Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckich, Ceremoniał sztandarowy PZŁ

11 grudnia 2012 roku, na swoim ostatnim w minionym roku posiedzeniu, Naczelna Rada Łowiecka przyjęła dwa bardzo ważne dokumenty: „Zbór zasad etyki i tradycji łowieckich” oraz „Ceremoniał sztandarowy PZŁ”. Poprzednia Uchwała NRŁ pochodziła z roku 1992, a więc po 20-tu latach mamy dokument dostosowany do oczekiwań wszystkich, którym kultura, tradycje łowieckie i wizerunek polskiego myśliwego leżał zawsze na sercu. Marzenia o wyeksponowaniu myśliwskich tradycji pojawiały się wielokrotnie na łamach kwartalnika „Kultura Łowiecka”, w rocznikach Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, a także na stronach portalu internetowego  www.muzyka.mysliwska.pl.

Treść nowej Uchwały przygotował specjalnie powołany przez Komisję Kultury NRŁ siedmioosobowy zespół, w którego pracy miałem zaszczyt uczestniczyć. Zanim weszła pod obrady NRŁ, przeszła prawie 10-cio miesięczną drogę konsultacji z zarządami okręgowymi PZŁ, komisjami kultury oraz klubami działającymi przy naszym związku łowieckim. W moim przekonaniu na wyniki tych konsultacji znaczący wpływ miał dorobek obu Kongresów Kultury Łowieckiej. Dzięki udziałowi w konsultacjach szerokiego grona myśliwych wypracowano nową formułę obu dokumentów. Spełniają one oczekiwania większości z nas i wnoszą nową jakość do łowieckiej kultury.

Charakter dokonanych zmian najlepiej oddaje pkt. 22. „Zasad etyki”, który pozwolę sobie tu zacytować:

Myśliwi kultywują tradycje łowieckie, dbają o uroczystą oprawę polowań i wydarzeń łowieckich. Polowaniom towarzyszą zwyczaje i ceremoniał łowiecki, do których należą głównie: ślubowanie myśliwskie, pasowanie myśliwskie, dekorowanie „złomem”, odprawa myśliwych, pokot oraz stosowanie sygnałów myśliwskich.

Nowa jakość dotyczy w znaczącej mierze sygnalistyki myśliwskiej. Cieszy nas to ogromnie, ale zdajemy też sobie sprawę, że nakłada ona na Klub Sygnalistów znacznie poważniejsze wyzwania, które muszą w najbliższym czasie zaowocować nową jakością współpracy z Zarządem Głównym PZŁ oraz okręgami łowieckimi. Dotyczą one przede wszystkim zintensyfikowania działalności szkoleniowej w okręgach łowieckich. Poważne zadania w tym zakresie stoją także przed komisjami - kultury i szkoleniowymi ORŁ oraz kołami łowieckimi, jeśli chcemy szeroko upowszechnić  piękne tradycje polowań naszych przodków, o których możemy czytać w najpiękniejszych pozycjach literatury łowieckiej.

W wielu kołach od dawna funkcjonuje już to, co znalazło się w nowym tekście Uchwały NRŁ, za co należy im się wielki szacunek. Zachowane i kultywowane tam tradycje ułatwiły napisanie i przyjęcie nowego tekstu tak ważnego dokumentu. Niestety mamy również wiele kół, gdzie sygnalisty do tej pory w ogóle nie było, gdzie myśliwi nie polowali przy dźwiękach myśliwskiego rogu, mimo że koła działają 55 - 60 lat!!!

W tym roku światło dzienne ujrzy z pewnością jeszcze jeden dokument przygotowany przez Komisję Kultury NRŁ, regulujący ważne w życiu Związku wydarzenia, to: „Ceremoniał wręczania odznaczeń łowieckich”.

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

 

Kazimierz Kroskowski