1000 członek Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Muzyka myśliwska to jedna z bardzo ważnych dziedzin łowiectwa, dlatego cieszy stały wzrost liczby członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego! W dniu 23 listopada w siedzibie PZŁ dr Lech Bloch Łowczy Krajowy wręczył Hannie Rzyskiej legitymację 1000 członka Klubu! Jubileuszowa członki Klubu jest uczennicą Technikum Leśnego w Goraju, sygnalistką i myśliwym. Gratulujemy!

Źródło: PZŁ