Hejnał Łowiectwa Gdańskiego

„Hejnał Łowiectwa Gdańskiego” Karola Kroskowskiego powstał w 2019 roku. Został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku. Jego ostateczne zatwierdzenie miało nastąpić podczas obrad zbliżającego się Okręgowego Zjazdu. W wyniku pandemii i związanych z tym obostrzeń kompozycja czekała ponad dwa lata. Dopiero podczas obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który odbył się w niedzielę, 27 listopada 2022 roku w Gdańsku, dostojne dźwięki „Hejnał Łowiectwa Gdańskiego” zabrzmiały w wykonaniu kompozytora. W krótkim wystąpieniu Karol Kroskowski przedstawił historię powstania utworu i zwrócił uwagę na wykorzystanie motywu z popularnej kaszubskiej patriotycznej pieśni zatytułowanej „Marsz Kaszubski”.

„Hejnał Łowiectwa Gdańskiego” Karola Kroskowskiego został ostatecznie zatwierdzony przez Okręgowego Zjazd Delegatów PZŁ i od tej pory jest obowiązującym „Hejnałem”.