Hymn Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie

Kompozytor: 
Słowa: 
Mirosław Ratajek

Mirosław Ratajek ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Grudziądzu. W latach 70-tych ub. wieku był członkiem „Grudziądzkiej kapeli podwórkowej”. Od 1999 r. należy do Chóru Męskiego „Echo” diałającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu im. Prof. Pawła Osińskiego. Członkiem PZŁ jest od 05.06.2008 roku, a Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie od 04.08.2008 roku (wcześniej stażysta Koła). We wrześniu 2008 roku napisał słowa i muzykę hymnu dla Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie, który został usankcjonowany jako hymn Koła Uchwałą Nr 12/2009 Walnego Zgromadzenia członków Koła z dn. 18.04.2009 roku.