Polska muzyka myśliwska na dwa rogi par force in Es

W oryginale Karol Kurpiński skomponował "Pejzaż muzyczny" (Paysage musical) op. 18. na róg i fagot, nazywany przez kompozytora „Potpourri”. Składa się z siedmiu części, z czego jedna nosi tytuł „Col chasse” (Polowanie). Muzyka tej części nawiązuje do francuskich fanfar łowieckich. Kompozytor musiał się z nimi zetknąć podczas podróży po Europie Zachodniej w 1823 roku, podczas której najdłużej przebywał w Paryżu i okolicach.