Katalog utworów muzyki myśliwskiej

Katalog utworów muzyki myśliwskiej w wersji do pobrania (plik Microsoft Excel)
Katalog dostępny również w menu na stronie głównej (Katalog MM)

Trudność utworów w kolumnie Klasyfikacja:

1 – utwory łatwe (0 punktów),
2 – utwory średnio trudne (2 punkty),
3 – utwory najtrudniejsze (4 punkty),
# – utwory wyłączone z klasyfikacji muzyki myśliwskiej (0 punktów w kryteriach 2-4 za dany utwór).