Hejnał strzelców myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego

W 2017 roku Komisja Strzelecka Naczelnej Radzie Łowieckiej PZŁ pod przewodnictwem Zbigniewa Zielińskiego zatwierdziła kompozycję Krzysztofa Kadleca „Hejnał strzelców myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego” jako oficjalny hejnał. Utwór winien być wykonywany przez sygnalistów myśliwskich podczas uroczystego rozpoczęcia zawodów strzeleckich.