Konkurs na "Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego"

Regulamin konkursu kompozytorskiego
na „Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego”

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza konkurs kompozytorski na „Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego”.
 2. Konkurs organizowany jest z okazji 95. rocznicy działalności Polskiego Związku Łowieckiego przypadającej w 2018 roku.
 3. Organizatorem konkursu w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego jest Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
 4. Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres organizatora zapisu nutowego hejnału.
 5. Hejnał powinien być skomponowany na naturalny róg myśliwski w stroju B i opracowany muzycznie na głosy (2 lub 3 rogi Pless i 2 rogi Par force) i zapisany w nutach. Stopień trudności określa się jako średnio trudny. Całkowity czas trwania hejnału nie powinien przekraczać 30 sekund.
 6. Termin składania prac upływa 28 lutego 2018 roku.
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową do 30 marca 2018 roku.
 8. Prace w formie zapisu nutowego należy dostarczyć na adres: Sekretariat Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, 64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5) z dopiskiem „Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego”.
 9. Prace powinny być opatrzone godłem i zawierać kopertę z godłem, imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym adresem autora.
 10. Utwór konkursowy nie może być przed rozstrzygnięciem konkursu wykonany publicznie, nagrany, drukowany i nagrodzony na innych konkursach.
 11. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 604 897 107.
 12. Jury przyzna jedną nagrodę w wysokości 1500 zł brutto za „Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego”.
 13. Autorzy zwycięskiej pracy przenoszą wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego.
 14. Prace nie nagrodzone zostaną zwrócone autorom w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji danych autora zwycięskiej pracy, a jej autor wyraża na to zgodę, w miesięczniku „Łowiec Polski” oraz na stronach internetowych www.pzlow.pl i www.muzyka.mysliwska.pl
 16. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania lub nie wskazania laureata konkursu będzie ostateczna.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 18. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 19. Nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację regulaminu.