VIII Ogólnopolskie Warsztaty Sygnalistów Myśliwskich – Garbicz 2016