"Fanfara heraldyczna hrabiego Kethely" na dwa rogi par force in Es