Katalog utworów muzyki myśliwskiej - wyjaśnienia

Po co katalog i jaki jest jego cel?

W klasyfikacji sygnałów myśliwskich mamy podział trzy klasy A,B,C, którego głównym kryterium jest poziom trudności. Podobnie jest teraz w przypadku klasyfikacji utworów muzyki myśliwskiej. Zgłaszając zespół do konkursu muzyki myśliwskiej należy podać:

 • Sygnaturę z katalogu (G rogi mieszane: np. G/144, A rogi jednorodne: np. A/008). W katalogu często występują oznaczenia podwójne, to oznacza że utwór jest w dwóch opracowaniach (np. G/A077 na rogi mieszane i jego odpowiednik np. A/G051 na rogi jednorodne)
 • Tytuł kompozycji i jej kompozytora – zgodne z informacjami zamieszczonymi w katalogu.
 • Obsadę instrumentalną (np. 3Pl+2Pf, a nie cyfrę 5, oznaczającą łączną liczbę członków zespołu, która w tej sytuacji niewiele znaczy). Uwaga: należy podać obsadę instrumentalną zespołu, który wystąpi na konkursie, a nie skład instrumentalny wynikający z zapisu nutowego.

Rozwój muzyczny zespołów sygnalistów myśliwskich spowodował powstawanie nowych utworów muzyki myśliwskiej. Nowo komponowane utwory mają różne stopnie trudności. Problematyka zmian w regulaminie konkursów i trudności utworów muzyki myśliwskiej została omówiona podczas walnego zebrania członków KSM PZŁ w Zamościu (2022) przez kolegów Józefa Czerniaka i Artura Kanawkę. Katalog utworów muzyki myśliwskiej dostępny jest na stronie internetowej http://muzyka.mysliwska.pl/aktualnosci/katalog-utworow-muzyki-mysliwskiej.

Jak oceniamy?

Utworzyliśmy 3 stopniowy katalog trudności utworów muzyki myśliwskiej. Konsekwencją jest dodawanie dodatkowych punktów za dany utwór w zależności od jego stopnia trudności:  

 • 1 – utwory łatwe (0 punktów)
 • 2 – utwory średnio trudne (2 punkty)
 • 3 – utwory najtrudniejsze (4 punkty)

Wiadomo, że zespoły rozwijają się i poszukają coraz to innych i nowych utworów. Z tego powodu katalog jest otwarty. W regulaminie konkursów istnieje zapis, iż komisja muzyczna KSM PZŁ musi zapoznać się z utworem w celu jego klasyfikacji. Nie dostarczenie nut do komisji muzycznej KSM PZŁ skutkuje zaliczeniem utworu jako łatwy. Prosimy o wysyłanie do oceny stopnia trudności nuty utworów na adres e-mail: klub@mysliwska.pl lub katalog@mysliwska.pl

Najważniejsze pozycje w katalogu.

Przykład:

 • Sygnatura: G144
 • Tytuł kompozycji: Bolero myśliwskie
 • Kompozytor: Artur Kanawka
 • Skład instrumentalny: 4Pl+3Pf
 • Klasyfikacja: 3                                                                                                 

O czym należy pamiętać?

Zespół może zagrać każdy utwór z katalogu, ale jeżeli nie będzie miał obsady instrumentalnej co najmniej takiej jaką zapisano w katalogu, to nie otrzyma dodatkowych punktów za klasyfikację. Dodatkowych punktów nie otrzyma także kiedy mimo właściwej obsady instrumentów nie wykona wszystkich głosów.

Należy zapoznać się z punktami 5-8 „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Muzyki Mysliwskiej” dostępnego na stronie internetowej pod adresem http://muzyka.mysliwska.pl/KSM