Zgłoszenia na XXIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Pszczyna 2018

  1. Zgłoszenia udziału w konkursach oraz rezerwacji pobytu (noclegów i wyżywienia) przyjmowane są wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl
  2. W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
  3. Pełny koszt pobytu podczas festiwalu w ofercie przygotowanej przez organizatorów wynosi 300 zł od jednej osoby. Jednostkowe koszty noclegów i poszczególnych posiłków oraz biesiady podane są w formularzu zgłoszeniowym.
  4. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 roku.
  5. Po przesłaniu formularza otrzymacie Państwo zwrotny e-mail z informacją o całkowitych kosztach oraz numer rachunku bankowego Komitetu Organizacyjnego na który należy przelać wyliczoną kwotę.

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ