Witaj w Spale

Ignacy Malinowski Malinowski (1867–1920) – waltornista i profesor Warszawskiego Instytutu Muzycznego. W latach 1884 – 1912 prowadził klasę instrumentów dętych blaszanych. Kompozycja „Witaj w Spale” powstała w 1912 roku, przeznaczona była na 4 myśliwskie rogi (w różnych strojach) i fortepian. Opracowania na zespół naturalnych rogów myśliwskich dokonał Krzysztof M. Kadlec w dwóch nieco różniących się wersjach.