profesjonalnie nagłośniona oraz oświetlona była głównym miejscem festiwalowych konkursów i koncertów.

Kolejnym atutem festiwalu w Nowym Sączu była organizacja przesłuchań konkursowych. Zarówno występy solistów, jak i zespołów przebiegały bardzo sprawnie. Cały zespół obsługi technicznej pod kierunkiem nauczycieli i uczniów ze szkoły leśnej w Starym Sączu wzorowo wykonał swoje zadanie. Wszystkim podobało się m. in. zapowiadanie poszczególnych wykonawców przez konferansjerów. Wyróżnić należy także cały sekretariat, jurorów i obsługę komputerową. Jurorami konkursów byli: Krzysztof Kadlec, Agnieszka Woźniak, Artur Kanawka, Wiesław Keller, Robert Olejarz, Agnieszka Rybicka, Roman Seta, Andrzej Niedźwiedź, Adam Migurski, Andrzej Kulka i Marcin Nowak. Obsługę komputerową zapewnili Jacek Krzyżanowski, Jan Filoda i Karol Szlachta.

Bardzo dobrym pomysłem była organizacja festynu myśliwskiego na rynku i promocja dziczyzny. Wyjście do społeczeństwa ze swoją ofertą jest jedną z metod publicznej działalności organizacji łowieckiej. Koncerty muzyki myśliwskiej, pokaz psów myśliwskich, pokaz sokolniczy oraz dopełniające całości wystawy i ekspozycje o tematyce łowieckiej i leśnej. 

Gośćmi festiwalu byli m. in.: Jan Duda – Poseł RP, Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowy Sącz, Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki, Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, ks. infułat Adam Kokoszka, ks. dr Jerzy Kurkiewicz, Jan Suchorończak – Zastępca Prezesa NRŁ, Jan Kosiorowski – Dyrektor RDLP w Krakowie, Wiesław Kucharski – Dyrektor RDLP w Katowicach, Grzegorz Skalski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Patronat honorowy nad festiwalem objął prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska.

Organizatorami festiwalu byli: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu i Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ; PGL Lasy Państwowe – DGLP i RDLP w Krakowie wraz z podległymi nadleśnictwami; Miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki.

Polscy sygnaliści myśliwscy oraz miłośnicy muzyki myśliwskiej składają podziękowania komitetowi organizacyjnemu festiwalu za podjęcie się tego trudnego zadania i zorganizowanie dwudziestej drugiej edycji konkursu „O Róg Wojskiego”.  Szczególne podziękowania należą się Łowczemu Okręgowemu Koledze Bogusławowi Ratajowi, Członkowi Naczelnej Rady Łowieckiej Koledze Romanowi Grajowi, Prezesowi Okręgowej Rady Łowieckiej Koledze Tadeuszowi Kubackiemu i Rzecznikowi prasowemu ZO PZŁ w Nowym Sączu Wacławowi Gosztyle wraz z całym komitetem organizacyjnym za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie festiwalu.

 

Maciej Strawa
Prezes KSM PZŁ