Najgłośniejsze stoisko na HUBERTUS EXPO

W dniach 18 – 20 marca 2016 r. do Warszawskiego Centrum Targowego na XIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa i Rekreacji tłumnie zjechali się myśliwi i sympatycy łowiectwa z całej Polski.Wzorem lat ubiegłych, najgłośniejszym i wzbudzającym szerokie zainteresowanie zwiedzających było stoisko Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, wzorowo przygotowane przez kol. Janusza Gocalińskiego i Krzysztofa Kadleca,  na którym nie  zabrakło kolekcji  rogów myśliwskich – małych sygnałówek i dużych parforce, płyt z muzyką i pieśniami myśliwskimi oraz nut do nauki gry na rogu.

Występy muzyczne wspierane były przez  Andrzeja Jesse i Piotra Cebernika z poznańskiego zespołu muzycznego „Babrzysko” przy RO PZŁ w Poznaniu. Trzydniowa impreza wymagała od sygnalistów sporej kondycji i wytrzymałości, bo jak się okazało, byliśmy jedynymi sygnalistami na całej imprezie. Dobrze, że momentami wspierali nas koledzy sygnaliści zwiedzający targi dołączając do naszego grona. Rozbrzmiewająca w jakimkolwiek miejscu muzyka, wzbudzała i przyciągała zwiedzających, którzy zatrzymywali się przy grających muzykach i dopominali się następnych utworów,

Stoisko Klubu Sygnalistów Myśliwskich gościło wiele znanych osób między innymi ministra środowiska prof. Jana Szyszko wraz z małżonką, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali kilku kompozycji wykonanych przez sygnalistów. Odwiedził nas też Bogdan Michalak - myśliwy i pisarz, redaktor Andrzej Brachmański tryskający humorem i dowcipami, Marek Busz - redaktor naczelny „Z Zielonogórskiej Kniei”, Marek Stańczykowski - prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, znany kolekcjoner Bogdan Kowalcze - prezes galicyjskiego oddziału KKiKŁ oraz Leszek Szewczyk - wybitny kolekcjoner czasopism i książek myśliwskich a zarazem autorem wystawy „Prawodawstwo łowieckie” z unikalnymi zbiorami dokumentów od najwcześniejszych lat powstania PZŁ, które można było podziwiać na stoisku KKiKŁ oraz Kapituła Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia – jednego z najstarszych stowarzyszeń myśliwskich – w osobach Alfreda Hałasy – Wielkiego Mistrza, Jacka Seniowa – Kanclerza i Eugeniusza Gwiazdowskiego – Marszałka.

Cieszyło nas duże zainteresowanie osób pragnących nauczyć się gry na rogu myśliwskim. Gratką dla wielu był kontakt z kompozytorem Krzysztofem Kadlecem i jednym z mistrzów gry na tym instrumencie Januszem Gocalińskim. Ich udzielane cenne rady zapewne zaowocują przyszłym mistrzom tego instrumentu.

Hubertus Expo 2016 było bardzo udaną i potrzebną  imprezą łowiecką, a o jej potrzebie i wzrastającej popularności niech świadczą tłumy zwiedzających. Cenne było również, że oprócz komercji pokazano w szerokim aspekcie kulturę łowiecką, tradycje, kulinaria, hobbistyczne zainteresowania myśliwych kolekcjonerstwem, hodowlą ras myśliwskich, malarstwo, rzeźbę i literaturę myśliwską.

Na zakończenie chciałbym w imieniu Klubu Sygnalistów Myśliwskich serdecznie podziękować koledze Januszowi Gocalińskiemu i jego małżonce Małgorzacie za zaangażowanie i poświęconą energię i czas, aby stoisko KSM było godnie reprezentowane.
 

Andrzej Jesse