Koncert charytatywny zespołu Forest Brass

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe
"Szansa"

serdecznie zaprasza na świąteczny koncert charytatywny

Zespołu Forest Brass

z Nadleśnictwa Lidzbark

który odbędzie się 17 grudnia 2016 roku
o godzinie 18.00
w Kościele pw. Świętego Wojciecha
w Lidzbarku przy ul. Działdowskiej 3

Dochód z koncertu będzie stanowił wsparcie
dla Szkoły Podstawowej w Słupie