Hejnał Wojskowego Koła Łowieckiego nr 250 »Miś« w Bydgoszczy

Hejnał został skomponowany 2007 r. z okazji 60. rocznicy utworzenia Koła. Kompozytorem jest Krzysztof Kryk – muzyk amator interesujący się od kilku lat muzyką łowiecką. Należy do grona sygnalistów myśliwskich. Przez kilka lat kierował Zespołem Sygnalistów Myśliwskich „Echo Gawry” działającym przy Kole „Miś”. Postanowił uczcić rocznicowe obchody skomponowaniem hejnału, który miał nawiązywać do nazwy Koła, a zarazem być na tyle prosty, aby inni sygnaliści mogli go swobodnie wykonywać. Oba cele zostały znakomicie
osiągnięte i pierwsze oficjalne wykonanie sygnału odbyło się 26. 10. 2007 roku w kinoteatrze Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy podczas uroczystości rocznicowych. Koledzy myśliwi oraz zebrani goście gromkimi brawami zaakceptowali kompozycję oraz wykonawców.

Informacje pochodzą od kolegi Krzysztofa Kryka.